Opublikowano 05.11.2020

Angielski na poziomie B2 ‒ co warto wiedzieć?

Kategorie:

Nauka angielskiego

Czas czytania:

5 minut

Autor:

Łukasz Kowal

Jak określić swój poziom języka?

Angielski poziom B2, co to dokładnie oznacza? Wspomniany system klasyfikacji językowej przyjęła Rada Europy. Dzięki niemu usystematyzowano poziom nauczania i certyfikowania wiedzy. Europejski System Opisu Kształcenia Językowego, ESOKJ (Common European Framework of Reference for Languages, CEFR) opisuje stopień znajomości językowej w mówieniu, słuchaniu, czytaniu i pisaniu. Wyróżniamy sześć różnych poziomów zaawansowania językowego.

Poniżej wymieniamy je wszystkie, a przy każdym znajduje się krótki opis umiejętności, jakimi musimy się wykazać, by móc mówić, że osiągnęliśmy dany zakres znajomości języka.

  • Poziom A1 – początkowy/początkujący (Beginning, Beginner, Level 1) ‒ to poziom, który wymaga od osoby uczącej się znajomości potocznych zwrotów z codziennego życia. Uczeń musi umieć zadać proste pytania dotyczące miejsca zamieszkania, znajomych, ludzi, zwierząt. Dodatkowo potrafi prowadzić proste rozmowy. 
  • Poziom A2 – podstawowy/przed średniozaawansowany (Elementary, Pre‑intermediate, Level 2) ‒ aby spełniać wymogi tego poziomu, należy znać wyrażenia związane z codziennym życiem, bez problemu radzić sobie podczas codziennych rozmów, pracy, pytań (chociażby o drogę). Uczeń potrafi poradzić sobie na przykład w restauracji. Dodatkowo nie sprawiają mu trudności rozmowy dotyczące tematów codziennych.
  • Poziom B1 – niższy średniozaawansowany (Lower intermediate, Intermediate, Level 3) ‒ uczeń posługujący się językiem na poziomie B1 rozumie znaczenie głównych wątków przekazu zawartego w jasnych, standardowych wypowiedziach. Bez problemu poradzi sobie w większości sytuacji komunikacyjnych. Mowa o korzystaniu z języka podczas podróży, wypoczynku itp. Dodatkowo potrafi bez problemów opowiadać o doświadczeniach, marzeniach, aspiracjach.
  • Poziom B2 – wyższy średniozaawansowany (Upper intermediate, Pre‑advanced, Level 4) ‒ język angielski poziom B2, jest to angielski średniozaawansowany, który wymaga od ucznia znajomości słownictwa używanego podczas złożonych rozmów na tematy, które są mu znane i wiążą się z jego specjalizacją. Umie też poprowadzić spontaniczną rozmowę na wiele różnych tematów.
  • Poziom C1 – zaawansowany (Operational proficiency, Advanced, Level 5) ‒ Aby osiągnąć ten poziom uczeń musi umieć prowadzić rozmowy w sposób precyzyjny, rozpoznawać konteksty użytych przez rozmówcę jednostek leksykalnych. Dobrze radzi sobie w rozmowach dotyczących różnych dziedzin, również wąskich, bez przeszkód korzysta z języka zarówno w kontaktach towarzyskich, jak i zawodowych. 
  • Poziom C2 – biegły/profesjonalny, (Mastery, Proficient, Level 6) ‒ to poziom najwyższy. Osoba, która chce go posiąść, musi rozumieć praktycznie każdy tekst mówiony i czytany. Musi umieć porozumieć się biegle słowem pisanym. Bez problemu musi też odczytywać zawarte w tekstach tezy i pytania.

Umiejętności na poziomie B2

Poziom angielskiego B2 wymaga od nas umiejętności, które skrótowo zostały już opisane. Jeśli chcemy przystąpić do egzaminu językowego potwierdzającego nasze umiejętności w tym zakresie, powinniśmy umieć pisać e‑maile i listy, używając poprawnych form językowych i odpowiednich czasów. Musimy umieć wytłumaczyć nasze pomysły podczas rozmów, powinniśmy być w stanie opowiadać o naszych pasjach, hobby i wypoczynku. Dodatkowo nasza wiedza powinna pozwolić nam odnaleźć się sytuacjach codziennych, takich jak: zakupy, wizyta u lekarza, wyjście do kina czy też restauracji. Nie powinniśmy mieć problemu z przeprowadzeniem rozmowy telefonicznej lub wzięciem udziału w firmowym spotkaniu, jeśli dotyczy ono naszej pracy i zakresu obowiązków. Dodatkowo musimy rozumieć język używany w prasie oraz telewizji. 

Gdzie można zdawać egzamin na poziomie B2?

Angielski na poziomie B2 można potwierdzić odpowiednim certyfikatem. Egzamin B2 First jest znany także pod nazwą First Certificate in English (FCE). Najbardziej powszechnym i popularnym egzaminem jest Cambridge English Qualifications, który akceptowany jest przez ponad 150 uczelni wyższych w Polsce i 2000 uczelni zagranicznych. Sam egzamin składa się z czterech części i sprawdza znajomość angielskiego we wszystkich obszarach umiejętności językowych, takich jak: 

  • czytanie ‒ sprawdza, jak dobrze radzimy sobie z czytaniem różnego rodzaju tekstów, takich jak książki, gazety i czasopisma;
  • pisanie ‒ wymaga stworzenia dwóch różnych wypowiedzi pisemnych;
  • słuchanie ‒ sprawdza umiejętność rozumienia różnorodnych mówionych materiałów;
  • mówienie ‒ sprawdza umiejętność skutecznego komunikowania się w sytuacjach rozmowy bezpośredniej. 

Do egzaminu przygotować możemy się w naszej szkole językowej online (https://pl.tutlo.com/), która pozwoli nam powtórzyć materiał z każdego obszaru kursu angielskiego B2. Nauka angielskiego online umożliwi nam zdobycie umiejętności językowych na poziomie B2 i przygotuje nas do samego egzaminu. Zajęcia przygotowawcze odbywać się będą z polskimi lektorami oraz native speakerami.

Materiały do nauki angielskiego na poziomie B2

Aby nauczyć się angielskiego na poziomie B2, musimy często korzystać z języka. Warto uczyć się samemu i powtarzać. Materiały elektroniczne do nauki dostępne są w tym miejscu (link: https://pl.tutlo.com/materialy/). Są one przygotowane tak, by ułatwić naukę. Dodatkowo dobrze jest dużo czytać po angielsku oraz oglądać anglojęzyczne filmy. Powodzenia w przygotowaniach do egzaminu. 

Autor

Łukasz Kowal

Oceń artykuł

Umów bezpłatną lekcję próbną

Wypełnij formularz kontaktowy i ciesz się darmową lekcją próbną! Przekonaj się, że angielski online jest dla Ciebie!