Opublikowano 03.04.2024

Matura podstawowa z języka angielskiego

Kategorie:

Nauka angielskiego

Matura podstawowa z angielskiego

Matura podstawowa z angielskiego to jeden z ważniejszych egzaminów maturalnych, który bardzo często decyduje o dostaniu się na wymarzone studia. Gdzie szukać wiedzy na temat tego egzaminu maturalnego? Jak będzie wyglądał arkusz maturalny z języka angielskiego na poziomie podstawowym? Co zrobić, aby uzyskać z niego jak najlepszy wynik? Jeśli szukasz odpowiedzi na powyższe pytania, to koniecznie przeczytaj ten artykuł.

Spis treści

Informacje wstępne

Matura podstawowa z angielskiego

Wszyscy maturzyści marzą o zdaniu egzaminu maturalnego, którego elementem jest zdanie egzaminu z języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym. Jego wynik jest brany pod uwagę w procesie rekrutacji na studia. Warto wspomnieć, że co roku z egzaminem z języka angielskiego na poziomie podstawowym mierzy się rzesza około 150 tysięcy uczniów, co zrobić by, być lepszym od innych?

Kluczowym elementem zdaje się być znajomość struktury egzaminu z języka obcego nowożytnego. Skarbnicą wiedzy odnośnie wymagań egzaminacyjnych, typów zadań sposobów ich oceniania są dla nas materiały umieszczane na stronach Centralnej Komisji Egzaminacyjnej: takie jak Informatory, Aneksy oraz arkusze maturalne zarówno te z matur właściwych jak i próbnych.

Należy nadmienić że w latach 2022/2023 i 2023/2024 egzamin przeprowadzany jest na podstawie wymagań egzaminacyjnych, które są szczegółowo opisane w Aneksie do Informatora o egzaminie maturalnym z języka angielskiego w Formule 2023 obowiązujący w latach szkolnych 2022/2023 i 2023/2024, z których najbardziej istotna wydaje się część dotycząca poziomu wymaganego języka wymaganego na samym egzaminie. Podczas ubiegłorocznej i tegorocznej matury poziom języka obowiązujący na poziomie podstawowym to B1 (B1+ w zakresie rozumienia wypowiedzi).

Przeczytaj artykuł: “Angielski B1 – jaki to poziom?”

Można, zauważyć, że poziom zadań sprawdzających bierną znajomość języka jest nieco wyższy niż ten oczekiwany podczas wypowiedzi tworzonych przez ucznia. Wiedza, na temat poziomu języka, który występuje na egzaminie jest kluczowa Pomaga ona we właściwym doborze materiałów oraz opracowania planu przygotowania.

Egzamin maturalny z maja 2023 roku

Matura z angielskiego z maja

W ubiegłym roku szkolnym egzamin maturalny z języka angielskiego został przeprowadzony na podstawie wymagań egzaminacyjnych. Wymaganie te zostały określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji i Nauki z dnia 10 czerwca 2022 r. Znajomość ubiegłorocznego arkusza jest kluczowa, bo bazuje on na sprawdzeniu tych samych treści i umiejętności.

Arkusz egzaminacyjny matury podstawowej z języka angielskiego składał się z 38 zadań zamkniętych, takich jak:

 • wielokrotny wybór,
 • prawda/fałsz,
 • zadania na dobieranie

oraz 10 zadań otwartych, a wśród nich:

 • krótka odpowiedź
 • 1 zadanie otwarte z rozszerzoną odpowiedzią

Zadania sprawdzały wiadomości oraz umiejętności w takich obszarach jak:

 • rozumienia ze słuchu (15 zadań zamkniętych),
 • rozumienia tekstów pisanych (16 zadań zamkniętych i 4 zadania otwarte krótkiej odpowiedzi),
 • znajomości środków językowych (7 zadań zamkniętych i 6 zadań otwartych krótkiej odpowiedzi)
 • tworzenia wypowiedzi pisemnej (1 zadanie otwarte rozszerzonej odpowiedzi).

Za rozwiązanie wszystkich zadań zdający mógł otrzymać 60 punktów (1 punkt za każde zadanie zamknięte i otwarte oraz 12 punktów za wypowiedź pisemną).

Analiza wyników matury z 2023 roku

Analiza wyników matury

Do egzaminu maturalnego z języka angielskiego 5 maja 2023 roku, przystąpiło ponad 147 tysięcy uczniów (97,4% zdających), z których 98% zdało ten egzamin, z którego średni wynik wyniósł 85%. Oznacza to, że każdy wynik niższy od 85% osłabiał szansę na dostanie się na te uczelnie, które w procesie rekrutacji bazowały głównie na wynikach z języka angielskiego na poziomie podstawowym. Zatem każdy wynik, poniżej wspomniane progu, należy uznać za wynik słaby. Wykonując zeszłoroczny arkusz zwróć uwagę na uzyskany wynik, da on Tobie informację, jak z dużą dozą prawdopodobieństwa, wypadasz na tle rówieśników.

Poziom wykonalności poszczególnych zadań, przedstawiał się następująco:

 • rozumienie ze słuchu – 84%
 • rozumienie tekstów pisanych – 89%
 • znajomość środków językowych – 81%
 • wypowiedź pisemna – 82%.

Najtrudniejsze dla zeszłorocznych maturzystów okazały się zadania sprawdzające znajomość struktur leksykalno-gramatycznych, trend ten utrzymuje się od lat i to jest ten obszar nad którym warto popracować, by osiągnąć wynik lepszy od ‘konkurencji’.

Matura podstawowa z angielskiego

Jeśli szukasz dokładniejszych informacji, na temat zdawalności egzaminu w Twoim województwie, to warto skorzystać z interaktywnej mapy udostępnionej na stronie internetowej MEN. Możesz na niej określić jaki obszar Ciebie interesuje i przyjrzeć się dokładniej wynikom. Możesz w ten prosty i szybki sposób uzyskać dane odnoszące się do gminy, w której jest zlokalizowana Twoja szkoła. Poniżej przedstawiamy średni wynik matury podstawowej z języka angielskiego dla każdego województwa w roku 2023. Najlepiej poszło maturzystom na Mazowszu (śr. wynik: 86,76%), a najgorzej – maturzystom w Lubelskim (śr. wynik: 81,23%).

Matura próbna z grudnia 2023 roku

Matura podstawowa z angielskiego

Przyjrzyjmy się arkuszowi, z którymi mierzyli się uczniowie w grudniu 2023 roku. Ta analiza pozwala na przewidzeniu trendów związanych z trudnością zadań i najczęściej występujących struktur leksykalno-gramatycznych.

Arkusz zastosowany podczas próbnej matury był, w mojej ocenie, trudniejszy od majowego. Zadania na rozumienie ze słuchu oraz rozumienie tekstów nie powinny były sprawić uczniom większych problemów. Większe wyzwanie z pewnością stanowiła część pisemna, zwłaszcza prawidłowe wykonanie zadań na znajomość środków językowych.

Analizując część arkusza, która miała sprawdzić znajomość środków językowych warto zwrócić uwagę na kilka kwestii. Pozorna łatwość zadania 7 może sprawić, że uczniowie chcąc szybko je wykonać nie będą wczytywać się w jego treść, a to ona zawiera właśnie, słowa kluczowe decydujące o jego właściwym wykonaniu.

Kolejnym zadaniem, które było wymagające to zadanie 8. Niezwykle problematyczne i trudne do wykonania, bo uczniowie zbyt rzadko piszą teksty własnoręcznie, a jeśli już to robią to interpunkcja i ortografia nastręcza im nie lada trudności. Dla wielu z nich napisanie wyrazów w pełni poprawnych pod względem gramatycznym i ortograficznym będzie wyzwaniem. Równie trudne, o ile nie trudniejsze, wydaje się być zadanie nr 11 na gramatykalizację. Trudność w tym przypadku polega na dobraniu właściwej struktury gramatycznej i także 100% poprawności zapisu.

Uczniowie, którzy osiągają niższe wyniki na maturze, często w ogóle pomijają zadanie nr 12. Na próbnej maturze treść polecenie była mniej sztampowa i przewidywalna niż dotychczas. W tym przypadku już w samej formatce do zadania 12 pojawiły się takie słowa jak “currently” czy “participate”, których słabsi uczniowie mogą nie zrozumieć

Analizując arkusz matury próbnej można założyć, że właściwa matura będzie trudniejsza niż próbna. Z pewnością uczniowie będą się musieli zmierzyć z mniej wyćwiczonymi poleceniami w zadaniu 12 a w zadaniach na rozpoznanie struktur języków-gramatycznych pojawi się bardziej wymagające słownictwo. Trzeba się będzie już nie tylko skupić na zastosowaniu właściwej struktury a ale także na właściwym zrozumienie zdania zawierającego idiom czy czasownik frazalny np. typu “run out”.

Podsumowanie

Reasumując, tegoroczny arkusz maturalny z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym, będzie zbliżony do zeszłorocznego i tego, który obowiązywał na maturze próbnej. Należy oczekiwać, że ze względu na wysoką zdawalność tego egzaminu i wysoki średni wynik, w następnych latach egzamin będzie coraz trudniejszy do zdania.

Umów bezpłatną lekcję próbną

Wypełnij formularz kontaktowy i ciesz się darmową lekcją próbną! Przekonaj się, że angielski online jest dla Ciebie!