Dołącz do kursu

Teens – Advanced

  • kurs dla uczniów na poziomie B2+ / C1, którzy chcą osiągnąć płynność językową lub przygotowują się do egzaminów językowych czy studiowania za granicą
  • uczeń dalej pogłębia i rozwija wiedzę z codziennych tematów, ale tematy rozszerzane są również na bardziej abstrakcyjne, oparte na dyskusjach i zmuszające ucznia do aktywnego myślenia w języku angielskim 
  • nowe słownictwo oparte jest głównie na wyrażeniach slangowych, czasownikach frazalnych czy idiomach
  • uczeń pracuje nad ‘szlifowaniem’ znajomości struktur gramatycznych i usystematyzowaniu wiedzy poprzez aktywne użycie języka w rozmowie