Dołącz do kursu

Grammar for Beginners

  • Kurs dla osób, które dopiero zaczynają naukę języka angielskiego od zera lub chcą sobie powtórzyć podstawy (poziom A1) 
  • Kurs obejmuje całkowite podstawy gramatyczne, od czasownika ‘być’, przez liczbę pojedynczą/mnogą, zaimki osobowe, podstawowe przyimki, przymiotniki i przysłówki can/can’t, czas Present Simple, Present Continuous, Past Simple, ‘be going to’ i wprowadzenie do Present Perfect
  • Podczas lekcji struktury wprowadzane są w kontekście, uczeń nie tylko uczy się zasad ale też od razu uczy się używać ich w konwersacji