Dołącz do kursu

Grammar – Advanced

  • kurs na poziomie B2 - C2 
  • kurs dla uczniów, którym zależy na intensywnym rozwoju i doskonaleniu struktur gramatycznych
  • lekcje skupiają się na przykład na tematach takich jak: czasy gramatyczne, czasowniki modalne, strona bierna, mowa zależna, składnia czasowników, tryby warunkowe i ‘wish’ jak i innych wyrażeniach na zaawansowanym poziomie