Dołącz do kursu

Everyday English

  • kurs dla uczniów na poziomie B1 i wyżej, którym zależy na rozwoju umiejętności językowych pod kątem codziennej komunikacji 
  • lekcje pogrupowane są na tzw. umiejętności komunikacyjne np. dawanie instrukcji, zapraszanie, przepraszanie, przekonywanie, narzekanie, aktywne słuchanie, przekazywanie złych wiadomości, rozwiązywanie konfliktów
  • uczeń poznaje słownictwo przydatne w danej sytuacji i odgrywa scenki z lektorem