Opublikowano 21.02.2024

Przygotowanie do egzaminu ósmoklasisty z angielskiego

Kategorie:

Ciekawostki

Egzamin ósmoklasisty

Uczniowie ostatnich klas szkoły podstawowej oraz ich rodzice stają przed istotnym wyzwaniem: osiągnięcie dobrych rezultatów na egzaminie ósmoklasisty. Istotne jest zatem postawienie sobie kluczowych pytań: co definiuje ‘dobre rezultaty’? Jak efektywnie przygotować się do egzaminu, aby uczniowie uzyskali wynik ponadprzeciętny? Odpowiedź na te pytania poznasz w tym artykule. Zapraszam do lektury!

Spis treści

Dobry rezultat, czyli jaki?

Dobry rezultat, czyli jaki?

Uczniowie, aby z sukcesem ukończyć edukację w szkole podstawowej, muszą przystąpić do egzaminu ósmoklasisty. Sam fakt przystąpienia do egzaminu warunkuje ukończenie szkoły podstawowej, jednak aby dostać się do wybranej przez siebie szkoły średniej, potrzebny jest odpowiedni rezultat. W takim scenariuszu wynik z egzaminu staje się kluczowym elementem, w procesie kwalifikacji do wymarzonej placówki. Warto zatem wiedzieć, jaki wynik egzaminu z języka angielskiego pozwoli nam zyskać przewagę. W 2023 roku średni wynik wyniósł 66%, zatem by zyskać przewagę należy uzyskać wynik oscylujący w granicach 70%. Pamiętajmy, że konkurencja jest znacząca – co roku do egzaminu ósmoklasisty przystępuje ponad 500 tys uczniów*. W obliczu tak zażartej konkurencji gruntowne przygotowanie, oparte na rzetelnych materiałach dydaktycznych oraz realistycznym planie nauki, jest kluczowe do osiągnięcia sukcesu.

Charakterystyka arkusza z roku 2023

Charakterystyka arkusza

W arkuszu egzaminacyjnym powinno znaleźć się od 45 do 55 zadań ujętych w 12–15 wiązek. Arkusz egzaminacyjny z języka obcego nowożytnego obejmuje następujące części:

  • Znajomość funkcji językowych
  • Rozumienie tekstów pisanych
  • Znajomość środków językowych
  • Wypowiedź pisemna.

Przyjrzymy się się dokładniej ubiegłorocznemu arkuszowi i średnim wynikom z poszczególnych sekcji. Arkusz standardowy zawierał 46 zadań, zgrupowanych w 14 wiązek. Za poprawne rozwiązanie wszystkich zadań można było uzyskać maksymalnie 55 punktów, w tym 34 punkty (62%) za rozwiązanie zadań zamkniętych (zadania wyboru wielokrotnego, zadania na dobieranie) oraz 21 punktów (38%) za rozwiązanie zadań otwartych. Zadania otwarte wymagały od ósmoklasistów samodzielnego sformułowania odpowiedzi (zadania z luką i/lub odpowiedzi na pytania) oraz zredagowania krótkiego tekstu użytkowego (e-maila w j. angielskim). Uczniowie osiągnęli najwyższy średni wynik za rozwiązanie zadań sprawdzających rozumienie tekstów pisanych oraz znajomość funkcji językowych (69%). Trochę gorzej poradzili sobie z zadaniami sprawdzającymi rozumienie ze słuchu oraz tworzenie wypowiedzi pisemnej (67% , 66%). Najniższy średni wynik uczniowie uzyskali za zadania sprawdzające znajomość środków językowych (55%)**. Wyniki te, choć reprezentatywne jedynie dla ubiegłego roku, mogą stanowić wartościową podpowiedź dla rodziców i ich podopiecznych na co położyć największy nacisk podczas przygotowanie się do egzaminu, tak aby uzyskać jak najwyższy wynik, znacznie lepszy niż pozostali zdający.

Materiały dydaktyczne

Materiały dydaktyczne

Na uzyskanie większej ilości punktów z zadań na znajomość środków językowych ma wpływ systematyczne powtarzanie wiadomości leksykalno-gramatycznych, najlepiej na takich zadaniach, które swoją strukturą przypominają te na egzaminie. Pomocne w tym zakresie mogą być starsze arkusze, również te z egzaminów próbnych. Umiejętności rozumienie tekstu ze słuchu i tekstu czytanego możemy doskonalić na codzień na różne sposoby: począwszy od słuchania naszej ulubionej muzyki, podcastów, filmów w wersji anglojęzycznej (również w wersji z napisami) po czytanie artykułów czy książek dobranych do naszego poziomu języka. Oczywiście istotne jest samo oswojenie się z zadaniami, które. występują w arkuszach, więc niezawodnym materiałem są wszystkie materiały publikowane przez CKE (arkusze, informatory). Korzystajmy z nich, ponieważ są one kopalnią wiedzy.

Źródła informacji a dobór kursu

Źródła informacji a dobór kursu

Najważniejszymi dokumentami, z których powinniśmy czerpać wiedzę odnośnie egzaminu są ​​Informatory oraz Aneksy. Należy podkreślić, że Aneks zawiera informacje o treściach informatora, które nie obowiązują na egzaminie w 2023 i 2024 r***. Możemy z niego wyczytać, że na egzaminie w 2024 roku nie będą obowiązywały następujące treści:

  • Past Perfect
  • zaimki względne
  • strony biernej w czasie Present Perfect
  • pytania pośrednie
  • mowa zależna

Niezwykle ważne jest, aby wybierając materiały edukacyjne, zwracać szczególną uwagę na ich zgodność z treściami zawartymi w Informatorach oraz Aneksach egzaminacyjnych. Sprawi, to, że będziemy ćwiczyć te umiejętności, które są sprawdzane na samym egzaminie i żadne z pytań egzaminacyjnych nas nie zaskoczy. Dobrze skonstruowany materiał/kurs dla pewność, że będziemy powtarzać kluczowe słownictwo i struktury.

Jednym z przykładów takiego kursu, który spełnia powyższe wymogi jest oferowany przez Tutlo #GR8! – Egzamin Ósmoklasisty z Tutlo. Kurs ten bazuje na informacjach udostępnianych przez CKE i daje uczniom możliwość pracy na zadaniach, które strukturą i zakresem tematycznym są zbieżne z tymi z arkuszy egzaminacyjnych.

To, co ważne – przygotowanie do egzaminu

To, co ważne

Podczas procesu przygotowania do egzaminu istotne jest zwrócenie uwagi na kilka kluczowych elementów. Po pierwsze należy zdefiniować nasz cel, określić kryteria sukcesu: Jaki wynik pomoże w procesie rekrutacji? Należy też określić obecny poziom – jeśli nie mamy możliwość skorzystania z pomocy doświadczonego metodyka to najlepszym wyjściem jest wykonanie kilku arkuszy egzaminacyjnych z poprzednich lat. Nie jest to do końca miarodajny wynik, ale pozwoli określić jak radzimy sobie z arkuszami egzaminacyjnymi: wskaże mocne strony i te słabsze (obszary do poprawy). Następnie należy stworzyć plan działania, biorąc pod uwagę ramy czasowe, zakres materiału jaki mamy do powtórzenie/uzupełnienia, nie zapominajmy też o czasie na odpoczynek. Warto korzystać ze wszystkich proponowanych nam przez CKE, wydawnictwa, szkołę egzaminów próbnych, po to, by uzyskane z nich wyniki mogły stanowić bazę do modyfikacji naszego planu powtórkowego.

Ważnym aspektem jest zorganizowanie miejsca do nauki, czasu na naukę i wspomniany już wcześniej odpoczynek. Skorzystajmy z technik/stylów nauki, które się sprawdzały do tej pory. Jeśli ktoś jest kinestetykiem, powinien mieć możliwość i przestrzeń do poruszania się podczas nauki. Wzrokowcy powinni być wyposażeni w kolorowe flamastry, fiszki i materiały video ułatwiające im przyswajanie wiadomości. Słuchowcom przydadzą się materialy audio, nawet ten nagrywane przez siebie a także możliwość uczenia się na głos. Zadbajmy zatem o odpowiednią przestrzeń do nauki, która ma istotny wpływ na to jak szybko przyswoimy/powtórzymy materiał.

Podsumowanie

Podsumowanie

Podsumowując, w przygotowaniach do egzaminu ósmoklasisty z języka angielskiego kluczowym czynnikiem są odpowiednio dobrane materiały, które są zgodne z wymaganiami edukacyjnymi i oferują zadania, przypominają te z arkusza egzaminacyjnego. Pomocny będzie plan powtórek uwzględniający również czas na odpoczynek oraz wykonanie egzaminów próbnych. Świetnym dodatkiem do przygotowań może być także nasz autorski kurs “#GR8! – Egzamin Ósmoklasisty z Tutlo“, który zapewnia dostęp do materiałów zgodnych z wymaganiami Centralnej Komisji Egzaminacyjnej oraz umożliwia pracę nad zadaniami o strukturze i zakresie zbliżonym do tych z arkuszy egzaminacyjnych. Istotnym jest aby na co dzień mieć jak najwięcej styczności z językiem angielskim, niech towarzyszy podczas wykonywania ulubionych czynności. Wyposażeni w odpowiednią wiedzę i umiejętności uczniowie z pewnością zdobęda satysfakcjonujące ich wyniki na egzaminie.

 

*źródło: https://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_OSMOKLASISTY/Informacje_o_wynikach/2023/20230703%20Informacja%20wstępna%20E8_23.pdf

** zródło: https://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_OSMOKLASISTY/Informacje_o_wynikach/2023/20230703%20Informacja%20wstępna%20E8_23.pdf

***źródło: bip.cke.gov.pl/artykul/214/1652/egzamin-osmoklasisty

Umów bezpłatną lekcję próbną

Wypełnij formularz kontaktowy i ciesz się darmową lekcją próbną! Przekonaj się, że angielski online jest dla Ciebie!