Opublikowano 13.05.2021

Odmiana have got w języku angielskim

Kategorie:

Nauka angielskiego

Czas czytania:

5 minut

Autor:

Łukasz Kowal

Przygodę z językiem angielskim zaczynamy od poznania najważniejszych czasowników. Wśród nich są: be, can, ale też have got. To właśnie czasownik have got pozwala nam powiedzieć, że mamy psa, kota, młodszą siostrę, niebieskie oczy i nowy rower. Konstrukcje z czasownikiem have got nie są trudne, musimy opanować tylko kilka zasad.

Czasownik have got ‒ zasady użycia

Czasownik have gothave oznaczają to samo: mieć. Czym się od siebie w takim razie różnią? Have got częściej stosuje się w mowie potocznej.

To, jakiej formy czasownika have got należy użyć, zależne jest od podmiotu zdania. Have got występuje w pierwszej i drugiej osobie liczby pojedynczej oraz w liczbie mnogiej, zaś forma has got ‒ w trzeciej osobie liczby pojedynczej. Poniżej przykłady:

I have got Ja mam I have got a dog. Mam psa.
You have got Ty masz You have got a new car. Ty masz nowy samochód
He has got On ma He has got a son. On ma syna.
She has got Ona ma She has got long hair. Ona ma długie włosy.
It has got Ono/to ma It has got a tail. To ma ogon.
We have got My mamy We have got a big house. My mamy duży dom.
You have got Wy macie You have got a nice job. Wy macie dobrą pracę.
They have got Oni/one mają They have got many problems. Oni mają wiele problemów.

Tworząc zdania z czasownikiem have got, możemy użyć skrótów. Skracanie wygląda w następujący sposób:

I have got I’ve got
He has got He’s got

Budowa zdań oznajmujących z czasownikiem have got prezentuje się następująco:

Podmiot + have got/has got + reszta zdania
She + has got + a nice smile

Przykładowo:

I have got a new computer. Mam nowy komputer.
She has got a friendly face. Ona ma przyjazną twarz.
They have got huge talent! Oni mają ogromny talent!

W przypadku przeczeń, do czasownika have got lub has got dodawany jest wyraz not, co po skróceniu przyjmuje formy:

I have not got I haven’t got
He has not got He hasn’t got

Budowa zdań przeczących z czasownikiem have got prezentuje się następująco:

Podmiot + haven’t got/hasn’t got + reszta zdania
I + haven’t got + a dog.

Przykładowo:

I haven’t got children. Nie mam dzieci.
It hasn’t got wings. To nie ma skrzydeł.
We haven’t got a lot of experience. My nie mamy dużego doświadczenia.

Jeśli zaś chodzi o zdania pytające, to następuje tu inwersja, czyli zmiana kolejności.
Budowa zdań pytających z czasownikiem have got prezentuje się następująco:

Have/Has + podmiot + got + reszta zdania.
Have + you + got + a car?

Przykładowe zdania:

Have you got a cake? Masz ciasto?
Has he got a bill? Czy on ma rachunek?
Have they got a cough? Czy oni mają kaszel?

W jakim czasie stosujemy czasownik have got?

Język angielski jest bardzo uporządkowany. Można powiedzieć, że opiera się na matematycznych wręcz regułach, jednak może nam czasem płatać figle. W przypadku stosowania czasownika have got używamy go jedynie w czasie Present Simple, czyli w sytuacjach, gdy coś dzieje się stale, regularnie, według planu czy harmonogramu. W przypadku innych czasów zmienia on swoją formę:

Czas teraźniejszy have got You have got a sister. Ty masz siostrę.
Czas przyszły will have  I will have a birthday soon. Będę miał niedługo urodziny.
Czas przeszły had She had a surgery last year. Ona miała operację rok temu.

Ćwiczenia na zapamiętanie odmiany czasownika have got

Warto zapamiętać, że czasownika have got używamy, gdy mówimy:

  • o posiadaniu, np. nowego samochodu, psa itp.;
I have got a comfortable sofa in my living room. Mam wygodną sofę w moim salonie.
  • relacjach rodzinnych, przyjacielskich, zawodowych;
She has got a horrible mother-in-law. Ona ma okropną teściową.
  • cechach fizycznych;
They have got big blue eyes. Oni mają duże, niebieskie oczy.
  • zobowiązaniach;
He has got to work hard. On musi ciężko pracować.
  • chorobach
They have got a stomach ache. Oni mają ból brzucha.

Proste triki, dzięki którym nie będziesz się mylić przy odmianie have got

Podstawą użycia have got jest odpowiednie dopasowanie formy do podmiotu wypowiedzi. Warto ćwiczyć, bazując na połączeniach wyrazowych, zapamiętując przy tym, że gdy mówimy o sobie lub w liczbie mnogiej, to używamy formy have got, a gdy opisujemy kogoś, używamy has got. Świetnym ćwiczeniem jest próba opisania otaczających nas przedmiotów, ludzi, zwierząt.  Jeśli nadal pojawiać się będą problemy w nauce, to warto wybrać angielski online i lekcje przez internet z doświadczonymi lektorami językowymi. Powodzenia.

Autor

Łukasz Kowal

Oceń artykuł

Umów bezpłatną lekcję próbną

Wypełnij formularz kontaktowy i ciesz się darmową lekcją próbną! Przekonaj się, że angielski online jest dla Ciebie!