Opublikowano 29.12.2023

Metoda True-Life English 360° Kids

Kategorie:

Nauka angielskiego

Czas czytania:

Autor:

Metoda True-Life English 360° Kids to nowatorskie podejście do nauki języka angielskiego. Nauczanie dzieci jest wyjątkowe oraz znacznie różni się od potrzeb i oczekiwań innych grup wiekowych, którym oferujemy nasze zajęcia. Dzieci wymagają nie tylko przygotowania innego wachlarza materiałów, ale także odpowiedniej atmosfery podczas lekcji.

Spis treści

Dlaczego atmosfera ma znaczenie?

Odnosząc się na samym początku do atmosfery, nauczyciel odgrywa tutaj niesamowicie ważną rolę, by zbudować z uczniem relację opartą na zaufaniu oraz bezpieczeństwie. Poczucie bezpieczeństwa na tym etapie nauki jest fundamentalne, gdyż ma to bezpośredni wpływ na to, czy i jak uczeń będzie brał udział w lekcji. Ciężko jest oczekiwać, że dziecko będzie zachęcone do aktywnego uczestnictwa w proponowanych zadaniach, jeżeli poczucie bezpieczeństwa będzie w jakikolwiek sposób zaburzone. W szkole językowej Tutlo uczniowie mają do dyspozycji ponad tysiąc nauczycieli z całego świata. To sprawia, że znalezienie odpowiedniego nauczyciela dla twojego dziecka nie powinno stanowić problemu.

Złote zasady lepszej nauki angielskiego

Warto wspomnieć o tym, jak ważną częścią zajęć z dziećmi jest praca na pomocach wizualnych. Oznacza to, że cały proces nauczania musi opierać się na obrazkach, prawdziwych przedmiotach oraz odpowiednim kontekście, ponieważ dzieci dopiero kształtują myślenie abstrakcyjne i wyobraźnię. Wszystkie komunikaty, czy też wprowadzany materiał powinien być poparty gestami, mimiką, ilustracją, aby zmaksymalizować rozumienie i zapamiętywanie. Dodatkowym atutem takich pomocy dydaktycznych jest urozmaicenie toku zajęć oraz pełne zainteresowanie ucznia tematem.

Na szczególne podkreślenie zasługuje zasada, która mówi o aktywizacji wielu zmysłów podczas zajęć. Dzieci potrzebują nie tylko bodźców wzrokowych, czy też słuchowych, warto wspomóc ich zaangażowanie poprzez planowanie zajęć w taki sposób, by inne zmysły pomagały im w odnalezieniu się w kontekście lekcji. Wspomniane wcześniej obrazy, czy prawdziwe przedmioty mogą zostać wsparte przez dźwięki, gesty, mimikę, czy nawet zapachy.

Kolejna zasada nauczania dzieci będzie zasadą uniwersalną. Dotyczy ona tego, w jaki sposób zapamiętujemy nowe informacje i czego potrzebujemy, by przyswoić je na dłużej. Wielokrotne powtórzenia oraz odpowiednia częsta ekspozycja na materiał językowy zapewnia pełniejsze zapamiętanie materiału oraz umiejętność wykorzystania go w innych obszarach tematycznych.

Ostatnią, aczkolwiek nie mniej znaczącą zasadą jest używanie języka docelowego podczas prowadzenia zajęć z młodszymi uczniami. Użycie wyłącznie języka angielskiego nie tylko do wprowadzania nowego materiału, ale także do ogólnopojętego języka klasowego jest ściśle związane z zasadą immersji, czyli pełnego zanurzenia, która wspomaga u uczniów naturalne używanie poznanych struktur i słownictwa.

Metoda True-Life English 360° Kids

Opis metody True-Life English 360° Kids

Metoda True-Life English 360° Kids jest wyjątkowym połączeniem najnowszych trendów w nauczaniu języka obcego. Dzięki temu, iż czerpiemy z wielu metod oraz technik, nasze zajęcia w pełni odpowiadają bieżącym potrzebom naszych uczniów. Dzieci uczą się zupełnie inaczej niż starsza młodzież i dorośli, dlatego też tak ważne jest, aby dobór technik i strategii był odpowiednio dostosowany do tego, czego oczekują nasi najmłodsi uczniowie.

Wierzymy, że hybrydowe podejście do nauczania języka angielskiego jest prawidłowym i tym, z czego uczniowie mogą czerpać widoczne korzyści. Nasze zajęcia są zróżnicowane i nie są zorganizowane w tradycyjny sposób, gdzie praca z materiałem leksykalnym lub gramatycznym jest podzielona na rozdziały. Dodatkowo, nie oczekujemy od uczniów wykonywania testów lub kartkówek, naszym celem jest pokazać im, jak dużo umieją powiedzieć lub zrobić w języku angielskim. Uczniowie mogą zapomnieć o tym, że są w jakimkolwiek stopniu oceniani, co znacząco wpływa na to, jakie skojarzenia mają z uczęszczaniem na zajęcia oraz rozwijaniem swoich kompetencji językowych.

Dzięki Metodzie True-Life English 360° w Tutlo uczniowie zanurzają się języku angielskim, co sprawia, że nauka staje się ciekawa i bardziej efektywna.

Fundamenty metody True-Life English 360° Kids

Fundamenty metody True-Life English 360° Kids

Nasza autorska metoda nauczania języka angielskiego jako języka obcego jest wyjątkowa dzięki połączeniu najlepszych rozwiązań metodologicznych, które obejmują szereg zarówno innowacyjnych, jak i nieco bardziej tradycyjnych technik nauczania. Dodatkowo, nasz program kładzie duży nacisk na komunikatywne podejście, co pomaga uczniom w rozwijaniu umiejętności mówienia i rozumienia ze słuchu poprzez praktyczne sytuacje komunikacyjne.

Metoda naturalna (ang. The Natural Approach)

Jest ona jednym z fundamentów tworzenia naszych materiałów. Jej głównym założeniem jest wprowadzenie języka obcego na takiej samej zasadzie, jak dzieci uczą się swojego języka ojczystego. Immersja, czyli pełne zanurzenie w języku, pozwala dzieciom na naturalne, wręcz podświadome zapamiętywanie i przyswajanie materiału. Niezwykle istotną częścią tej metody jest korzystanie z prostych instrukcji oraz języka, które są zawsze poparte gestem i mimiką. Korzystanie z języka niewerbalnego jest nieocenioną pomocą w prowadzeniu zajęć. Co więcej, dzieci czują się w takiej sytuacji bezpiecznie, do czego zdecydowanie powinniśmy dążyć podczas lekcji. W procesie nauczania ważne zatem jest, by uczniowie doświadczyli odpowiedniej ekspozycji na język obcy, co zdecydowanie może zaowocować naturalną reakcją i aktywnym udziałem w zajęciach.

Total physical response

Kolejną nieodłączną częścią naszej metody jest metoda reagowania całym ciałem (ang. Total Physical Response), której koncepcja jest bardzo bliska pełnej immersji i ekspozycji dziecka na język obcy. Metoda ta zakłada, iż uczymy słów lub pełnych fraz korzystając z dopasowanej do ich znaczenia gestykulacji i reakcji. Odpowiadając na potrzebę ruchu u młodszych uczniów, wspomagamy ich zapamiętywanie oraz wspieramy rozumienie wprowadzanego materiału leksykalnego lub gramatycznego.

Content and Language Integrated Learning

Elementy zintegrowanego kształcenia przedmiotowo-językowego (ang. Content and Language Integrated Learning) są nam niezwykle bliskie. Staramy się, by nasi uczniowie uczyli się treści z zakresu tematycznego danego przedmiotu szkolnego (biologii, geografii, matematyki, czy też historii) przy użyciu języka angielskiego. Elementy CLIL mogą być z powodzeniem używane podczas zajęć z dziećmi oraz może pozytywnie wpłynąć na ich wiedzę ogólną.

Metoda audiolingwalna

Nasza metoda korzysta także z elementów metody audiolingwalnej, która powstała już w czasie II wojny światowej i służyła do szybkiej i efektywnej nauki języka obcego poprzez używanie dryli językowych, czyli rytmicznego powtarzania fraz lub gotowych zdań. Właśnie dryle językowe są cenną częścią naszych zajęć – uczniowie zachęcani są do powtarzania pełnych fraz z pomocą nauczyciela, ćwicząc dzięki temu nie tylko poprawną wymowę i intonację, ale też szyk zdania. Nauczyciel ma za zadanie zachęcić ucznia do wspólnego powtarzania, urozmaicając dryl poprzez użycie różnorodnych głosów, głośności powtarzania, czy też dodatkowych bodźców w postaci obrazów i gestów.

Strategia Flipped Learning

Idąc dalej, warto podkreślić, jak ważna jest dla nas strategia Flipped Learning, czyli strategiaodwróconej klasy”, gdzie oddajemy uczniowi kontrolę i chcemy, by stał się odpowiedzialny za proces nauczania poprzez zapoznanie się z materiałem lekcyjnym jeszcze przed spotkaniem z lektorem. Nauczyciel staje się mentorem, przewodnikiem, którego zadaniem jest odpowiedzieć na pytania ucznia, wesprzeć oraz rozwiać wszelkie wątpliwości. Uczeń widząc struktury, czy też słownictwo, które pojawi się na lekcji, jest w stanie przygotować się do niej, poszerzyć swoja wiedzę, a następnie, z pomocą nauczyciela – przećwiczyć materiał ponownie, w różnorodny i ciekawy sposób.

Spaced Repetition System

Nasza metoda nie korzysta jednak wyłącznie z dostępnych technik i metod nauczania języka obcego. System regularnego powtarzania (ang. Spaced Repetition System) jest jednym z metod, które nie dotyczą tylko uczenia się języka, ale może być używana uniwersalnie. Polega ona na odpowiedniej ilości i częstotliwości powtarzania poznanych zagadnień, by w pełni je zapamiętać. System ten jest ściśle powiązany z krzywą Ebbinghausa, która wizualnie potwierdza i unaocznia, że rozłożenie wszelkich powtórek w czasie pomaga w pełnym przyswojeniu materiału. W naszych kursach skupiamy się właśnie na tym, aby każda kolejna lekcja czerpała z poznanych już przez ucznia informacji i nad wyraz skrupulatnie monitorujemy, jakie struktury i słownictwo powinny być powtórzone.

Grywalizacja

Nasza metoda opiera się także na wykorzystaniu grywalizacji, która stała się nieodłącznym elementem nauczania (i nie tylko) na przestrzeni ostatnich lat. Technologia jest częścią naszych zajęć i korzystając z niej, pomagamy uczniom nie tylko zapamiętywać materiał, ale także sprawiamy, że uczenie się języka obcego staje się przyjemne i bliskie temu, czym dzieci się interesują. Staramy się, by uczniowie zwiększyli maksymalnie swoje zaangażowanie i zainteresowanie nowym materiałem, użyli go w ciekawy sposób i finalnie – zapamiętali go na dłużej. Jest to wspaniały sposób, by nauka nie kojarzyła się z obowiązkiem, a motywowała ich do pracy samodzielnej.

Play Based Learning Approach

Praca z dziećmi wymaga odpowiedniej różnorodności, dlatego też gry i zabawy językowe wykorzystywane podczas lekcji odpowiadają na potrzeby naszych młodszych uczniów. Staramy się , by podejście oparte na zabawie (ang. PBLA- Play Based Learning Approach) było nieodłączną częścią naszej metody i w związku z tym, nie tylko materiały do pracy samodzielnej zawierają zabawy językowe. Każda z naszych lekcji zawiera odpowiednią ilość ćwiczeń mobilizujących ucznia do pełnego zaangażowania i które sprawiają, że uczeń czuje się bezpiecznie i przyswaja materiał w bezstresowej atmosferze.

Podsumowanie

Biorąc pod uwagę, jak wszechstronną metodą pracujemy, nasi uczniowie mają szansę na uczestnictwo w wyjątkowych zajęciach, gdzie został dopracowany każdy najmniejszy szczegół. Metoda True-Life English 360° Kids jest metodą eklektyczną, co oznacza, że nie zamyka się na jedną formę pracy lub typ materiałów edukacyjnych. Co więcej, zwracamy uwagę na to, jakie umiejętności uczeń ma osiągnąć, dlatego każda lekcja oscyluje wokół odpowiedniego doboru ćwiczeń i aktywności, by te cele osiągnąć. Zależy nam, by metody przez nas stosowane pomagały skutecznie zapamiętywać materiał oraz kształtowały umiejętności potrzebne uczniom w przyszłości. Język angielski był, jest i z pewnością będzie językiem uniwersalnym, a co za tym idzie, pragniemy, aby nasi uczniowie z przyjemnością się go uczyli i wykorzystywali swoją wiedzę w praktyce.

Autor

Oceń artykuł

Umów bezpłatną lekcję próbną

Wypełnij formularz kontaktowy i ciesz się darmową lekcją próbną! Przekonaj się, że angielski online jest dla Ciebie!