Opublikowano 14.05.2021

Czasowniki modalne w angielskim – czym są? Zasady i proste ćwiczenia

Kategorie:

Nauka angielskiego

Nieskomplikowana budowa, za to ogromne znaczenie dla wypowiedzi. Używane bardzo często, chociaż nie zawsze zdajemy sobie sprawę, że nie są to zwykłe czasowniki. Mowa o bardzo ważnych w gramatyce czasownikach modalnych. Czym są i jak się ich uczyć? O tym poniżej.

Czym są czasowniki modalne?

Ta specyficzna grupa czasowników łączona z czasownikiem głównym, która wpływa na jego znaczenie. To właśnie czasowniki modalne zmieniają charakter wypowiedzi. 

Czasowniki modalne to:

 • can – umieć, móc, potrafić, np.:
I can swim. Umiem pływać.
 • could – mieć możliwość zrobienia czegoś w odniesieniu do przeszłości, i forma przeszła can np.:
They could have asked me.

I could read when I was 5.

Mogli mnie zapytać.

Umiałam czytać jak miałam 5 lat.

 • may – udzielenie zezwolenia w formie oficjalnej, np.:
They may stay there. Oni mogą tam zostać.
 • might – wyrażenie przypuszczenia, np.:
She might be at home. Ona może być w domu.
 • must – przymus zrobienia czegoś, obowiązek, np.:
You must be quiet in the library.  Musicie być cicho w bibliotece.
 • shall – obecnie używane głównie do tworzenia pytań w kontekście pozwolenia na coś lub po prostu wyrażenia chęci na daną czynność. Używane tylko w pierwszej osobie liczby pojedynczej i mnogiej (I, we) np.:
Shall I open the window?

Shall we dance?

Otworzyć okno?

Zatańczymy?

 • should – wyraża powinność, służy także udzielaniu rad, np.:
He should eat more healthy. On powinien jeść zdrowiej.
 • will – wyrażanie próśb, np.:
Will you be my wife? Zostaniesz moją żoną?
 • would – czasownik używany w wielu kontekstach, zdaniach warunkowych, przypuszczeniach np.:
What would he do?

I would buy it if I were you.

Co on by zrobił?

Kupiłbym to gdybym był tobą.

Kiedy używamy czasowników modalnych w języku angielskim?

Omawiane części mowy opisują emocje, przypuszczenia, ale też służą do zadawania pytań, czy mówienia o obowiązkach. To dzięki nim możemy wyrażać:

 • konieczność, np.:
You must be careful. Musicie być ostrożni.
 • prośbę, np.:
Can you help me? Czy możesz mi pomóc?
 • zakaz, np.:
You mustn’t ride fast! Nie wolno ci szybko jeździć.
 • nakaz, np.:
You must clean your desk after work. Musisz posprzątać swoje biurko po pracy.
 • prawdopodobieństwo, np.:
The baby may be sleeping now. Dziecko prawdopodobnie teraz śpi.
 • wyrażanie zgody, np.:
You can sit with us, if you want. Możesz siedzieć z nami, jeśli chcesz.
 • sugestię, np.:
Maybe you should bring some food? Może powinieneś przynieść jakieś jedzenie?
 • radę, np.:
You should drink more water. Powinieneś pić więcej wody.

Zasady używania czasowników modalnych

Czasowniki modalne nie mogą otrzymywać żadnych końcówek, zatem pamiętajmy, że nie możemy w zdaniu utworzyć takich form, jak: *cans, *canned czy *caning (końcówki -s, -ed, -ing odpowiadają różnym czasom). 

W czasie Present Simple nawet w trzeciej osobie liczby pojedynczej, czasownik modalny nie zmienia swojej formy, zatem używamy, np. can to, a nie *cans to.

She can go there.  Ona może tam pójść.
He can do it. On umie to zrobić.

Typowa dla czasu Past Simple końcówka -ed również nie może być łączona z czasownikami modalnymi, tak więc wymagane jest stosowanie czasowników modalnych z grupy „to speculate about past”, czyli np. might lub could.

My dad might have missed the plane. Mój tata mógł spóźnić się na samolot.
I could have been a professional athlete.  Mogłem być profesjonalnym sportowcem.

Jeśli chodzi o przeczenia, to w przypadku czasowników modalnych tworzone są one poprzez dodanie do nich części not. Zatem jeśli wyraz must to obowiązek, to mustn’t oznaczać będzie bezwzględny zakaz. Jeśli can oznacza, że coś umiemy, to can’t, że nie umiemy.

can can’t
could couldn’t
will won’t
would wouldn’t
should shouldn’t
must mustn’t

Przykładowe zdania:

Be careful! You can’t swim! Bądź ostrożny! Nie umiesz pływać!
She shouldn’t have played with fire. Ona nie powinna była bawić się ogniem.
I wouldn’t be surprised if you didn’t know that. Nie byłbym zdziwiony, gdybyś tego nie wiedział.

Pytania z czasownikami modalnymi. W  języku angielskim pytania tworzone są przez inwersję, nie inaczej jest więc w tym przypadku. Czasownik modalny zamienia się miejscem z podmiotem, zatem jeśli zdanie oznajmujące brzmi: He can dance, to zdanie pytające przyjmie formę: Can he dance?

Would you like some tea? Czy chciałbyś herbaty?
Might she come here tomorrow? Czy ona może tu przyjść jutro?
Should we invite them? Czy powinniśmy ich zaprosić?

Proste ćwiczenia na zapamiętanie i prawidłowe użycie

Pierwszym krokiem do zapamiętania czasowników modalnych jest świadomość ich prawidłowego użycia w kontekście zdań. Zdanie: I can understand my teacher zupełnie różni się znaczeniem od: I must understand my teacher.

I can understand my teacher. Potrafię zrozumieć mojego nauczyciela.
I must understand my teacher. Muszę zrozumieć mojego nauczyciela.

Problemem może być również prawidłowe zastosowanie czasowników oznaczających to samo, ale w różnych czasach, jak cancould

He can play the piano. On umie grać na pianinie.
He could play the piano. On umiał grać na pianinie.

Jeśli mamy problemy z przyswojeniem czasowników modalnych, to warto skorzystać ze szkoły angielskiego online, gdzie polscy lektorzy i native speakerzy pomogą nam powtórzyć potrzebny materiał i osiągnąć szybko pierwsze efekty. Powodzenia. 

Umów bezpłatną lekcję próbną

Wypełnij formularz kontaktowy i ciesz się darmową lekcją próbną! Przekonaj się, że angielski online jest dla Ciebie!