Opublikowano 03.02.2024

List motywacyjny – jak go napisać?

Kategorie:

Dla dorosłych

Poszukiwanie pracy za granicą wymaga starannego przygotowania, a kluczowym elementem aplikacji jest profesjonalny list motywacyjny w języku angielskim. W tym artykule przybliżymy Ci, jak skutecznie napisać taki dokument, co może znacząco zwiększyć Twoje szanse na zatrudnienie.

Spis treści:

List motywacyjny po angielsku – wzór do wykorzystania

List motywacyjny po angielsku - wzór

Na początku przyjrzyjmy się, jak powinien wyglądać taki cover letter. Poniżej prezentujemy Ci, z czego składa się budowa listu motywacyjnego, który możesz dołączyć do CV:

[DATA]

[IMIĘ I NAZWISKO OSOBY, DO KTÓREJ KIERUJEMY LIST]

[NAZWA FIRMY]

[ADRES FIRMY]

[DANE KONTAKTOWE FIRMY (adres)]

Dear Mr/Mrs/Ms [nazwisko],

I am writing in regard to the advertisement on XXXX. It is my firm belief that I possess the skills necessary to be a good XXX

I currently work in XXXX as XXXX

I expect that working for you would allow me to acquire more in-depth practical knowledge on issues I have encountered in my hitherto experience.

I look forward to hearing from you. Please find my resume enclosed.

Yours sincerely,

[PODPIS]

Budowa listu motywacyjnego

budowa listu motywacyjnego po angielsku

Teraz przyjrzyjmy się szczegółowej budowie takiego listu motywacyjnego po angielsku.

Data

Zacznijmy od struktury listu motywacyjnego. Ważne jest, aby data na liście odpowiadała dniu wysyłki i była sformatowana zgodnie z konwencjami obowiązującymi w danym kraju – w Polsce i Wielkiej Brytanii stosujemy format dd/mm/rrrr, a w USA mm/dd/rrrr. Umieszczamy ją w prawym górnym rogu dokumentu.

Odbiorca

Następnie, po lewej stronie, wpisujemy dane adresata – imię i nazwisko osoby rekrutującej, nazwę firmy oraz jej dane adresowe. To nadaje listowi spersonalizowanego charakteru i ułatwia jego trafienie do odpowiedniej osoby.

Wstęp, rozwinięcie i zakończenie

List motywacyjny składa się z trzech kluczowych części: wstępu, rozwinięcia i zakończenia. W wstępie krótko przedstaw swój cel – dlaczego aplikujesz na dane stanowisko. Pamiętaj, aby unikać skrótów i potocznego języka, zamiast tego staraj się używać eleganckiego i profesjonalnego słownictwa.

Rozwinięcie to miejsce, gdzie przekonujesz rekrutera o swojej wartości. Tutaj koncentruj się na swoich mocnych stronach i osiągnięciach, ale unikaj przechwałek. Pamiętaj, że list powinien uzupełniać CV, a nie powtarzać jego zawartość.

W zakończeniu podsumuj, dlaczego uważasz się za najlepszego kandydata, podając przykłady swoich umiejętności i kompetencji. Możesz również wpleść tu swoje dane kontaktowe, takie jak numer telefonu lub adres e-mail, zachęcając do kontaktu.

Jak zacząć list motywacyjny po angielsku?

Warto również zwrócić uwagę na stosowanie odpowiednich zwrotów grzecznościowych. Na początku listu używamy „Dear Sir/Madam” gdy nie znamy nazwiska adresata, a „Dear Mr/Ms [nazwisko]” gdy znamy nazwisko osoby. Z kolei na zakończenie stosujemy „Yours faithfully” lub „Yours sincerely”, w zależności od tego, czy znamy nazwisko adresata.

Pamiętaj by już od początku, trzymać się podstawowej zasady, którą musi spełniać list motywacyjny po angielsku, czyli… absolutny zakaz stosowania skróconych form, a także potocznego słownictwa! Dobrze byłoby, gdybyś używał nieco bardziej wysublimowanego słownictwa, zwłaszcza w przypadku stanowisk, które wymagają odpowiedniego zaprezentowania się przed klientem czy kontrahentem.

Pamiętaj także, aby Twój adres mailowy był stosowny. Unikaj domen, które nadają niezbyt poważne końcówki po “@”. Sam adres również nie powinien brzmieć dziwnie lub komicznie. Możesz tu użyć np. pierwszej litery imienia i swojego nazwiska, pierwszych liter imienia i nazwiska, lub każdej innej formy, która wygląda profesjonalnie i wskazuje na adresata.

List motywacyjny po angielsku – przydatne zwroty

List motywacyjny po angielsku - przydatne zwroty

W tej formie pisemnej, używa się określonych sformułowań. Pisząc list motywacyjny po angielsku, warto zapoznać się ze zwrotami, które sprawią, że Twój cover letter będzie wyglądał profesjonalnie. Na samym wstępie musisz zwrócić się do adresata. Możesz to zrobić na dwa sposoby:

Dear Sir/Madam Tę formę stosujemy, gdy odbiorca nie jest nam znany z imienia i/lub z nazwiska.
Dear Mr/Ms/Mrs Smith Tę formę stosujemy, gdy odbiorca jest nam znany z imienia i/lub z nazwiska.

Następnym elementem jest wprowadzenie. Tutaj należy odnieść się do oferty pracy, a dokładniej – dlaczego postanowiliśmy złożyć swoje CV na to konkretne stanowisko. W tym celu mogą przydać Ci się następujące zwroty.

I am referring to your advertisement Piszę w odpowiedzi na Twoje/Państwa ogłoszenie
I have always had a passion for working in the Zawsze interesowała mnie praca w
This position strongly appeals to me To stanowisko bardzo do mnie przemawia
I would like to express my interest in the Zainteresowała mnie Państwa oferta pracy na stanowisku
I would like to apply for the position of Chciałbym ubiegać się o stanowisko

PRZYKŁAD

I would like to express my interest in the job offer as a customer service specialist. This position strongly appeals to me because I have always enjoyed being in touch with people and I have the right personality traits to build relationships quickly.

Angielskie zwroty w rozwinięciu listu motywacyjnego

W tym fragmencie swojego cover letter, musisz zainteresować swoją osobą rekrutera. W tym celu powinieneś używać sformułowań, które podkreślą Twoje predyspozycje do pracy na danym stanowisku.

As a …. with … years of experience Jako …, z … -letnim doświadczeniem
My qualifications are ideally suited to the requirements of this job. Posiadane przeze mnie kwalifikacje są idealnie dopasowane do wymagań tej pracy.
In previous roles I managed to Na poprzednim stanowisku udało mi się
My strengths are Moje mocne strony to
I would like to work for you, in order to Chciałbym pracować dla Państwa, ponieważ

Stosując takie sformułowania w naturalny sposób, będziesz mógł się zaprezentować się jako wartościowa i doświadczona osoba.

PRZYKŁAD

As a customer service specialist with 5 years of experience, I have the skills to serve key clients. In previous roles I managed to acquire 25 key clients for the company I worked for.

Lub w innej formie:I would like to work for you, in order to great opportunities for professional development in your company. I hope that my 5 years of experience and the knowledge I have gained will help the company develop.

Zwroty na zakończenie listu motywacyjnego

Skoro już świetnie zaprezentowałeś się przed rekruterem, teraz nadeszła pora na zwieńczenie Twojego cover letter. W tym momencie powinieneś podziękować za uwagę i możliwość aplikacji, ale przede wszystkim zachęcić do kontaktu z jego strony. Budowa listu motywacyjnego musi być spójna, dlatego zadbaj o to, by język, jakim się posługujesz w całym cover letter, był jednolity.

Pisząc zakończenie możesz użyć następujących zwrotów:

I would be glad to talk in person  Byłbym wdzięczny, gdybyśmy mogli spotkać się osobiście
I look forward to hearing from you Oczekuję na kontakt z Państwa strony
I am available for interview on Jestem dyspozycyjny w celu odbycia rozmowy kwalifikacyjnej
I can be reached at Jestem dostępny pod (np. numerem telefonu)

Nie możesz zapomnieć o podpisaniu się. Tutaj ciekawostka – rodzaj pozdrowień jest uzależniony od tego, jak rozpocząłeś swój cover letter.

Yours faithfully Tę formę stosujemy, gdy odbiorca nie jest nam znany z imienia i/lub z nazwiska.
Yours sincerely Tę formę stosujemy, gdy odbiorca jest nam znany z imienia i/lub z nazwiska.

PRZYKŁAD

As you can see, I have a number of skills and experience that will allow me to hold this position efficiently. I am available for an interview. I can be reached at the phone number 123 456 789. I would be glad to talk in person
Yours sincerely,

XYZ

Angielskie zwroty grzecznościowe w liście formalnym – biznesowym

W listach formalnych zwroty grzecznościowe są mocno ograniczone. Te, które są stosowane, wymieniliśmy wcześniej. Istnieje jednakże jeszcze jeden. Nie jest on tak powszechnie stosowany, a brzmi: To whom it may concern. Oznacza on “Szanowni Państwo”, ale stosuje się go gdy pisze się do więcej niż jednej osoby, jednak nie są one w żaden sposób sprecyzowane.

Czy list motywacyjny wystarczy?

Czy list motywacyjny wystarczy

Nawet najładniejsze CV po angielsku i list motywacyjny, muszą zawierać odpowiednią treść, a także być właściwie sformatowane. Co ciekawe, w angielskim prawie są zapisy dotyczące tego co nie powinno się znaleźć w Curriculum Vitae.

Oczywiście musisz je czymś wypełnić, dlatego powinieneś zadbać o zdobywanie doświadczenia zawodowego, a także certyfikowanej wiedzy i umiejętności.
To, co potrafisz, ma duże przełożenie na to, na jakie stanowisko możesz aplikować. Same dobre chęci nie wystarczą, a konkurencja nie śpi.

Wiesz już, jak wygląda budowa listu motywacyjnego w wariancie anglojęzycznym. Warto teraz zastanowić się nad CV, które jest fundamentem Twojej aplikacji. Tutaj też możemy pomóc! No dobrze. Mamy CV, list motywacyjny po angielsku, ale jeżeli proces rekrutacji pójdzie po naszej myśli, to czeka nas jeszcze rozmowa kwalifikacyjna. Całe szczęście mamy także poradnik na ten właśnie temat! Podajemy w nim garść cennych informacji i sposób, w jaki musisz przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej po angielsku.

Możesz skorzystać również z naszych kursów z native speakerami, z którymi możesz przygotować się do takiej rozmowy. Pozwoli Ci to obyć się z językiem, przełamać strach przed mówieniem i nabrać “flow” w mowie, a to wszystko bez wychodzenia z domu. Przekonaj się sam, że nasze kursy angielskiego online dla dorosłych to strzał w dziesiątkę, jeżeli planujesz więcej obcować z językiem angielskim.

Umów bezpłatną lekcję próbną

Wypełnij formularz kontaktowy i ciesz się darmową lekcją próbną! Przekonaj się, że angielski online jest dla Ciebie!