Dołącz do kursu

Business English – Advanced (Native Speaker)

  • kurs dla uczniów na poziomie B2+/C1, którzy używają języka angielskiego do komunikacji w pracy, głównie z obcokrajowcami
  • kurs różni się od General English głównie słownictwem, które jest bardziej formalne i powszechne w środowisku biznesowym
  • uczeń na tym poziomie powoli zbliża się do poziomu płynności językowej na poziomie natywnym, także zajęcia skupiają się głównie na ‘szlifowaniu’ poprawności językowej poprzez rozmowę i dyskusję
  • uczeń rozwija swoją znajomość czasowników frazalnych (phrasal verbs), idiomów i różnicach między formalnym, biznesowym językiem a mową potoczną

Go to top