Opublikowano 22.08.2023

Tutlo zaprasza wszystkie podstawówki i przedszkola do udziału w bezpłatnym programie edukacyjnym

Pracujesz w szkole podstawowej, przedszkolu lub jesteś rodzicem? Chcesz zainspirować młode pokolenie do
nauki języka angielskiego? Nic prostszego! Wystarczy, że zgłosisz placówkę do udziału w bezpłatnych
programach „Native speaker w każdej szkole” lub “Native speaker w każdym przedszkolu”, realizowanych
przez szkołę języka angielskiego online – Tutlo. Formularze zgłoszeniowe dostępne pod adresami:
https://hello.tutlo.com/zgloszenie-ns-w-kazdej-szole i https://hello.tutlo.com/zgloszenie-ns-w-kazdym-przedszkolu

Dobra znajomość języka angielskiego przekłada się nie tylko wysokie wyniki egzaminów państwowych i jest
przepustką do najlepszych szkół, ale też otwiera najmłodszym drzwi na świat, a w przyszłości będzie miała
wpływ na ich karierę zawodową. Tymczasem, jak pokazuje badanie przeprowadzone na zlecenie Tutlo, średnia
ocena, jaką „angielskiemu” w polskich podstawówkach wystawili rodzice to tylko 3,5*. Tylko 23 proc.
ankietowanych wskazało, że są zadowoleni z tego, jak wygląda nauka angielskiego w szkołach ich dzieci
. Zdaniem pozostałych opiekunów największy wpływ na efekty nauki angielskiego mają nieodpowiednio
przygotowany program np. położenie zbyt dużego nacisku na naukę gramatyki, a zbyt małego na praktykę –
mówienie (32 proc.).Głównym celem projektów jest wspieranie biegłości w posługiwaniu się językiem angielskim u dzieci. Poprzez warsztaty językowe przeprowadzane przez native speakerów z dziećmi w szkołach i przedszkolach, uczestnicy
mają także możliwość poznania kultury kraju, z którego pochodzą nauczyciele, jednocześnie doświadczając, że
nauka angielskiego może być prosta i ciekawa. Wszystko to jest możliwe dzięki odpowiedniemu programowi
zajęć, materiałom dydaktycznym oraz native speakerom, którzy są przeszkoleni do pracy z dziećmi. Nauka z
najmłodszymi dziećmi zawiera elementy zabawy, tak aby wykorzystać ich zainteresowanie i uwagę w
maksymalny sposób.

Warsztaty w praktyce

W ramach programów Native Speaker wspólnie z nauczycielami języka angielskiego z danej szkoły
przeprowadza inspirujące warsztaty językowe dla dzieci. Po ich zakończeniu uczestnicy otrzymują voucher na 3
lekcje indywidualne w szkole języka angielskiego online Tutlo. Ponadto szkołom publicznym są przekazywane vouchery na kursy języka angielskiego w Tutlo, dedykowane najbardziej potrzebującym i zdolnym uczniom. Z
kolei rodzice przedszkolaków otrzymują zaproszenie na darmową konsultację językową dla siebie oraz dzieci.
W tym roku w ramach programu dedykowanego szkołom zostało przeprowadzonych już blisko 500 warsztatów,
w których uczestniczyło przeszło 8 tys. uczniów. Tutlo przekazało również ponad 80 stypendiów dla dzieci z
najbardziej potrzebujących rodzin. Do końca września 2023 roku firma planuje przeprowadzić warsztaty w
minimum 100 szkołach dla ponad 20 tys. uczniów. Od czerwca warsztaty dla najmłodszych zostały
przeprowadzone w 31 przedszkolach.

Udział w programie może wziąć każda szkoła podstawowa oraz każde przedszkole. Wystarczy wypełnić
formularz zgłoszeniowy znajdujący się pod adresem:

*Badanie dla Tutlo zostało zrealizowane przez Maison&Partners w drugiej połowie stycznia 2023 r. metodą CAWI (Computer Assisted Web Interview) na panelu badawczym Ariadna na grupie 1050 rodziców dzieci w wieku 6-14 lat reprezentatywnej dla populacji Polaków, rodziców dzieci w wieku 6-14 lat (pod względem płci, wieku i miejsca zamieszkania).

Umów bezpłatną lekcję próbną

Wypełnij formularz kontaktowy i ciesz się darmową lekcją próbną! Przekonaj się, że angielski online jest dla Ciebie!