Dołącz do kursu

Teens Pre-Intermediate

  • kurs dla uczniów na poziomie A1/A2  
  • kurs skupia się na rozbudowie słownictwa z zakresów tematycznych: ludzie, dom, szkoła, przyjaźń, codziennie czynności, technologia, muzyka, sport, jedzenie, zakupy, filmy, social media, środowisko, wakacje, rodzina 
  • jednocześnie rozwijane są struktury gramatyczne z poziomu zaawansowania takie jak: czasy Present Simple i Continuous, Past Simple, Present Perfect, ‘be going to’ i ‘will’, czasowniki modalne, 1 i 2 tryb warunkowy, użycie przyimków
  • nowe słownictwo i gramatyka uczone są metodą komunikacyjną, nauczyciel angażuje ucznia w rozmowę na temat codziennych tematów dopasowanych do zainteresowań grupy wiekowej

Go to top