Opublikowano 29.03.2024

Matura rozszerzona z języka angielskiego

Kategorie:

Nauka angielskiego

Matura rozszerzona z angielskiego to jeden z kluczowych egzaminów, do jakich przystępują polscy maturzyści. Co roku uczniowie ostatnich klas technikum i liceów stają zadają sobie pytanie jakie przedmioty zdawać na maturze na poziomie rozszerzony, Ponad 100 tysięcy decyduje się zdawać język angielski. Uczniowie zadają sobie pytania: Jak się do niego przygotować, by wynik umożliwił realizację dalszych planów? Odpowiedź na to pytanie znajdziesz w tym artykule. Zapraszam do lektury!

Spis treści

Poziom języka

Matura rozszerzona

Wynik uzyskany z matury rozszerzonej z języka angielskiego dla wielu jest kluczowym czynnikiem w procesie rekrutacji na wymarzone studia. Pamiętajmy, że co roku mierzy się rzesza około 120 tysięcy uczniów. Jednym z ważniejszych czynników, który sprawi, że będziemy lepsi niż inni, jest znajomość struktury egzaminu z języka obcego nowożytnego na poziomie rozszerzony.

Kopalnią wiedzy odnośnie wymagań egzaminacyjnych, typów zadań sposobów ich oceniania są dla nas materiały umieszczane na stronach Centralnej Komisji Egzaminacyjnej: takie jak Informatory, Aneksy oraz arkusze maturalne zarówno te z matury właściwej jak i próbnej.

Warto pamiętać, że w latach 2022/2023 i 2023/2024 egzamin przeprowadzany jest na podstawie wymagań egzaminacyjnych, które są szczegółowo opisane w Aneksie do Informatora o egzaminie maturalnym z języka angielskiego w Formule 2023 obowiązujący w latach szkolnych 2022/2023 i 2023/2024, z których najbardziej istotna wydaje się część dotycząca poziomu wymaganego języka wymaganego na samym egzaminie. Podczas ubiegłorocznej i tegorocznej matury poziom obowiązujący na poszczególnych poziom egzaminu to:

1) na poziomie podstawowym – poziomowi B1 (B1+ w zakresie rozumienia wypowiedzi)
2) na poziomie rozszerzonym – poziomowi B2 (B2+ w zakresie rozumienia wypowiedzi)
3) w przypadku wymagań egzaminacyjnych dla egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego na poziomie dwujęzycznym – poziomowi B2+ (C1 w zakresie rozumienia wypowiedzi)

Można, zauważyć, że poziom zadań sprawdzających bierną znajomość języka jest nieco wyższy niż ten oczekiwany podczas wypowiedzi tworzonych przez ucznia. Wiedza, na temat poziomu języka, który występuje na egzaminie jest kluczowe. Pomaga ona w doborze materiałów oraz opracowania planu przygotowania.

Analiza arkusza matury próbnej

Matura rozszerzona

Tegoroczni maturzyści, mieli okazję zmierzyć się z zadaniami maturalnymi na poziomie podstawowym w części pisemnej 13 grudnia ubiegłego roku. Mierzenie się z arkuszami z poprzednich lat lub podczas matur próbnych jest kluczowym elementem w przygotowaniu do właściwej matury: Pozwala ono na oswojenie się z samą sytuacją egzaminacyjną: rozwiązywanie zadań pod presją czasu oraz koniecznością koncentracji przez dłuższy czas. Przyjrzyjmy się arkuszowi, z którymi mierzyli się uczniowie podczas ostatniej matury próbnej. Ta analiza pozwala na poznanie trendów związanych z trudnością zadań i najczęściej występujących struktur leksykalno-gramatycznych

Arkusz zastosowany podczas próbnej matury był trudniejszy od majowego. Najwięcej problemów w zadaniach na rozumienie ze słuchu, mogło sprawiać zadanie 3. Dlatego, że miało formę zadania otwartego, w którym klucz odpowiedzi jest dość ograniczony. Z tego samego względu zadanie 6, a właściwie podpunkty 6.5- 6.8 mogły nastręczać pewne trudności. Uczniowie byli w nim poproszeni o uzupełnienie luk, aby “jak najbardziej precyzyjnie oddać” sens.

Zadaniami, które są najtrudniejsze są te na zastosowanie właściwych struktur leksykalno-gramatycznych, z uwagi na konieczność wykazania się wiedzą na poziomie B2 oraz dokładne zapoznanie się z treścią polecenia. Zdarza się, że uczniowie wykonując Zadanie 9, którego w treści czytamy: “Uwaga: w każdą lukę możesz wpisać maksymalnie cztery wyrazy” w stresie egzaminacyjnym i pod presją czasu wpisują większą ilość słów. Niestety skutkuje to uzyskaniem 0 punktów. Uczniowie, którzy osiągają niższe wyniki na maturze, często pomijają wykonanie zadań. Warto jednak pamiętać, że nie zostaniemy ukarani ujemnymi punktami za błędne wykonanie zadania, więc warto podać odpowiedź, nawet jeśli nie jesteśmy jej zbyt pewni.

Na próbnej maturze pojawił się do napisania artykuł, oczywiście jako jeden z dwóch tematów do wyboru. Istotnym jest powtórzenie wszystkich form pisemnych, które mogę wystąpić na maturze i zapamiętanie kluczowych kwestii odnośnie ich oceniania, np, ze artykuł musi być zatytułowany, po to by nie tracić punktów. Pamiętajmy, że na maturze nie ma czasu na napisanie całej wypowiedzi w brudnopisie i przypisanie jej do właściwego miejsca w arkuszu. Warto więc wypracować nawyk pisanie schematu wypowiedzi w brudnopisie, zapisania kluczowych słów, by nam nie umknęły a przede wszystkim stosowania się do wytycznych.

Analizując arkusz matury próbnej można założyć, że właściwa matura będzie trudniejsza niż próbna. Z pewnością uczniowie będą się musieli zmierzyć z mniej wyćwiczonymi poleceniami w zadaniu 10 a w zadaniach na rozpoznanie/stosowanie struktur języków-gramatycznych pojawi się bardziej wymagające słownictwo.

Przygotowanie do egzaminu

Matura rozszerzona z angielskiego

Podczas procesu przygotowania do egzaminu istotne jest zwrócenie uwagi na kilka kluczowych elementów. Po pierwsze należy zdefiniować nasz cel, określić kryteria sukcesu: czy zależy nam na zdaniu matury, czy też uzyskaniu wyniku, który pomoże w procesie rekrutacji? Warto zatem przejrzeć sposoby przeliczaniu punktów przez wybrane przez nas uczelnie, by jasno określić swój cel. Po to by było on osiągnięty, musimy jasno określić swój obecny poziom znajomości języka angielskiego. Możemy w tym zakresie skorzystać z pomocy doświadczonego metodyka/nauczyciela, jeśli jest to niemożliwe zasadnym wydaje się wykonanie kilku arkuszy egzaminacyjnych z poprzednich lat. Nie jest to do końca miarodajny wynik, ale pozwoli określić jak radzimy sobie z arkuszami egzaminacyjnymi: wskaże mocne strony i te słabsze (obszary do poprawy). Punkt wyjścia może stanowić także wynik matury próbnej.

Będąc świadomymi własnych kompetencji językowych, należy opracować plan działania. Należy jasno w nim określić ramy czasowe, oraz zakres materiału jaki mamy do powtórzenia/uzupełnienia. Masz przed sobą jeszcze miesiąc, który możesz poświęcić na powtórki. Podczas powtarzania ważny jest dobór odpowiednich materiałów – nie zapominajmy o arkuszach maturalnych (zarówno z matur próbnych jak i właściwych) oraz Informatorach. Wykorzystuj materiały, które są spójne z wymogami egzaminacyjnymi, a zadania w nich zawarte przypominają swoją strukturą te z arkusza maturalnego. To pozwoli nam na szybsze wykonywanie zadań podczas właściwego egzaminu, bo już stanie są oczywiste czego każde z nich dotyczy.

Pamiętajmy o otoczeniu się językiem angielskim na ile to tylko możliwe: słuchajmy anglojęzycznych podcastów, muzyki, czytajmy po angielsku, oglądajmy filmywersji anglojęzycznej.

Podsumowanie

Aby odpowiednio przygotować się do tegorocznej matury z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym, uczniowie powinni przede wszystkim skupić się na wykonywaniu ćwiczeń na znajomość środków leksykalno-gramatycznych. Warto też, utrwalać słownictwo, zwłaszcza zwroty idiomatyczne i frazalne. To co można zrobić bez wysiłku, to zanurzyć się w języku angielskim na co dzień. Wszystkie te działania z pewnością, przyniosą większą ilość wymarzonych punktów na egzaminie. Powodzenia!

Umów bezpłatną lekcję próbną

Wypełnij formularz kontaktowy i ciesz się darmową lekcją próbną! Przekonaj się, że angielski online jest dla Ciebie!