Dołącz do kursu

Teens – Intermediate

  • kurs dla uczniów na poziomie B1
  • kurs skupia się na rozbudowie słownictwa z zakresów tematycznych: ludzie, dom, szkoła, przyjaźń, codziennie czynności, technologia, muzyka, sport, jedzenie, zakupy, filmy, social media, środowisko, wakacje, rodzina, podróże, pieniądze  
  • na tym poziomie uczeń zaczyna systematyzowanie wiedzy z zakresu czasów gramatycznych, wprowadzane są też nowe, np. Past Perfect i Present Perfect Continuous, czasowniki modalne 
  • wprowadzane są nowe czasowniki frazalne (phrasal verbs) i kolokacje
  • nowe słownictwo i gramatyka uczone są metodą komunikacyjną, nauczyciel angażuje ucznia w rozmowę na temat codziennych tematów dopasowanych do zainteresowań grupy wiekowej