Opublikowano 23.02.2024

Przygotowanie do matury z języka angielskiego

Kategorie:

Ciekawostki

Dla dorosłych

matura z angielskiego - poziom podstawowy

Co roku przed uczniowie ostatnich klas technikum i liceów mają nie lada wyzwanie. To wyzwanie to matura z angielskiego. Jest ona niezwykle istotna, bo to właśnie od niej zależy dostanie się na wymarzone studia. Uczniowie zadają sobie pytania: jak się do niej przygotować, by wynik umożliwił realizację dalszych planów? Odpowiedź na to pytanie znajdziesz w tym artykule. Zapraszam do lektury!

Spis treści

Poziom języka

matura z angielskiego - poziom języka

Wynik uzyskany w takim scenariuszu wynik z egzaminu staje się kluczowym elementem, w procesie rekrutacji na wymarzone studia. Pamiętajmy, że co roku z egzaminem z języka angielskiego na poziomie podstawowym mierzy się rzesza około 150 tysięcy uczniów, czyni rywalizację o najlepszy wynik naprawdę zaciętą. Kluczowym elementem, który ułatwi uzyskanie zakładanego wyniku jest znajomość struktury egzaminu z języka obcego nowożytnego. Pamiętając o tym, że żeby zdać maturę z języka obcego należy uzyskać 30% zarówno w części ustnej jak i pisemnej.

Kopalnią wiedzy odnośnie wymagań egzaminacyjnych, typów zadań sposobów ich oceniania są dla nas materiały umieszczane na stronach Centralnej Komisji Egzaminacyjnej: takie jak Informatory, Aneksy oraz arkusze maturalne zarówno te z matury właściwej jak i próbnej.

Warto pamiętać, że w latach 2022/2023 i 2023/2024 egzamin przeprowadzany jest na podstawie wymagań egzaminacyjnych, które są szczegółowo opisane w Aneksie do Informatora o egzaminie maturalnym z języka angielskiego w Formule 2023 obowiązujący w latach szkolnych 2022/2023 i 2023/2024, z których najbardziej istotna wydaje się część dotycząca poziomu wymaganego języka wymaganego na samym egzaminie. Podczas ubiegłorocznej i tegorocznej matury poziom obowiązujący na poszczególnych poziom egzaminu to:

  1. na poziomie podstawowym – poziomowi B1 (B1+ w zakresie rozumienia wypowiedzi)
  2. na poziomie rozszerzonym – poziomowi B2 (B2+ w zakresie rozumienia wypowiedzi)
  3. w przypadku wymagań egzaminacyjnych dla egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego na poziomie dwujęzycznym – poziomowi B2+ (C1 w zakresie rozumienia wypowiedzi)

Można, zauważyć, że poziom zadań sprawdzających bierną znajomość języka jest nieco wyższy niż ten oczekiwany podczas wypowiedzi tworzonych przez ucznia. Wiedza, na temat poziomu języka, który występuje na egzaminie jest kluczowe. Pomaga ona w doborze materiałów oraz opracowania planu przygotowania.

Analiza arkusza matury próbnej

Analiza arkusza matury próbnej

Tegoroczni maturzyści mieli okazję zmierzyć się z zadaniami maturalnymi na poziomie podstawowym w części pisemnej 8 grudnia 2023 roku. Pełną treść arkusza znajdziesz klikając tutaj: [LINK DO ARKUSZA]. Mierzenie się z arkuszami z poprzednich lat lub podczas matur próbnych jest kluczowym elementem w przygotowaniem do właściwej matury: pozwala ono na oswojeniem się z samą sytuacją egzaminacyjną: rozwiązywaniem zadań pod presja czasu oraz koniecznością koncentracji przez dłuższy czas. Przyjrzyjmy się teraz arkuszowi, z którymi mierzyli się uczniowie podczas ostatniej matury próbnej. Ta analiza pozwala na przewidzeniu trendów związanych z trudnością zadań i najczęściej występujących struktur leksykalno-gramatycznych.

Zadania na rozumienie ze słuchu oraz rozumienie tekstów nie powinny sprawić uczniom większych problemów. Większe wyzwanie z pewnością stanowić będą właściwe napisanie wypowiedzi pisemnej i prawidłowe wykonanie zadań na znajomość środków językowych. Wynik z matury próbnej będzie o kilka procent niższy niż uzyskany przez maturzystów w maju 2023 r., ponieważ tendencja stawiania maturzystom coraz to trudniejszych zadań na maturze z języka angielskiego będzie się utrzymywać.

W części arkusza, która miała sprawdzić znajomość środków językowych warto zwrócić uwagę na kilka kwestii. Pozorna łatwość zadania 8 sprawi, że uczniowie chcąc szybko je wykonać nie będa doczytywać do końca treści – a tam znajdują się słowa kluczowe, które decydują o jego właściwym wykonaniu.
Kolejnym zadaniem, które było wymagające to zadanie 10. Niezwykle problematyczne i trudne do wykonania, bo uczniowie rzadko piszą i popełniają liczne błędy jeśli nawet nie są dysortografami czy dyslektykami. Dla wielu z nich będzie bowiem napisanie wyrazów w pełni poprawnych pod względem gramatycznym i ortograficznym. Równie trudne, o ile nie trudniejsze okaże się zadanie nr 11 na gramatykalizację. Trudność w tym przypadku polega na dobraniu właściwej struktury gramatycznej i także w 100% poprawnego zapisu.

Uczniowie, którzy osiągają niższe wyniki na maturze, często w ogóle pomijają to zadanie. Na próbnej maturze treść polecenie była zdecydowanie trudniejsza niż do tej pory. Dotychczas były one dość sztampowe i przewidywalne. W tym przypadku już w samej formatce do zadania 12 pojawiły się takie słowa jak currently, participate, których słabsi uczniowie mogą nie zrozumieć.

Analizując arkusz matury próbnej można założyć, że właściwa matura będzie trudniejsza niż próbna. Z pewnoscią uczniowie będa się musieli zmierzyc z mniej wyćwiczonymi poleceniami w zadaniu 12 a w zadaniach na rozpoznanie struktur języków-gramatycznych pojawi się bardziej wymagające słownictwo. Trzeba się będzie już nie tylko skupic na zastosowaniu właściwej struktury a ale także na właściwym zrozumienie zdania zawierającego idiom czy czasownik frazalny np. typu “run out”.

Przygotowanie do egzaminu

Przygotowanie do egzaminu

Podczas procesu przygotowania do egzaminu istotne jest zwrócenie uwagi na kilka kluczowych elementów. Po pierwsze należy zdefiniować nasz cel, określić kryteria sukcesu: czy zależy nam na zdaniu matury czy też uzyskaniu wyniku, który pomoże w procesie rekrutacji

Warto zatem przejrzeć sposoby przeliczaniu punktów przez wybrane przez nas uczelnie, by jasno określić swój cel. Po to by było on osiągnięty, musimy jasno określić swój obecny poziom. Możemy w tym zakresie skorzystać z pomocy doświadczonego metodyka/nauczyciela, jeśli jest to niemożliwe zasadnym wydaje się wykonanie kilku arkuszy egzaminacyjnych z poprzednich lat. Nie jest to do końca miarodajny wynik, ale pozwoli określić jak radzimy sobie z arkuszami egzaminacyjnymi: wskaże mocne strony i te słabsze (obszary do poprawy).

Wyposażeni w wiedzę odnoszącą się do kompetencji językowych, opracujmy action plan. Należy jasno w nim określić uwagę ramy czasowe, oraz zakres materiału jaki mamy do powtórzenie/uzupełnienia. Podczas powtarzania ważny jest dobór odpowiednich materiałów – nie zapominajmy o arkuszach maturalnych (zarówno z matur próbnych jak i właściwych) oraz Informatorach. Zwróćmy uwagę, by wykorzystywać materiały, które są spójne wymogami egzaminacyjne a zadania w nich zawarte przypominają swą strukturę tę arkusza maturalnego. To pozwoli nam na szybsze wykonywanie zadań podczas właściwego egzaminu, bo już stanie są oczywiste czego każde z nich dotyczy.

Pamiętajmy o otoczeniu się językiem angielskim na ile to tylko możliwe: słuchajmy anglojęzycznych podcastów, muzyki, czytajmy po angielsku, oglądajmy filmy w wersji anglojęzycznej.

Podsumowanie

matura z angielskiego - podsumowanie

Aby odpowiednio przygotować się do przyszłorocznej matury z języka angielskiego na poziomie podstawowym, uczniowie powinni przede wszystkim skupić się na powtarzaniu idiomów, struktur leksykalno-gramatycznych oraz czasowników frazalnych. Powinni także najwięcej pisać i jak najczęściej pisać i tu ważne, żeby robili to odręcznie..Zwróćmy uwagę, że znajomość poprawnego zapisu słów i struktur językowych umożliwiło zdobycie na maturze próbnej aż 11 punktów (zadania nr 10, 11 i 12). Warto pamiętać, że każdy ma inne obszary do poprawy. Wynik z próbnej matury powinien być wytyczną, pokazującą, na których z nich należy się skupić.

Umów bezpłatną lekcję próbną

Wypełnij formularz kontaktowy i ciesz się darmową lekcją próbną! Przekonaj się, że angielski online jest dla Ciebie!