Opublikowano 09.01.2024

Czas Present Continuous – budowa i zastosowanie

Kategorie:

Nauka angielskiego

Present Continuous to jeden z bardziej dynamicznych czasów w języku angielskim, używany do opisywania czynności aktualnie trwających, planów na przyszłość oraz zdarzeń często powtarzających się w określonych okolicznościach. W tym artykule szczegółowo omówimy strukturę, zastosowanie oraz wyjątki związane z czasem Present Continuous. Zapraszamy do lektury!

Spis treści

Budowa czasu Present Continuous

Podstawowa struktura Present Continuous składa się z trzech elementów: podmiotu, czasownika 'to be’ w odpowiedniej formie (am, is, are) oraz czasownika głównego z końcówką -ing. W większości przypadków Present Continuous używany jest do opisania akcji która dzieje się w momencie mówienia, na przykład: 'I am reading’, 'She is cooking’, 'They are playing’, Czasu Present Continuous można jednak użyć także do mówienia o czynnościach , które niewątpliwie wydarzą się w najbliższej przyszłości, na przykład “They are voting tomorrow” (oni jutro głosują).

Budowa Present Continuous = podmiot + to be (am/is/are) + czasownik z końcówką -ing
I am writing an article to a newspaper.
She is waiting for a bus.
We are playing with kids.
They are looking at stars.

Istnieją pewne zmiany ortograficzne w niektórych czasownikach przed dodaniem końcówki -ing. Zmiana ta dotyczy czasowników jednosylabowych, zakończonych spółgłoską + samogłoską + spółgłoską. W ich przypadku musimy podwoić ostatnią spółgłoskę*. Na przykład:
run → running
swim → swimming
get → getting
*Uwaga; podwajanie nie dotyczy spółgłosek x oraz w.

Struktura pytań i przeczeń

Pytania tworzymy przez inwersję, czyli umieszczenie 'am’, 'is’ lub 'are’ przed podmiotem, np. 'Are you watching TV?’. Przeczenia tworzymy dodając 'not’ po 'am’, 'is’, 'are’, np. 'I am not sleeping’.

Zastosowanie czasu Present Continuous

  • Opisywanie czynności aktualnie trwających: 'He is studying now’. Okoliczniki czasu takie jak ‘now’, ‘at the moment’, ‘currently’ wskazują na to, że akcja odbywa się w chwili obecnej. Na przykład, zdanie „I am reading a book now” oznacza, że akcja czytania książki ma miejsce w tym dokładnie momencie.
  • Opisywanie planów na przyszłość: 'We are meeting them tomorrow’. Z drugiej strony, Present Continuous można również używać do mówienia o planowanych działaniach w przyszłości, szczególnie tych, które zostały już ustalone lub zaplanowane. W takim przypadku, czas ten łączy się z wyrażeniami wskazującymi na przyszłość, takimi jak ‘tomorrow’ (jutro), ‘next week’ (w przyszłym tygodniu). Na przykład, zdanie „We are going to the cinema tomorrow” wskazuje na zaplanowaną przyszłą aktywność. Użycie Present Continuous w odniesieniu do przyszłości często podkreśla, że pewne wydarzenia lub aktywności są już zorganizowane i mają duże szanse na realizację. To odróżnia ten czas od innych form wyrażających przyszłość w języku angielskim, takich jak Simple Future (will + czasownik), które mogą być bardziej spekulatywne lub mniej pewne.

Często używane wyrażenia

Istnieją wyrażenia zwane okolicznikami czasu, które mogą sygnalizować nam użycie czasu Present Continuous. W Present Continuous często używa się specyficznych okoliczników czasu, aby podkreślić ciągłość czynności. Oto kilka przykładów i ich zastosowania:

  1. Now (teraz): Wyrażenie „now” jest używane, aby wskazać, że czynność odbywa się dokładnie w momencie mówienia. Przykład: „I am working now” (Pracuję teraz).
  2. At the moment (w tym momencie): Podobnie jak „now”, „at the moment” wskazuje na akcję odbywającą się w bieżącym czasie. Przykład: „She is reading a book at the moment” (Ona czyta książkę w tym momencie).
  3. Currently (aktualnie): „Currently” podkreśla, że akcja ma miejsce w bieżącym okresie, choć niekoniecznie w dokładnym momencie mówienia. Może sugerować, że akcja jest częścią szerszych, trwających obecnie działań. Przykład: „We are currently working on a new project” (Aktualnie pracujemy nad nowym projektem).
  4. Today (dzisiaj): Używany, aby zaznaczyć, że akcja odbywa się w ciągu dnia, w którym mówimy. Przykład: „I am meeting with friends later today” (Spotykam się z przyjaciółmi później dzisiaj).
  5. This week/month/year (w tym tygodniu/miesiącu/roku): Określa, że akcja odbywa się w bieżącym tygodniu, miesiącu czy roku, wskazując na trwającą lub powtarzającą się czynność. Przykład: „They are traveling a lot this month” (Oni dużo podróżują w tym miesiącu).
  6. Tonight (dzisiejszej nocy): Wskazuje na akcję, która ma miejsce w konkretnym wieczorze lub nocy. Przykład: „We are having dinner out tonight” (Dzisiaj wieczorem jemy kolację na mieście).
  7. Tomorrow/Next week/Next year (jutro/w przyszłym tygodniu/w przyszłym roku): Te wyrażenia wskazują na przyszłe działania, które są już zaplanowane lub przewidziane. Przykład: „I am visiting my parents next weekend” (Odwiedzam rodziców w przyszły weekend).

Podsumowanie

Zrozumienie i poprawne zastosowanie czasu Present Continuous pozwala na płynne opisywanie zdarzeń aktualnie trwających, planów oraz zachowań w określonych okolicznościach. Kluczowe jest pamiętanie o właściwej strukturze zdań oraz typowych sytuacjach, w których ten czas jest używany. Regularna praktyka i zastosowanie tych zasad ułatwią Ci płynne posługiwanie się tym czasem w mowie i piśmie. Jeżeli chcesz dowiedzieć się czegoś więcej o angielskich czasach teraźniejszych, gorąco zachęcamy Cię do pobrania naszego ebooka!

Umów bezpłatną lekcję próbną

Wypełnij formularz kontaktowy i ciesz się darmową lekcją próbną! Przekonaj się, że angielski online jest dla Ciebie!

Go to top