Dołącz do kursu

Tutlo Bear

  • Kurs dla dzieci w wieku przedszkolnym lub w pierwszej klasie szkoły podstawowej, które nie umieją jeszcze czytać, oparty w 90% na materiałach wizualnych
  • Pierwsze kroki w nauce alfabetu
  • Nauka poprzez gry / piosenki /zabawę
  • Nauczanie całych zwrotów w kontekście
  • Tematy dostosowane do wieku np. zabawki / rodzina / świat zwierząt
  • Maskotką kursu jest Tutlo Bear, który pojawia się na każdej lekcji, dzięki czemu lekcja zawsze ma stały element, nawet jeśli jest prowadzona przez innego nauczyciela