Opublikowano 09.01.2024

Czas Present Simple – budowa i zastosowanie

Kategorie:

Nauka angielskiego

Present Simple to jeden z najbardziej podstawowych i niezbędnych czasów w języku angielskim. Jest on używany do opisywania rutynowych działań, stałych prawd, a także do wyrażania ogólnych przekonań. W tym artykule, przyjrzymy się bliżej strukturze, użyciu oraz wyjątkom związanym z Present Simple. Uwaga, uwaga, w tekście zawarta jest także ciekawostka.

Spis treści:

Budowa czasu Present Simple

Budowa czasu Present Simple

Podstawowa struktura jest prosta i wymaga zaledwie dwóch elementów: podmiotu oraz czasownika w formie podstawowej. Podmiot w zdaniu w Present Simple wskazuje na osobę, rzecz lub pojęcie, które wykonuje akcję. Może to być osoba, jak 'I, you, he, she, it, we, they’, lub rzecz lub pojęcie, jak 'the cat, happiness, this idea’ (kot, szczęście, ten pomysł). Czasownik w formie podstawowej to drugi niezbędny element struktury. Wskazuje na akcję, stan, lub zdarzenie opisywane w zdaniu, na przykład: akcja – 'read, drink, play’ (czytać, pić, grać/bawić się), stan – 'exist, belong’ (istnieć, należeć), zdarzenie – 'happen, occur’ (dziać się, występować).

Budowa Present Simple = podmiot + czasownik w formie podstawowej*
I read two books every week.
Czytam dwie książki każdego tygodnia.
She drinks coffee twice a day.
Ona pija kawę dwa razy dziennie.

*Od tej zasady istnieją wyjątki. W trzeciej osobie liczby pojedynczej do czasownika musimy dodać końcówkę -s, a w przypadkach, gdy czasownik kończy się na głoskę syczącą -es, ma to ułatwić wymowę.

writes sits does watches
makes takes goes washes

Struktura pytań i przeczeń

Do tworzenia pytań używamy pomocniczego czasownika 'do’ (lub 'does’ w trzeciej osobie liczby pojedynczej), np. Do you play tennis (czy grasz w tenisa)? Does she like coffee (czy ona lubi kawę)?

Przeczenia natomiast tworzymy dodając 'do not’ (lub 'does not’ gdy mówimy o 3 osobie liczby pojedynczej) przed czasownikiem, np. I do not like apples (nie lubię jabłek).

Zastosowanie czasu Present Simple

Zastosowanie czasu Present Simple

Present Simple stosujemy w różnych kontekstach:

  1. Opisywanie rutynowych działań: She goes to the gym every day (ona chodzi na siłownię każdego dnia).
  2. Stałe prawdy i ogólne fakty: The Earth orbits the Sun (Ziemia krąży wokół Słońca).
  3. Stałe stany i uczucia: I love chocolate (uwielbiam czekoladę). Tutaj ciekawostka. Kojarzysz może slogan McDonald’s: “I’m loving it”? Tak się składa, że jest on niepoprawny gramatycznie. Serio. Love jest akurat jednym z tych czasowników, którego w czasie teraźniejszym używa się wyłącznie w czasie Present Simple.
  4. Instrukcje i przepisy: First, you mix the flour and sugar (najpierw mieszasz mąkę z cukrem).

Często używane wyrażenia

Czas Present Simple często łączy się z okolicznikami częstotliwości, takimi jak “always”, “never”, “often”, “usually”, “sometimes”, “rarely”, lub “never” (zawsze, często, zazwyczaj, czasami, rzadko, nigdy), oraz frazami czasowymi jak every day/month/week, three times a day itp. Pojawienie się tych zwrotów często sygnalizuje użycie tego czasu. Okoliczniki częstotliwości, takie jak 'always, usually, sometimes’, często umieszcza się przed głównym czasownikiem (ale po czasowniku 'be’). Oto trzy przykłady:

  • I often play football – dość często gram w piłkę
  • I read two books every week – każdego tygodnia czytam dwie książki.
  • She drinks coffee twice a day – ona pije kawę dwa razy dziennie.

Podsumowanie

Mając te informacje, możesz teraz sprawnie używać czasu Present Simple w języku angielskim. Pamiętaj o podstawowej strukturze, wyjątkach dotyczących trzeciej osoby liczby pojedynczej oraz typowych sytuacjach, w których ten czas jest stosowany. Praktyka i regularne stosowanie tych zasad z pewnością ułatwią Ci płynne posługiwanie się tym czasem w mowie i piśmie. Jeżeli chcesz dowiedzieć się czegoś więcej na temat angielskich czasów teraźniejszych lub utrwalić zdobytą już wiedzę, zapraszamy Cię do pobrania naszego darmowego ebooka.

Umów bezpłatną lekcję próbną

Wypełnij formularz kontaktowy i ciesz się darmową lekcją próbną! Przekonaj się, że angielski online jest dla Ciebie!