Opublikowano 21.03.2024

Matura ustna z języka angielskiego

Kategorie:

Nauka angielskiego

Matura ustna z języka angielskiego to nie tylko jeden z obowiązkowych egzaminów, ale przede wszystkim szansa na zaprezentowanie biegłości językowej. Odbędą się one w maju w dwóch turach (między 16 a 20 oraz 20 a 25 maja). Jak się do niej przygotować, by uzyskać wymarzony wynik? Odpowiedź na to pytanie uzyskasz w naszym artykule.

Spis treści

Znaczenie matury ustnej z języka angielskiego

Znaczenie matury ustnej z angielskiego

Matura ustna z języka angielskiego testuje nie tylko teoretyczną wiedzę, ale przede wszystkim umiejętność efektywnego wykorzystania języka w praktyce. Daje nam on możliwość sprawdzenia się w sytuacji trudnej, wyjścia ze strefy komfortu i wykazanie się swoimi kompetencjami językowymi. Jest on także egzaminem obowiązkowym, który decyduje o zdaniu bądź nie całego egzaminu maturalnego. Warto pamiętać, że punkty z części pisemnej i ustnej egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego nie sumują się – każdy z tych egzaminów trzeba zdać osobno.

Wymagania

Wymagania matury ustnej z angielskiego

Informacji na temat egzaminu ustnego z języka obcego nowożytnego należy szukać w dwóch kluczowych dokumentach: Informatorze oraz Aneksie. W latach 2023 i 2024 pod kątem wymagań na egzaminie maturalnym więcej wiedzy dostarczy nam wspomniany wyżej Aneks. W Informatorze natomiast znajdziemy następujące wyszczególnienie wymagań obowiązujących na maturze ustnej.

Wymagania ogólne:

 • Znajomość środków językowych
 • Tworzenie wypowiedzi
 • Reagowanie na wypowiedzi
 • Przetwarzanie wypowiedzi

Wymagania szczegółowe:

 • Zakres tematyczny
 • Tworzenie wypowiedzi ustnych
 • Reagowanie w formie ustnej
 • Przetwarzanie tekstu w formie ustnej
 • Wiedza o krajach, społeczeństwach i kulturach społeczności, które posługują się danym językiem
 • Stosowanie strategii komunikacyjnych i kompensacyjnych
 • Świadomość językowa

Warto zaznaczyć, że dla matury ustnej z języka obcego nowożytnego nie określa się poziomu.

Format egzaminu

Format matury ustnej z języka angielskiego

Część ustna egzaminu z języka obcego nowożytnego trwa około 15 minut. Pierwszym elementem jest rozmowa wstępna, podczas której egzaminowany odpowiada na pytania egzaminatora. Ta część trwa około 2 minut i ma na celu oswojenie z nową sytuacją. Następnymi elementami egzaminu ustnego są 3 zadania. Oto one:
Zadanie 1: Rozmowa z odgrywaniem roli, która powinna trwać maksymalnie 4 minuty (w tym 30 sekund na zapoznanie się z treścią zadania). Egzaminowany i egzaminator odgrywają w niej role wskazane w poleceniu.
Zadanie 2: Opis ilustracji i odpowiedzi na 3 pytania. Wykonanie tej części egzaminu powinno nam zająć maksymalnie 3 minuty. Zdający opisuje w nim ilustracje (kto jest, gdzie i co robi), a następnie odpowiada na pytania egzaminatora. Egzaminowany nie ma dostępu do pytań, są one tylko w zestawie egzaminatora.
Zadanie 3: Wypowiedź na podstawie materiału stymulującego i odpowiedź na 2 pytania. Zdający ma minutę na przygotowanie się a następnie dokonuje wyboru 1 z opcji i odrzuca pozostałe. Następnie egzaminator zadaje mu 2 z 4 pytań, które ma zamieszczone w zestawie.

Przygotowanie do egzaminu

Jak widać, matura ustna z języka angielskiego ma bardzo sprecyzowaną strukturę z dokładnie podanym czasem, na wykonanie każdego z zadań. Niewykorzystany czas przepada, nie przechodzi z jednej części na drugą. Zatem kluczowym elementem przygotowania jest zapoznanie się ze specyfiką każdego z zadań i przećwiczenie egzaminu co najmniej kilka razy, ze stoperem w ręku. Warto pracować na zestawach ustnych, które mają strukturę egzaminacyjną. Im więcej zestawów przerobimy tym większa pewność, że pokryje się on tematycznie z tym, z którym przyjdzie się nam zmierzyć podczas prawdziwego egzaminu. Egzamin ustny nieodzownie łączy się z tremą, jak możemy się z nią oswoić? Najlepszą metodą wydaje się przećwiczenie egzaminu w warunkach jak najbardziej zbliżonych do rzeczywistych: z wydrukowanymi zestawami do losowania, osobami w komisji, które będą nas egzaminować. Jeśli szkoła nie przeprowadza próbnych egzaminów ustnych, to warto je zorganizować we własnym zakresie, wcielając się w rolę egzaminatorów i zdających ze znajomymi lub korzystając z pomocy doświadczonego nauczyciela-egzaminatora.

Kryteria oceniania

Wypowiedź zdającego oceniana jest według następujących kryteriów:

 • sprawność komunikacyjna (od 0 – 6 punktów w ramach każdego z zadań), za którą można otrzymać maksymalnie 18 punktów,
 • zakres środków leksykalno-gramatycznych: od 0 – 4 punktów przyznawanych za całą wypowiedź,
 • poprawność środków leksykalno-gramatycznych: od 0 – 4 punktów przyznawanych za całą wypowiedź,
 • wymowa: od 0 – 2 punktów przyznawanych za całą wypowiedź,
 • płynność wypowiedzi: od 0 – 2 punktów przyznawanych za całą wypowiedź

Podczas oceny sprawności komunikacyjnych, za którą możemy otrzymać 18 punktów z 30 (do zdania potrzebujemy 30%), egzaminatorzy biorą pod uwagę do ilu elementów odniósł się i rozwinął zdający. W każdym z zadań mamy wyodrębnione 4 elementy:

 • W Zadaniu 1 znajdują się 4 “chmurki” z kwestiami, które należy rozwinąć,
 • W Zadaniu 2 na 4 elementy składają się: opis ilustracji i 3 pytania,
 • Zadanie 3 zawiera w sobie: wybór opcji, odrzucenie pozostałych i odpowiedzi na pytanie.

Porady

Porady do matury ustnej z angielskiego

Ważne jest, aby podczas egzaminu skupić się na pełnym przekazaniu informacji – ta umiejętność da nam najwięcej, bo aż 18 punktów. Pamiętaj, aby wyuczyć się kilku fraz tzw. fillers, które sprawią, że Twoja wypowiedź będzie płynna. Warto się też nauczyć zwrotów typu: In the picture, I can see… czy I have chosen…., które z pewnością przydadzą nam się podczas wykonywania Zadania 1 i 3. Wykonuj zadania jedno po drugim, odmowa wykonania jakiegoś z nich sprawi, że nie będzie już można do niego wrócić. Staraj się podejść do każdego z zadań po to by mieć możliwość zdobycia jak największej ilości punktów. A przede wszystkim ćwicz na zestawach i mów jak najwięcej. Dzięki temu uzyskasz feedback, co należy jeszcze poprawić. Jeśli nie masz przed kim mówić, nagrywaj się i dokonuj samooceny. Z pewnością z czasem, zauważysz postęp.

Podsumowanie

Kluczem do sukcesu jest dokładne przygotowanie się do egzaminu, zrozumienie jego wymagań i specyfiki. Dzięki praktyce nabierzesz pewności siebie, która pomoże Tobie zdać egzamin na oczekiwanym przez Ciebie poziomie.

Umów bezpłatną lekcję próbną

Wypełnij formularz kontaktowy i ciesz się darmową lekcją próbną! Przekonaj się, że angielski online jest dla Ciebie!