Dołącz do kursu

Business English – Intermediate II (English Expert)

  • kurs dla uczniów na poziomie B2
  • kurs kontynuuje rozszerzanie słownictwa i struktur gramatycznych wprowadzonych na poprzednich poziomach
  • student uczy się wprowadzanych zagadnień w oparciu o metodę komunikacyjną, jest zachęcany do rozmowy, odgrywania scenek i używania języka angielskiego w codziennych sytuacjach, uczy się konkretnych czynności np. pytanie, zgadzanie się, nie zgadzanie się, przepraszanie, narzekanie
  • zakres materiału obejmuje m.in hobby, wakacje, praca, dom, zakupy, relacje, small talk, muzyka, film, ludzie technologia, jedzenie, zdrowie, pieniądze, sztuka, sport, kreatywność, pamięć - tematy rozbudowane są do bardziej abstrakcyjnych i wymagających dyskusji 
  • słownictwo wzbogacane jest o czasowniki frazalne (phrasal verbs)
  • wprowadzane są nowe czasy i struktury gramatyczne, m.in Past Perfect, Present Perfect Continuous, ‘wish’, tryby warunkowe

Go to top