Opublikowano 15.05.2023

Jaki model nauki angielskiego jest najlepszy dla dzieci?

Kategorie:

Dla rodziców

Nauka angielskiego

Z utartym frazesem “Angielskiego się w szkole nie nauczysz” ciężko się jest nie zgodzić — trudno znaleźć przykład osoby, która biegle opanowała ten język, ucząc się go tylko w szkole.  Jak więc pomóc swojemu dziecku w nauce? I dlaczego sama nauka w szkole nie wystarczy?

Czy zastanawialiście się, z czego wynika słaby poziom nauczania angielskiego w szkole Waszego dziecka i jakie są największe bolączki jego szkoły? 

Poniżej 7 powodów. Będzie też oczywiście rozwiązanie!

Nauczycielo-centryczny sposób nauczania

    W polskim systemie edukacji dominuje nauczycielo-centryczny sposób nauczania. To pedagog jest głównym źródłem wiedzy. Wokół niego orbitują uczniowie, którzy (być może) tą wiedzę odbiorą. To nauczyciel wybiera materiał lekcyjny i tempo jego realizacji. Natomiast uczeń pozostaje pasywny. A pasywność jest wrogiem efektywnego uczenia się. 

   Podczas gdy nauczycielo-centryczność jest nieporównywalnie łatwiejszym – dla nauczyciela – sposobem na prowadzenie lekcji, podejście to nie jest optymalne dla uczniów. Hamuje ono inherentną dla tej grupy wiekowej ciekawość, pozbawia poczucia sprawczości, a tym samym drastycznie obniża motywację do nauki. Konkurencyjnym  i stosowanym przez Finlandię (lidera skuteczności nauczania języków obcych) jest model ucznio-centryczny. Model ten stawia na maksymalne zaangażowanie ucznia w proces edukacyjny. 

Brak poczucia sprawczości 

Brak poczucia sprawczości – agency –  związane jest bezpośrednio ze wspominaną nauczycielo-centrycznością. W tym modelu edukacji, uczeń uważa, że to nauczyciel ma obowiązek jego nauczyć. Tym samym, ucznia pozbawia się motywacji. Staje się on pasywnym uczestnikiem lekcji. 

Wysokie poczucie sprawczości wśród uczniów jest pozytywnie skorelowane z osiąganymi przez nich wynikami: uczniowie cieszący się wysokim poczuciem agency kreują, zamiast jedynie biernie odpowiadać, możliwości do nauki. Uczniowie Ci częściej pytają nauczyciela o wyjaśnienie niezrozumiałych tematów. Ponadto, są oni dużo bardziej skłonni do podejmowania pracy własnej nad ciekawymi dla nich zagadnieniami. 

Zbyt wiele osób w grupie

Ministerstwo Edukacji i Nauki w aktualnie obowiązującym Rozporządzeniu zwiększyło maksymalną liczbę uczniów w  oddziałach I – III szkoły podstawowej aż do 29 uczniów. W efekcie nauczyciel może poświęcić każdemu uczniowi niecałe 2 minuty niepodzielonej uwagi podczas lekcji. Praca w grupie ma swoje zalety, jednak grupy te powinny być mniejsze — do 10 osób. Sytuacji panującej w polskich szkołach nie poprawia również fakt, że grupy często nie są poziomowanie: dzieci będące na odmiennych poziomach muszą realizować jednakowy materiał, tylko dlatego że uczą się w tej samej klasie. Bezsprzecznie idealną sytuację edukacyjną tworzą lekcje indywidualne. Podczas nich cała uwaga nauczyciela skierowana jest na ucznia, a nauczyciel ma możliwość indywidualizacji podejścia i dostosowania realizowanego materiału do potrzeb ucznia.  

Nauczanie języka odbywa się tak, jak nauczanie każdego innego przedmiotu

Wielu nauczycieli zapomina o tym, że znajomość języka to nie przedmiot szkolny, a UMIEJĘTNOŚĆ. Zatem, uczenie j.angielskiego tak jak każdego innego przedmiotu mija się z celem. 

Spójrzmy na dwóch hipotetycznych uczniów: A i B.  Uczeń A, zgłębiający tajniki wiedzy gramatycznej w szkole,  będzie umiał w akademickim stylu wyjaśnić różnicę pomiędzy Past Simple a Present Perfect. Natomiast uczeń B, konwersujący na co dzień z nativem i słuchający piosenek po angielsku, poradzi sobie lepiej w każdej sytuacji komunikacyjnej.   

Podejście do nauczania

Polski system edukacji premiuje niekooperacyjny, rywalizacyjny styl nauczania. Cierpimy na oceno- i testomanię. Taki styl drastycznie wpływa na podejście ucznia do procesu nauczania: zmniejsza motywację i nawet retencję wiedzy.  

Wykorzystywane materiały dydaktyczne

Materiały dydaktyczne wykorzystywane w szkole są po prostu nieatrakcyjne dla grupy Young Learners. Dlaczego? Wypełnione są oldschoolowymi grafikami, tekstami o hipotetycznym Johnie i Mary i ścianami tekstu i są zaprzeczeniem tego, czego potrzebuje pokolenie social mediów.  

Ubogie życie językowe Ucznia

O ile lekcja szkolna jest dobrym suplementem w życiu językowym, to wciąż jest ona tylko suplementem. Aby skutecznie rozwijać zdolności językowe, potrzebna jest stała ekspozycja na język.

W Tutlo odpowiadamy na wszystkie z tych 6 problemow:

Zamiast podejścia nauczycielo-centrycznego obieramy podejście ucznio-centryczne. Nie bez powodu na samym początku przygody edukacyjnej z Tutlo uczeń odbywa sesje z doświadczonym metodykiem nauczania języka angielskiego. Zgodnie z podejściem student-centered – nauka jest u nas uszyta na miarę. 

Rozbudzamy poczucie sprawczości –  to uczeń decyduje o tempie, o materiale, a nawet o sposobie nauczania! 

Zajęcia na Tutlo odbywają się indywidualnie. Cała uwaga nauczyciela jest skoncentrowana na potrzebach dziecka. 

Nauczamy przy wykorzystaniu metod opracowanych wyłącznie do nauczania języka — m.in metody immersji, metody naturalnej czy metody TPR. Nie uczymy akademickiego języka. Pomagamy zdobywać konkretne umiejętności.

Stwarzamy bezpieczną przestrzeń dla dziecka – nastawioną na współpracę z nauczycielem, pozbawioną oceniania. Oswajamy strach przed błędami językowymi, bo przecież nawet Native Speakerzy je popełniają! 

Nasze materiały dydaktyczne są zdaniem naszych uczniów ciekawe. Dla przykładu – zamiast przydługawych tekstów o ekologii, w kursie #GR8! zamieściliśmy teksty o robocopach, latających taksówkach, kurczących się frytkach czy pilocie — dostawcy pizzy. 

Nasze 20-minutowe zajęcia z lektorami z całego świata, bez konieczności wcześniejszego umawiania się, zapewniają stałą ekspozycję na język, a tym samym znacznie szybsze jego opanowanie. 

Podsumowując — szkoła offline nie obejdzie się bez szkoły online, a same lekcje angielskiego w szkole nie wystarczą. Jeśli chcemy, żeby nasze dziecko dobrze zdało egzamin ósmoklasisty, warto postawić na lekcje indywidualne, które będą skupione na naszym dziecku, prowadzone przy pomocy metod aktywnych i w bezpiecznej nie oceniającej atmosferze.

Umów bezpłatną lekcję próbną

Wypełnij formularz kontaktowy i ciesz się darmową lekcją próbną! Przekonaj się, że angielski online jest dla Ciebie!