Opublikowano 05.11.2020

Jak przygotować się do egzaminu FCE?

Kategorie:

Nauka angielskiego

Czym jest B2 First (kiedyś FCE)

Certyfikat FCE (First Certificate in English) potwierdza, że jego właściciel zna angielski na takim poziomie, by pracować i uczyć się w środowisku anglojęzycznym. Certyfikat ten wymaga znajomości języka angielskiego na poziomie Upper intermediate (średniozaawansowanym), czyli B2 według poziomów Common European Framework of Reference for Languages ‒ CEFR. Certyfikat z języka angielskiego na poziomie B2 świadczy o umiejętności posługiwania się mówionym i pisanym językiem angielskim, który jest niezbędny w codziennej pracy i nauce. Potwierdza on też znajomość gramatyki i szerokiego zasobu słownictwa. 

Dlaczego warto przystąpić do egzaminu FCE?

Przygotowanie się i przystąpienie do egzaminu ułatwia zdanie matury. B2 First (kiedyś FCE) honorowany jest także jako potwierdzenie kwalifikacji językowych wymaganych od przewodników turystycznych i pilotów wycieczek. To jednak nie wszystko. Dokument ten akceptuje 150 uczelni wyższych w Polsce i 2000 uczelni zagranicznych. Jest on honorowany przez Urząd Służby Cywilnej jako potwierdzenie znajomości języka angielskiego wymaganej od pracowników tego organu.

Jak wygląda egzamin FCE?

Warto wspomnieć, że istnieją dwa rodzaje egzaminu FCE. Pierwszy to Cambridge English: First dla osób dorosłych, a drugi to egzamin dla szkół. W obu przypadkach format egzaminu jest taki sam, jednakże wersja dla szkół zawiera słownictwo dostosowane do wiedzy i zainteresowań uczniów w wieku szkolnym. 

Egzamin składa się z czterech części. Każda z nich ma na celu sprawdzenie naszych umiejętności językowych. Wyróżniamy:

  • Część pierwszą ‒ Reading and Use of English ‒ czas trwania tej sekcji to 1 godzina i 15 minut. Jest to praca z tekstami o łącznej długości około 3500 słów. Od osoby zdającej egzamin wymaga się zrozumienia różnych rodzajów tekstów. Są to między innymi artykuły z gazet i czasopism, a także fikcja literacka. 
  • Cześć drugą ‒ Writing ‒ trwa 1 godzinę i 20 minut. Składa się pisemnego wypracowania na zadany temat oraz drugiej pracy pisanej, na przykład przygotowania wiadomości e‑mail lub napisania listu.
  • Część trzecią ‒ Listening ‒ trwa 40 minut. Polega na odpowiedzi na pytania, które dotyczą odsłuchiwanych materiałów. Są to na przykład programy informacyjne, audycje radiowe, przemówienia i ogłoszenia publiczne.
  • Część czwartą ‒ Speaking ‒ jest to część najkrótsza i trwa 14 minut. Polega na krótkiej rozmowie pomiędzy parą egzaminatorów a dwojgiem zdających. Oczekuje się, że egzaminowani uczestnicy dyskusji wyrażą swoje opinie, wymienią się pomysłami i podejmą decyzje w drodze negocjacji.

Gdzie można zdawać egzamin FCE?

Egzamin FCE można zdać w jednym z autoryzowanych centrów egzaminacyjnych Cambridge. Jednak na sesję egzaminacyjną możemy zapisać się indywidualnie lub zgłosić nas może szkoła językowa, w której się uczymy jako swojego ucznia. W naszym kraju istnieje kilkanaście autoryzowanych placówek, gdzie można zdać egzamin. Każda placówka podlega kontroli jakości i musi spełnić wysokie standardy, dlatego nie musimy się obawiać o jakość certyfikatu.

Poziom języka angielskiego potrzebny do zdania egzaminu FCE określany jest jako B2. Oznacza to, że jest to poziom wyższy średniozaawansowany. By zdać egzamin, musimy wykazać się wiedzą, którą posiądziemy podczas szkolnych lekcji poszerzonych o dodatkowe zajęcia. Dobrym pomysłem jest nauka angielskiego online w naszej szkole (https://pl.tutlo.com/). Podczas zajęć internetowych możemy przygotować się do egzaminu FCE. Dzięki nim powtórzymy gramatykę, poznamy odpowiednie słownictwo, przełamiemy barierę strachu podczas rozmów. Lekcje przez internet to także możliwość porozmawiania z native speakerami, którzy pozwolą nam wsłuchać się w różne akcenty, zależnie od tego, z jakiej części świata pochodzą. Dodatkowo poznamy też zwroty oraz mowę potoczną. Warto wybrać ten rodzaj nauki. Powodzenia na egzaminach. 

Umów bezpłatną lekcję próbną

Wypełnij formularz kontaktowy i ciesz się darmową lekcją próbną! Przekonaj się, że angielski online jest dla Ciebie!