Opublikowano 05.11.2020

Czasowniki nieregularne w języku angielskim

Kategorie:

Nauka angielskiego

Tabela czasowników nieregularnych

Wszystkie czasowniki nieregularne zmieszczą się w tabeli liczącej około czterystu rekordów. W szkole i na kursach nie uczymy się jej w całości. Zależnie od poziomu nauczania poznajemy przeważnie kilkadziesiąt nowych form. Poniżej znajduje się bardzo rozbudowana tabelka czasowników nieregularnych, zawierająca około dwustu najważniejszych pozycji. Jest to zbiór zwierający czasowniki z każdego poziomu zaawansowania od A1 do C2. Każdy został przetłumaczony i podany z odpowiednimi formami. 

Tabela czasowników nieregularnych z języka angielskiego
Znaczenie I forma

bezokolicznik

(infinitive)

II forma

(past tense)

druga forma czasownika

używana w Past Sample

III forma

(past participle)

A
powstać arise arose arisen
obudzić awake awakened / awoke awakened / awoken
B
powracać backslide backslid backslidden / backslid
być be was, were been
nudny/znudzony bear bore born / borne
bić beat beat beaten / beat
stawać się become became become
zaczynać begin began begun
zginać bend bent bent
zakładać się bet bet / betted bet / betted 
wiązać bind bound bound
gryźć bite bit bitten
krwawić bleed bled bled
uderzać/atakować blow blew blown
łamać/przerywać break broke broken
wychowywać breed bred bred
przynieść bring brought brought
nadawać  broadcast broadcast / broadcasted broadcast / broadcasted
budować build built built
palić się burn burned / burnt  burned / burnt 
kupować buy bought bought
C
łapać catch caught caught
wybierać choose chose chosen
przylegać cling clung clung
przyjść come came come
ciąć/przecinać cut cut cut
D
rozdać/załatwiać deal dealt dealt
kopać dig dug dug
obalić disprove disproved disproved / disproven
robić do did done
rysować draw drew drawn
śnić dream dreamed / dreamt  dreamed / dreamt 
pić drink drank drunk
jechać drive drove driven
E
jeść eat ate eaten
F
upadać fall fell fallen
karmić feed fed fed
czuć feel felt felt
walczyć fight fought fought
odnaleźć find found found
uciekać (w panice) flee fled fled
rzucać fling flung flung
latać fly flew flown
zakazać forbid forbade forbidden
zapominać forget forgot forgotten / forgot 
wybaczać forgive forgave forgiven
opuszczać forsake forsook forsaken
zamrażać freeze froze frozen
G
dostać get got gotten / got 
dać give gave given
iść/udać się gdzieś go went gone
szlifować/mielić grind ground ground
rosnąć grow grew grown
H
wieszać hang hung hung
mieć have had had
słyszeć hear heard heard
ukryć hide hid hidden
trafiać hit hit hit
utrzymać hold held held
boleć hurt hurt hurt
I
wprowadzać (dane) input input / inputted input / inputted
K
trzymać keep kept kept
klęczeć kneel knelt / kneeled knelt / kneeled
wiedzieć know knew known
L
układać/kłaść lay laid laid
prowadzić/przewodzić lead led led
pochylać się lean leaned / leant  leaned / leant 
zeskakiwać/skakać leap leaped / leapt  leaped / leapt 
uczyć się learn learned / learnt  learned / learnt 
pozostawiać leave left left
wypożyczać lend lent lent
pozwalać let let let
kłamać lie lied lied
stracić/zgubić lose lost lost
M
robić make made made
znaczyć coś mean meant meant
spotykać się meet met met
wprowadzać w błąd mistake mistook mistaken
źle zrozumieć misunderstand misunderstood misunderstood
O
narzucać/nakładać warstwę  overlay overlaid overlaid
przepłacać overpay overpaid overpaid
nadpisać (dane) override overrode overridden
najechać overrun overran overrun
nadzorować oversee oversaw overseen
zaspać oversleep overslept overslept
przepisać overwrite overwrote overwritten
P
uczestniczyć partake partook partaken
płacić pay paid paid
przepłacać prepay prepaid prepaid
udowodnić prove proved proven / proved
położyć/odłożyć put put put
Q
porzucić/wychodzić quit quit / quitted  quit / quitted 
R
czytać read read read
odbudować rebuild rebuilt rebuilt
odrastać regrow regrew regrown
przewiesić rehang rehung rehung
przerobić remake remade remade
odsprzedać resell resold resold
wysłać ponownie resend resent resent
zresetować (np. maszynę) reset reset reset
przewijać do tyłu  rewind rewound rewound
jechać/jeździć ride rode ridden
dzwonić ring rang rung
wzrastać rise rose risen
biegać run ran run
S
mówić say said said
widzieć see saw seen
szukać seek sought sought
sprzedawać sell sold sold
wysłać send sent sent
ustawiać/składać  set set set
szyć sew sewed sewn / sewed
potrząsnąć shake shook shaken
golić się shave shaved shaved / shaven
błyszczeć shine shined / shone  shined / shone 
strzelać shoot shot shot
pokazać show showed shown / showed
kurczyć się shrink shrank / shrunk shrunk
zamknąć shut shut shut
śpiewać sing sang sung
tonąć sink sank / sunk sunk
siedzieć sit sat sat
spać sleep slept slept
ślizgać się slide slid slid
skradać się sneak sneaked / snuck sneaked / snuck
siać sow sowed sown / sowed
mówić speak spoke spoken
wymawiać/przeliterować spell spelled / spelt  spelled / spelt 
wydać spend spent spent
rozlać spill spilled / spilt  spilled / spilt 
obracać spin spun spun
pluć spit spit / spat spit / spat
rozdzielać split split split
stać stand stood stood
kraść steal stole stolen
przysięgać swear swore sworn
pocić się sweat sweat / sweated sweat / sweated
zamiatać sweep swept swept
pływać swim swam swum
huśtać swing swung swung
T
brać take took taken
nauczać teach taught taught
drzeć/rodzierać tear tore torn
myśleć think thought thought
rzucać throw threw thrown
U
cofać (np zmiany w tekście) undo undid undone
smucić sie upset upset upset
W
budzić wake woke / waked woken / waked
nosić wear wore worn
szlochać weep wept wept
moknąć wet wet wet
wygrywać win won won
pisać write wrote written

Nauka angielskich czasowników nieregularnych

Angielskie czasowniki nieregularne wymagają od nas odpowiedniego podejścia do nauki. Tutaj nie mamy możliwości nauczenia się zasad. Możemy jednakże pokusić się o skorzystanie z prostego triku, który ułatwi nam naukę. Chodzi o podzielenie wyrazów ze względu na częstotliwość występowania.

Warto na początek zacząć od samodzielnego uczenia się, a następnie na pomoc niech przyjdzie angielski online. Korzystając ze szkoły językowej online, mamy dostęp do profesjonalnych lekcji z nauczycielami, w tym native speakerami, a także do materiałów i ćwiczeń, które ułatwią nam zapamiętanie najtrudniejszych czasowników. Nim zaczniemy korzystać z zajęć internetowych, warto też samodzielnie podjąć próbę zapamiętania przynajmniej części z nich.

Dobrym sposobem jest podzielenie sobie czasowników nieregularnych na grupy. Pierwsza z nich będzie zawierała wyrazy, które są najbardziej popularne. Jest ich dziesięć, każdy ma trzy formy, czyli do nauki mamy sześćdziesiąt słów:

być be was, were been
stawać się become became become
przychodzić come came come
robić do did done
znajdować find found found
dostawać get got gotten
dawać give gave given
iść go went gone
mieć have had had
słyszeć hear heard heard
trzymać keep kept kept
wiedzieć know knew known
robić make made made
kłaść put put put
mówić say said said
widzieć see saw seen
mówić speak spoke spoken
brać take took taken
powiedzieć tell told told
myśleć think thought thought

Ta podstawa wystarczy, aby budować już pierwsze najprostsze zdania, które pojawiają się w ćwiczeniach i podręcznikach. Kolejna grupa czasowników to te, które najłatwiej nam zapamiętać. Warto po prostu przekopać się przez tabelkę i wybrać takie wyrazy, które brzmią znajomo, są dla nas łatwe do zapamiętania, może z czymś nam się kojarzą. Nauka za pomocą skojarzeń nadaje się nie tylko dla dzieci, dorośli także mogą z niej skorzystać i osiągać bardzo dobre wyniki. 

Na przykład wyraz wet, czyli mokry we wszystkich formach ma tę samą postać. Pamiętacie taki zespół Wet, Wet, Wet? No właśnie. Warto iść w tym kierunku. Szukajmy powiązań i uczmy się ich. Dobry sposób to także fiszki, które ułatwiają uczenie się słówek, w tym czasowników i ich form.

Na koniec dobrze jeszcze zwrócić uwagę na jedną rzecz. Jeśli już mamy podstawy i chcemy nauczyć się więcej, to warto wrócić do nauki języka przez internet. Gdy uczymy się online metodą jeden na jeden, to lektor może poświęcić cały czas naszej osobie. Dodatkowo może nam zadać zadania, przepytać nas ze słówek czy właśnie z tejże tabelki. Powodzenia w zapamiętywaniu kolejnych czasowników. 

Umów bezpłatną lekcję próbną

Wypełnij formularz kontaktowy i ciesz się darmową lekcją próbną! Przekonaj się, że angielski online jest dla Ciebie!