Ochrona Danych Osobowych

Twoja prywatność w centrum naszej uwagi
Dbałość o Twoją prywatność i bezpieczeństwo danych osobowych są jednymi z naszych zobowiązań. W Tutlo nie postrzegamy przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych jako obowiązku formalnego, ale jako zobowiązanie wobec naszych studentów, których zaufanie jest fundamentem naszej społeczności.

Twoja prywatność ma znaczenie

Rozumiemy, że korzystając z naszych usług, powierzacie nam swoje dane osobowe. Chcemy, abyście mieli pełne poczucie bezpieczeństwa i kontroli nad nimi. Dlatego też wierzymy, że po zapoznaniu się z tą zakładką będziecie pewni, że wasze dane są w najlepszych rękach.
W Tutlo został powołany Inspektor Ochrony Danych (IOD), którego zadaniem jest w szczególności nadzór i dbałość o przestrzeganie zasad ochrony danych osobowych. IODem jest Michał Banaś. Z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych możesz się skontaktować we wszystkich sprawach związanych z danymi osobowymi. Jest do Twojej dyspozycji pod adresem: iod@tutlo.pl.

Dziękujemy, że jesteście częścią społeczności Tutlo. Naszym celem jest nie tylko uczyć Was języków obcych, ale także dbać o Waszą prywatność i zapewnić Wam jak najlepsze doświadczenie z nauki online.