Opublikowano 28.11.2023

Passive voice, czyli strona bierna w języku angielskim

Kategorie:

Nauka angielskiego

Czas czytania:

5 minut

Autor:

Łukasz Kowal

Strona bierna, znana jako passive voice w języku angielskim, stanowi interesujący kontrast w stosunku do strony czynnej, czyli active voice. Jest używana, gdy chcemy skupić uwagę na samej czynności lub jej efekcie, a nie na osobie, która ją wykonuje. Szczególnie przydaje się w sytuacjach, gdy wykonawca czynności jest nieznany lub jego tożsamość nie jest istotna dla kontekstu wypowiedzi. Zrozumienie i opanowanie kilku kluczowych zasad może znacznie ułatwić korzystanie z tej formy.

Spis treści:

Strona bierna w języku angielskim ‒ kiedy jej używamy?

Strona bierna, czyli passive voice, jest używana w języku angielskim głównie w trzech konkretnych sytuacjach, które pozwalają nam lepiej zrozumieć jej zastosowanie i cel:

  1. Gdy czynność jest ważniejsza niż jej wykonawca. Często zdarza się, że ważniejsze jest to, co zostało zrobione, niż to, kto dokładnie wykonuje działanie. Na przykład, w zdaniu “The bridge was built in 1886” (Most został zbudowany w 1886 roku), skupiamy się na fakcie zbudowania mostu, a nie na osobie, która go zbudowała.
  2. Gdy nie znamy wykonawcy czynności. W niektórych przypadkach wykonawca czynności jest nieznany lub nieistotny. Na przykład, mówiąc “The window was broken” (Okno zostało rozbite), nie podajemy, kto rozbil okno, ponieważ może to być nieznane lub nieważne.
  3. Gdy wykonawca czynności jest oczywisty dla odbiorcy. Czasami w kontekście rozmowy lub tekstu jest jasne, kto jest wykonawcą czynności. Na przykład, w zdaniu “The national anthem was sung” (Hymn narodowy został zaśpiewany) jest zrozumiałe, że wykonawcą jest grupa ludzi na jakimś wydarzeniu.

 

Ponadto, strona bierna jest często stosowana w tekstach o charakterze formalnym lub urzędowym. W takich kontekstach, passive voice pomaga utrzymać neutralny i obiektywny ton wypowiedzi, skupiając uwagę na samych faktach lub działaniach, a nie na osobach. To sprawia, że strona bierna jest niezwykle użytecznym narzędziem w różnych formach pisemnej i ustnej komunikacji, zwłaszcza w sytuacjach wymagających formalności lub obiektywizmu.

 

Budowa strony biernej

Tworzenie strony biernej, czyli passive voice, w języku angielskim wymaga zastosowania prostej, ale efektywnej techniki polegającej na zamianie miejscami podmiotu i dopełnienia w zdaniu. To znaczy, że osoba lub rzecz, która pierwotnie była obiektem czynności, staje się teraz głównym podmiotem zdania.

Przykład:

He had written three books before 1867. On napisał trzy książki przed 1867 rokiem.
Three books had been written before 1867. Trzy książki zostały napisane przed rokiem 1867.

Oto, jak to działa w praktyce:

  1. Zidentyfikuj podmiot i dopełnienie. Najpierw znajdź podmiot (czyli kto lub co wykonuje działanie) i dopełnienie (kto lub co jest obiektem działania) w zdaniu czynnym. Na przykład, w zdaniu “The chef cooks the meal” (Szef kuchni gotuje posiłek), “the chef” jest podmiotem, a “the meal” jest dopełnieniem.
  2. Zamień je miejscami. Następnie zamień te dwa elementy miejscami. W naszym przykładzie, “the meal” staje się głównym podmiotem zdania, a “the chef” przestaje być w centrum uwagi.
  3. Dodaj odpowiednią formę czasownika „to be” i czasownik główny w formie trzeciej (past participle). Zdanie w stronie biernej wymaga czasownika „to be” w odpowiedniej formie oraz czasownika głównego w formie trzeciej. W naszym przykładzie, zdanie “The chef cooks the meal” zamienia się na “The meal is cooked by the chef” (Posiłek jest gotowany przez szefa kuchni).

Przykład:

Three books had been written before 1867 by him. Trzy książki zostały napisane przed 1867 przez niego.

Strona bierna w różnych czasach gramatycznych

Present Simple:

Podmiot + to be (am/are/is) + czasownik z końcówką -ed lub 3. forma czasownika.

I clean an attic once a year. Sprzątam strych raz w roku.
Attic is cleaned once a year. Strych jest sprzątany raz w roku.

Present Continuous:

Podmiot + am/are/is being + czasownik z końcówką ‑ed lub 3. forma czasownika.

Attic is being cleaned at the moment. Strych jest sprzątany w tej chwili.
A new house is being built right now next to mine. Nowy dom jest właśnie budowany obok mojego.

Present Perfect:

Podmiot + have/has been + czasownik z końcówka +ed lub 3. forma czasownika.

The treats have been eaten by dogs. Przysmaki zostały zjedzone przez psy.
The office has been cleaned. Biuro zostało posprzątane.

Past Simple:

Podmiot + was/were + czasownik z końcówką -ed lub 3. forma czasownika.

The Old Man and the Sea was written by Hemingway. Stary człowiek i morze został napisany przez Hemingwaya.
This house was built by my grandfather. Ten dom został zbudowany przez mojego dziadka.

Past Continuous:

Podmiot + was/were being + czasownik z końcówką -ed lub 3. forma czasownika.

He was being treated for depression when he won the lottery. On był leczony na depresję, kiedy wygrał na loterii.
While we were talking, the bike was being stolen. Kiedy rozmawialiśmy, rower został skradziony.

Past Perfect:

Podmiot + had been + czasownik z końcówką -ed lub 3. forma czasownika.

The smartphone had been lost. Smartfon został zgubiony.
All the windows had been cleaned before the storm. Wszystkie okna zostały umyte przed burzą.

Future Simple:

Podmiot + will be + czasownik z końcówką -ed lub 3. forma czasownika.

The car will be repaired tomorrow. Samochód zostanie naprawiony jutro.
The book will be read till midnight Książka zostanie przeczytana do północy.

Future Perfect:

Podmiot + will have been + czasownik z końcówką -ed lub 3. forma czasownika.

This order will have been delivered by the end of the week. To zamówienie zostanie dostarczone do końca tygodnia.
The e‑mail will have been sent by tomorrow. E‑mail zostanie wysłany do jutra.

Trzeba też pamiętać, że strona bierna występuje także w połączeniu z czasownikami modalnymi, na przykład z: can, must, will, could itd. W tym przypadku zdania tworzy się, dodając do czasownika modalnego nieodmienioną formę to be i 3. formę czasownika.

Przykłady:

It can be done. To może być zrobione.
This programme must be finished today. Ten program musi być dziś skończony.

Podsumowanie

Dobrze jest ćwiczyć i próbować przekładać zdania ze strony biernej na czynną i odwrotnie. Aby to zrobić, dobrze jest przypomnieć sobie budowę czasów. Jeśli jej nie pamiętasz, dobrym rozwiązaniem jest nauka języka angielskiego online w naszej szkole, gdzie możemy nie tylko powtórzyć gramatykę, ale także poćwiczyć słownictwo i porozmawiać z lektorami. Dodatkowo na stornie szkoły znajdują się materiały, które pozwolą na łatwe przyswojenie wiedzy. Powodzenia.

Autor

Łukasz Kowal

Oceń artykuł

Umów bezpłatną lekcję próbną

Wypełnij formularz kontaktowy i ciesz się darmową lekcją próbną! Przekonaj się, że angielski online jest dla Ciebie!