Opublikowano 21.03.2024

Korepetycje z języka angielskiego

Kategorie:

Nauka angielskiego

korepetycje z jezyka angielskiego

Korepetycje z języka angielskiego to tylko jedna z wielu możliwości, jakie można zaproponować dzieciom. Jednakże, warto wziąć pod uwagę przede wszystkim bieżące potrzeby dziecka i na nie odpowiednio zareagować. W przypadku, gdy pojawiają się problemy z przyswojeniem bieżącego materiału z zajęć szkolnych, rozważenie zajęć dodatkowych będzie kluczowe. Korepetycje pozwolą dziecku nie tylko nadrobić ewentualne braki w rozumieniu wymaganych struktur gramatycznych i leksykalnych, ale także pomogą w zbudowaniu motywacji wewnętrznej oraz wiary we własne możliwości. W tym artykule znajdziesz korzyści, jakie niesie ze sobą zapisanie dziecka na zajęcia korepetycyjne.

Spojrzenie na zajęcia korepetycyjne z bliższej perspektywy pomoże w zauważeniu, że nie jest to wyłącznie wsparcie dziecka w uzyskaniu lepszej oceny z konkretnego zakresu materiału szkolnego, ale także niesie ze sobą wiele innych niezaprzeczalnych korzyści.

Indywidualne podejście do nauki

korepetycje z jezyka angielskiego: indywidualne podejscie

Tradycyjne zajęcia, które są dostępne na rynku nie zawsze będą odpowiadały konkretnym potrzebom dziecka. Zajęcia korepetycyjne, a tym bardziej te indywidualne, zwiększają szansę na to, że nauczyciel dopasuje w pełni stosowane metody i techniki nauczania do potrzeb konkretnego ucznia. Co więcej, dzieci korzystające z takiej formy wsparcia mają okazję do rozwijania umiejętności w swoim własnym tempie, bez potrzeby skupiania się na tym, jak radzi sobie reszta grupy lub klasy. Dzięki temu, proces nauczania może stać się bardziej efektywny, co sprzyja osiąganiu lepszych wyników. Swobodne zadawanie pytań i dzielenie się wątpliwościami może być trudniejsze podczas lekcji grupowych. Ponadto, sama relacja nauczyciela z uczniem staje się bardziej osobista i oparta na pełnym zaufaniu, co także ma niezaprzeczalny wpływ na rozwój dziecka. Nauczyciel jest w stanie odkryć mocne i słabe strony ucznia, a w rezultacie zaprojektować lekcję w sposób, jaki jest dla dziecka najbliższy, biorąc pod uwagę jego styl uczenia się.

Uzupełnienie i rozwinięcie wiedzy

korepetycje z jezyka angielskiego: uzupelnienie i rozwiniecie wiedzy

Głównym celem zajęć korepetycyjnych jest odnalezienie tego, z czym uczeń sobie nie radzi lub nie do końca jest mu znane i uzupełnienie tej wiedzy. Zajęcia grupowe mogą sprawić, że szczegółowe omówienie każdego zagadnienia nie jest możliwe ze względu na wielość poziomów uczęszczających na nie uczniów. Dla tych dzieci, które z różnorodnych poziomów nie są w stanie przyswoić wymaganego materiału, korepetycje są – w pewnym sensie – prawdziwą szansą. Lekcje te dostarczają licznych korzyści, które stopniowo pomagają w niwelowaniu różnic w usystematyzowaniu wiedzy oraz osiąganiu kolejnych poziomów zaawansowania.

Wzrost pewności siebie

Wzrost pewności siebie

Dzieci spędzają dużo czasu na zajęciach w szkole, a jakiekolwiek problemy związane z materiałem z lekcji mogą mieć zgubny wpływ zarówno na pewność siebie, jak i samoocenę ucznia. Dodatkowe lekcje w formie korepetycji stają się zatem realną szansą na to, aby dziecko miało okazję na uzupełnienie wiedzy w sposób zindywidualizowany i dopasowany do jego potrzeb. Dzięki temu, rozumienie bieżących zagadnień, a następnie możliwość przejścia do tych bardziej skomplikowanych, wyraźnie i pozytywnie wpłynie na samopoczucie dziecka. Nauka języka już od najmłodszych lat powinna kojarzyć się nie z przykrym obowiązkiem, a przyjemnością. Jednakże, czerpanie satysfakcji z poznawania nowych informacji może być utrudniona lub wręcz nierealna, jeżeli dziecko jest pozostawione z nieznajomością materiału, który powoduje, że poznawanie kolejnych struktur językowych i leksykalnych jest uniemożliwione, a co za tym idzie, dziecko nie potrafi wykorzystać wiedzy w praktyce.

Dodatkowy czas na ćwiczenia

Dodatkowy czas na ćwiczenia

Kolejnym powodem, dla którego warto wziąć pod uwagę korepetycje z języka angielskiego to nie tylko praca nad problematycznym lub trudniejszym materiałem edukacyjnym. Korepetycje to też wspaniała i czasem jedyna okazja na to, aby dziecko dokładnie przećwiczyło i usystematyzowało wprowadzone zagadnienia. Podczas szkolnych zajęć, uczniowie zbyt rzadko mają okazję na wykorzystaniu swojej wiedzy w konkretnych kontekstach sytuacyjnych, gdzie mogą sprawdzić, czy i na ile przyswoili zaprezentowany materiał. Automatyzacja wypowiedzi ustnych lub pisemnych może przyjść wyłącznie wtedy, gdy uczeń ma wystarczająco dużo czasu na realną komunikację.

Przygotowanie do egzaminów i testów

Przygotowanie do egzaminów i testów

Korepetycje z języka angielskiego są doskonałą okazją do ćwiczenia zagadnień, które są wymagane nie tylko podczas szkolnych kartkówek i testów, ale także podczas oficjalnych egzaminów, takich jak egzamin ósmoklasisty, czy egzamin maturalny. Lektor jest w stanie określić, jaki materiał wymaga powtórzenia, a z czym uczeń radzi sobie bardzo dobrze i nie potrzebuje w tym wsparcia. Czas, który jest spędzony na ćwiczeniu zadań egzaminacyjnych może pomóc dzieciom w poczuciu się pewniej podczas samego egzaminu. Im bardziej uczeń jest przygotowany i zaznajomiony z formatem egzaminu, tym mniejszy stres będzie im towarzyszył podczas samego egzaminu.

Podsumowanie

Zajęcia korepetycyjne przynoszą wiele namacalnych i wręcz natychmiastowych korzyści, ale warto podkreślić, jak istotne są te długofalowe zalety korzystania z nich. Dzieci uczęszczając na korepetycje budują swoją pewność siebie, mają szansę na skuteczne rozwiązanie swoich problemów z materiałem szkolnym, co przekłada się na zminimalizowanie stresu podczas oficjalnych egzaminów. Korepetycje wspierają uczniów w procesie uczenia się i dają szansę na pełne spersonalizowanie zajęć, według indywidualnych potrzeb dziecka.

Umów bezpłatną lekcję próbną

Wypełnij formularz kontaktowy i ciesz się darmową lekcją próbną! Przekonaj się, że angielski online jest dla Ciebie!