Opublikowano 21.02.2024

Metody nauczania języka angielskiego dla dzieci

Kategorie:

Nauka angielskiego

Metody nauczania angielskiego dla dzieci

Nauczanie dzieci jest wyjątkowe oraz znacznie różni się od potrzeb i oczekiwań innych grup wiekowych. Biorąc to pod uwagę można zauważyć, że dobór odpowiedniej metody do nauczania młodszych uczniów wymaga szczególnej dbałości, gdyż dzieci wymagają nie tylko przygotowania innego wachlarza materiałów, ale także odpowiedniej atmosfery podczas lekcji.

Spis treści

Potrzeby i oczekiwania młodszych uczniów

Potrzeby i oczekiwania młodszych uczniów

Oto kilka najważniejszych rzeczy, na które trzeba zwrócić uwagę, jeżyli chcemy nauczać dzieci w jak najlepszy sposób.

Atmosfera i poczucie bezpieczeństwa

Nauczyciel odgrywa kluczową rolę nie tylko w kreowaniu atmosfery zaufania i bezpieczeństwa, ale także w budowaniu silnych i pozytywnych relacji z uczniami. Poczucie bezpieczeństwa na tym etapie nauki jest fundamentalne, gdyż ma ono bezpośredni wpływ na to, czy i jak uczeń będzie brał udział w lekcji. Ciężko jest oczekiwać, że dziecko będzie zachęcone do aktywnego uczestnictwa w proponowanych zadaniach, jeżeli poczucie bezpieczeństwa będzie w jakikolwiek sposób zaburzone. Koniec końców każde dziecko rozkwita i angażuje się w nauce najlepiej, gdy czuje się bezpieczne i akceptowane.

Pomoce dydaktyczne

Co więcej, warto wspomnieć o tym, jak ważną częścią zajęć z dziećmi jest praca na pomocach wizualnych. Oznacza to, że cały proces nauczania powinien opierać się na obrazkach, prawdziwych przedmiotach, odpowiednim kontekście, ponieważ dzieci dopiero kształtują myślenie abstrakcyjne i wyobraźnię. Wszystkie komunikaty, czy też wprowadzany materiał powinien być poparty gestami, mimiką, ilustracją, aby zmaksymalizować rozumienie i zapamiętywanie. Dodatkowym atutem takich pomocy dydaktycznych jest urozmaicenie toku zajęć oraz pełne zainteresowanie ucznia tematem. Karty obrazkowe, wyrazowe i realia (prawdziwe przedmioty) wykorzystywane na bieżąco podczas zajęć pomagają uczniom nie tylko w zwiększeniu zaangażowania, ale także wspierają rozumienie nowych słów, czy zwrotów.

Na szczególne podkreślenie zasługuje zasada, która mówi o aktywizacji wielu zmysłów podczas zajęć. Dzieci potrzebują nie tylko bodźców wzrokowych, czy też słuchowych, warto wspomóc ich zaangażowanie poprzez planowanie zajęć w taki sposób, by inne zmysły pomagały im w odnalezieniu się w kontekście lekcji. Wspomniane wcześniej obrazy, czy prawdziwe przedmioty mogą zostać wsparte przez dźwięki, gesty, mimikę, czy nawet zapachy lub skojarzenia. Korzystanie z różnorodnych materiałów pobudzających wyobraźnię dziecka zdecydowanie wspiera zapamiętywanie, co jest niezwykle ważne w kontekście uczenia się języka obcego.

Proces zapamiętywania

Kolejna zasada nauczania dzieci będzie zasadą uniwersalną. Dotyczy ona tego, w jaki sposób zapamiętujemy nowe informacje i czego potrzebujemy, by przyswoić je na dłużej. Wielokrotne powtórzenia oraz odpowiednia częsta ekspozycja na materiał językowy zapewnia pełniejsze zapamiętanie materiału oraz umiejętność wykorzystania go w innych obszarach tematycznych. W związku z tym, kluczowe jest, aby każde zajęcia językowe opierały się na częstych powtórzeniach poznanych już zagadnień z jednoczesnym uzupełnianiem ich o nowe informacje. Dzięki takiej strategii, uczniowie poszerzają swoją wiedzę, systematyzują ją i są w stanie z powodzeniem użyć środków leksykalnych lub struktur gramatycznych w całkiem nowych kontekstach. Doskonałym przykładem wspomagania procesu zapamiętywania jest korzystanie z krótkiego powtórzenia w formie gry lub zabawy językowej na samym początku lekcji. W ten sposób, nauczyciel jest w stanie zweryfikować, czy uczeń jest gotowy na kolejne słowa lub zwroty i też jak dobrze przyswoił zagadnienia z poprzednich zajęć. Gry językowe są perfekcyjnym narzędziem, które wymaga od ucznia skupienia i przywołania konkretnych informacji.

Immersja – zanurzenie w języku

Używanie języka docelowego podczas prowadzenia zajęć z młodszymi uczniami jest niezwykle istotna. Język angielski powinien pojawiać się nie tylko podczas wprowadzania nowego materiału, ale też codziennej komunikacji z uczniami. Jest to związane z zasadą immersji, czyli pełnego zanurzenia. Wspomaga ona uczniów w naturalnym używaniu poznanych struktur i słownictwa. Co więcej, uczniowie nie oczekują, że po komunikacie w języku angielskim usłyszą jego polski odpowiednik, a co za tym idzie, wpływa to na ich zaangażowanie i korzystanie z języka w sposób aktywny. Warto jednocześnie podkreślić, że język docelowy jest i powinien być używany wtedy, gdy atmosfera na zajęciach na to pozwala. Uczeń, który odczuwa smutek, złość lub zniechęcenie nie skupi się na rozumieniu w języku obcym.

Popularne metody nauczania języka

Popularne metody nauczania języka angielskiego

W świecie nauczania języka angielskiego dzieci istnieje bogactwo metod, które można zastosować, aby skutecznie odpowiadać na specyficzne potrzeby tejże grupy wiekowej. Warto już na początku podkreślić, że żadna z tych metod nie powinna i zwykle nie funkcjonuje w odosobnieniu, ponieważ to właśnie ich wyjątkowe synergie maksymalizują prawdopodobieństwo szybkiego i przyjemnego przyswajania wiedzy przez młode umysły. Warto mieć także na uwadze, że to właśnie spójny i zintegrowany system edukacyjny – taki, który inspiruje, motywuje i skłania do działania – stanowi gwarancję skuteczności nauczania.

Metoda naturalna

Rozpocznijmy od metody naturalnej (ang. The Natural Approach), która jest często fundamentem tworzenia materiałów edukacyjnych dla dzieci. Jej głównym założeniem jest wprowadzenie języka obcego na takiej samej zasadzie, jak dzieci uczą się swojego języka ojczystego. Immersja, czyli pełne zanurzenie w języku, pozwala dzieciom na naturalne, wręcz podświadome zapamiętywanie i przyswajanie materiału. Niezwykle istotną częścią tej metody jest korzystanie z prostych instrukcji oraz języka, które są zawsze poparte gestem i mimiką. Korzystanie z języka niewerbalnego stanowi nieocenioną pomocą w prowadzeniu zajęć. Co więcej, dzieci czują się w takiej sytuacji bezpiecznie, do czego zdecydowanie powinniśmy dążyć podczas lekcji. W procesie nauczania ważne zatem jest, by uczniowie doświadczyli odpowiedniej ekspozycji na język obcy, co zdecydowanie może zaowocować naturalną reakcją i aktywnym udziałem w zajęciach.

Metoda Total Physical Response

Kolejną nieodłączną częścią pracy z dziećmi jest metoda reagowania całym ciałem (ang. Total Physical Response), której koncepcja jest bardzo bliska pełnej immersji i ekspozycji dziecka na język obcy. Metoda ta zakłada, iż uczymy słów lub pełnych fraz korzystając z dopasowanej do ich znaczenia gestykulacji i reakcji. Odpowiadając na potrzebę ruchu u młodszych uczniów, wspomagamy ich zapamiętywanie oraz wspieramy rozumienie wprowadzanego materiału leksykalnego lub gramatycznego.

Metoda audiolingwalna

Przydatne okazują się również elementy metody audiolingwalnej, która powstała już ponad 80 lat temu. Służyła ona do szybkiej i efektywnej nauki języka obcego poprzez używanie dryli językowych, czyli rytmicznego powtarzania fraz lub gotowych zdań. Właśnie dryle językowe są cenną częścią zajęć z dziećmi – uczniowie zachęcani są do powtarzania pełnych fraz z pomocą nauczyciela, ćwicząc dzięki temu nie tylko poprawną wymowę i intonację, ale też szyk zdania. Nauczyciel ma za zadanie zachęcić ucznia do wspólnego powtarzania, urozmaicając dryl poprzez użycie różnorodnych głosów, głośności powtarzania, czy też dodatkowych bodźców w postaci obrazów i gestów. Angażowanie uczniów w taką aktywność sprawia, że wymowa lub konkretna struktura przestają być dla nich problematyczne. Wprowadzenie słów, czy też fraz w tak zachęcający sposób powoduje, że uczniowie szybko zapamiętują towarzyszący wprowadzaniu ich rytm, a co za tym idzie – potrafią wykorzystać wiedzę w praktyce.

Metoda cicha

Metoda, która może okazać się zaskakująca to metoda cicha (z ang. The Silent Way), w której lektor staje się wyłącznie moderatorem lub nawet asystentem procesu nauczania. Pozostaje do dyspozycji uczniów, ale stara się wyłącznie wspomagać zachodzące na zajęciach procesy zamiast im przewodniczyć. Nauka zwykle kojarzy się z nauczycielem w centrum uwagi, dlatego też ta metoda może wydawać się kontrowersyjna. Jednakże, wprowadzenie elementu samodzielnego odkrywania reguł przez uczniów może okazać się korzystne, ponieważ w rezultacie mogą oni tworzyć swoje hipotezy, weryfikować je, analitycznie i z pełnym skupieniem podejść do omawianych zagadnień. Oddanie uczniom autonomii pokazuje, że są w stanie dojść do własnych wniosków i zapamiętać je na dłużej, niż w przypadku, gdy to nauczyciel jest wyłącznie odpowiedzialny za wprowadzenie materiału. Co więcej, nauczyciel może w ten sposób dowiedzieć się więcej o swoich uczniach, o ich zainteresowaniach, o wiedzy, którą już posiadają, a co wymaga powtórzenia lub klaryfikacji.

Podsumowanie

Podsumowanie

Powyższe metody są aktualnie najczęściej wplatanymi w zajęcia językowe. Warto jednocześnie podkreślić, że ciężko korzystać wyłącznie z jednej, by odpowiedzieć na różnorodne potrzeby uczniów, którzy biorą udział w zaproponowanych przez lektora zadaniach. Unikalne połączenie odpowiednich metod jest niezwykle ważne, by nauka języka była nie tylko efektowna, ale także efektywna. Głęboko wierzę, że dobór właściwych technik i strategii w ramach danej metody pozwala lektorowi na to, by proces nauczania był jak najbardziej zindywidualizowany i dodatkowo – zgodny z aktualnymi trendami metodycznymi. Metoda True-Life English 360° jest metodą eklektyczną, co oznacza, że nie zamyka się na jedną formę pracy lub typ materiałów edukacyjnych. Co więcej, zwracamy uwagę na to, jakie umiejętności uczeń ma osiągnąć, dlatego każda lekcja oscyluje wokół odpowiedniego doboru ćwiczeń i aktywności, by te cele osiągnąć. Zależy nam, by metody przez nas stosowane pomagały skutecznie zapamiętywać materiał oraz kształtowały umiejętności potrzebne uczniom w przyszłości. Język angielski był, jest i z pewnością będzie językiem uniwersalnym, a co za tym idzie, pragniemy, aby nasi uczniowie z przyjemnością się go uczyli i wykorzystywali swoją wiedzę w praktyce.

Umów bezpłatną lekcję próbną

Wypełnij formularz kontaktowy i ciesz się darmową lekcją próbną! Przekonaj się, że angielski online jest dla Ciebie!