Opublikowano 04.10.2018

10 typowych błędów w języku angielskim

Kategorie:

Nauka angielskiego

Dzisiejszy wpis jest o błędach. Nasi tutorzy często przekazują nam, że mimo, iż uczniowie Tutlo są bardzo zdolni i radzą sobie z językiem angielskim coraz lepiej, to wciąż mają obawy przed popełnianiem błędów.

Strach blokuje ich czasem do tego stopnia, że rezygnują z mówienia w ogóle. Zdarza się, że unikają okazji do rozmowy w języku angielskim z obawy przed kompromitacją.

Może to zabrzmieć dziwnie, ale z punktu widzenia lektorów popełniane błędy cieszą, ponieważ dzięki nim wiemy, nad czym trzeba jeszcze pracować. Informacja o Waszych błędach jest dla nas bardzo cenna przy pisaniu treści nowych lekcji, planowaniu webinarów czy wpisów na bloga. Błędy są kluczowym elementem nauki. Nie bójcie się ich, popełniamy je wszyscy, nawet native speakerzy!

Skupimy się na błędach w użyciu przyimków, czyli wyrazów takich jak “in”, “on”, “for”, “about” itp.

Większość błędów w użyciu przyimków wynika z niepoprawnego przeniesienia polskich struktur na język angielski. Kiedy uczniowie, zwłaszcza ci mniej zaawansowani, nie “myślą jeszcze po angielsku”, w sposób naturalny przenoszą struktury językowe z języka ojczystego na obcy. Błędy zaczynają się już na etapie przedstawiania się, gdy mówimy, gdzie pracujemy. W języku polskim powiemy “Pracuję w Tutlo.”, więc przyimek “w” mamy chęć przenieść także do zdania w języku angielskim.

Sprawdź ofertę Tutlo >>

1. Przedstawmy się

(-) I work in Tutlo.
(+) I work for Tutlo. / I work at Tutlo.

Nie jest jednak powiedziane, że z czasownikiem “work” nigdy nie możemy uczyć przyimka “in”. Wręcz przeciwnie. Spójrzcie na przykłady:

I work in

(+) I work in a bank.
(+) I work in marketing.

Przyimka “in” używamy, gdy po nim następuje konkretne miejsce, czyli rodzaj instytucji, jak np. bank, lub też branża, w której pracujemy, jak np. marketing.

2. Błędne użycie przyimka „in”

Czasem zdarza się tak, że uczniowie dodają przyimki tam, gdzie ich nie powinno być, jak w przykładach:

(-) We’ll meet in next week.
(-) We discussed it in last month.

W języku angielskim nie używamy w podobnych określeniach czasu przyimka “in”. Błąd ten wynika z przeniesienia polskich struktur, np. “w przyszłym tygodniu”, “w zeszłym miesiącu”.

(+) We’ll meet next week.
(+) We discussed it last month.

3. Discuss „about”

(-) Let’s discuss about your idea.
(+) Let’s discuss your idea tomorrow.

Jeśli będziemy tłumaczyć “discuss” jako “dyskutować”, istnieje duże ryzyko, że popełnimy błąd i dodamy przyimek “about”. Strategią, którą może tu pomóc, jest zapamiętanie czasownika “discuss” jako “omawiać”. Wówczas pokusa dodania czegokolwiek w ogóle się nie pojawi!

4. I will contact with you

Kolejnym przykładem dodania przyimka tam, gdzie go nie powinno być, jest zastosowanie przyimka “with” z czasownikiem “contact”, czyli “kontaktować się”:

(-) I will contact with my manager.

Najprawdopodobniej jest to kolejna kalka z języka polskiego. Po angielsku jednak “kontaktujemy kogoś”, a nie “się z kimś”. Poniżej kilka poprawnych form:

(+) I will contact my manager.
(+) Have you contacted Mr. Jones?
(+) Please contact me asap.

Jedyna sytuacja, w której można powiedzieć “contact with”, ma miejsce wtedy, gdy słowo “contact” występuje jako rzeczownik, a nie czasownik. Możemy zatem powiedzieć:

(+) We keep in close contact with our grandparents.

5. Anna and Derek are on at/in a meeting

Kolejnym błędem wynikającym z przeniesienia struktury polskiej na język angielski, jest błędne użycie przyimka “”on” w zwrocie “na spotkaniu”.

(-) Mary is on a meeting now.

Poprawne formy w języku angielskim to “at a meeting” or “in a meeting”.

Powinniśmy zatem powiedzieć:

(+) Mary is in / at a meeting now.

Kiedy ktoś do nas dzwoni, a my nie możemy właśnie rozmawiać, powiemy:

(+) Sorry, I can’t talk to you now. I’m in / at a meeting.

6. Na ostatniej lekcji – on last lesson

Uczniowie często mówią “on my last lesson”, kiedy chcą powiedzieć “na mojej ostatniej lekcji”. Stąd błędy podobne do tego:

(-) So, what did we talk about on our last lesson?

Tak samo, jak w przypadku wyrażenia “in / at a meeting”, powinniśmy użyć tu przyimków “at” lub “in”, i powiedzieć:

(+) So, what did we talk about in our last lesson?
(+) So, what did we talk about at our last lesson?

Sprawdź ofertę Tutlo teraz >>

7. Influence a Impact

Przyjrzyjmy się teraz dwóm słowom oznaczającym “wpływ”, czyli “influence” i “impact”. Ten błąd dowodzi tego, że myślenie po polsku nie zawsze musi być złe. Gdybyśmy w powyższych przypadkach przenieśli polską strukturę z wyrażeń “wpływ na”, nie popełnilibyśmy błędu. Z przyczyn, które nie są do końca jasne, wolimy jednak użyć tu przyimka “for”:

(-) It will have a huge influence / impact for us.

Poprawna forma to jednak:

(+) Tutlo has a huge influence on how people learn foreign languages these days.

8. Spending money

Pomyślmy teraz o pieniądzach i o tym jak je wydawać! Z tym wiąże się kolejny błąd:

(-) I spend too much money for shoes.

Sytuacja przypomina tę z “impact” i “influence”. Ponownie myślenie po polsku okazałoby się przydatne, ale uczniowie wybierają przyimek “for”. Powinniśmy jednak mówić:

(+) I spend too much money on shoes.

9. Regarding to

(-) I’m writing regarding to your order.

Słowo “regarding” bywa tłumaczone jako “w nawiązaniu do” i z tego wynika pewnie chęć zastosowania przyimka “to” w języku angielskim. Jeśli jednak zapamiętamy, że “regarding”, to także “w kwestii”, już nigdy nie użyjemy po nim słówka “to”.

Poprawna forma nie zawiera przyimka „to”:

(+) I’m writing regarding your order.

10. I’m near to your place

Ostatni przykład typowego błędu to użycie słówka “to” po słowie “near”. Nie powinniśmy w tym przypadku stosować żadnego przyimka. Częsty błąd wygląda tak:

(-) This restaurant is near to our office.

A poprawna wersja to:

(+) This restaurant is near our office.
(+) Is there a post office near here?
(+) There’s a swimming pool near my house.

To już wszystko, co przygotowaliśmy w dzisiejszym wpisie. Mamy nadzieję, że był on przydatny i wierzymy, że wiele Was nauczył. Pamiętajcie, że błędy to nie powód do wstydu! Mówmy, róbmy błędy i otwórzmy się na akceptację poprawek ze strony native speakerów. Lektorzy Tutlo uczą, dbając o poprawną wymowę i bezbłędne stosowanie struktur językowych. Korzystając z zajęć z nimi, jesteście w stanie mówić poprawnie i wyeliminować opisane przez nas 10 typowych błędów.

*stay tuned – zostańcie z nami

Umów bezpłatną lekcję próbną

Wypełnij formularz kontaktowy i ciesz się darmową lekcją próbną! Przekonaj się, że angielski online jest dla Ciebie!