Dołącz do kursu

General English – Upper Intermediate (English Expert / Native Speaker)

  • kurs dla uczniów na poziomie B2+
  • uczeń na tym poziomie systematyzuje swoją wiedzę gramatyczną i rozszerza swoje umiejętności np. nauczy się brać czynny udział w dyskusjach na mniej codzienne tematy, argumentować swoje zdanie, swobodniej porozumiewać się z native speakerami 
  • tematy obejmują na przykład zakres taki jak: środowisko, technologia, globalizacja, bezpieczeństwo w sieci, kultura i społeczeństwo, prawa człowieka i prawa zwierząt, psychologia, nauka, ogrodnictwo, handel, życiowe wartości, rodzicielstwo 
  • słownictwo wprowadzane na tym poziomie bardzo opiera się na czasownikach frazalnych (phrasal verbs), idiomach i slangu