Opublikowano 07.07.2020

Passive voice, czyli strona bierna w języku angielskim

Kategorie:

Nauka angielskiego

Strona bierna, czyli passive voice, jest przeciwieństwem strony czynnej. Używana jest wtedy, gdy zależy nam na pokazaniu, że najważniejsza jest czynność, a nie to, kto ją wykonał lub też nie do końca wiemy, kto jest jej wykonawcą. Strona bierna będzie sprawiała trochę problemów tym, którzy nie znają budowy czasów i nie pamiętają czasowników nieregularnych. Jeśli jednak rozumiemy czasy i pamiętamy czasowniki, wystarczy kilka zasad, a storna bierna nie będzie miała przed nami tajemnic.

Strona bierna w języku angielskim ‒ kiedy jej używamy?

Możemy mówić tak naprawdę o trzech konkretnych sytuacjach, gdy używamy strony biernej:

  1. gdy sama czynność jest ważniejsza niż to, kto ją wykonał;
  2. gdy nie wiemy, kto jest wykonawcą czynności;
  3. gdy dla odbiorcy komunikatu jest oczywiste, kto czynność wykonał.

Warto jednak wspomnieć, że strona bierna używana jest niejednokrotnie w tekstach formalnych i urzędowych.

Budowa strony biernej

Aby stworzyć stronę bierną, musimy znaleźć w zdaniu podmiot oraz dopełnienie, a następnie, najprościej mówiąc, zamienić je miejscami. Przykładowo:

He had written three books before 1867. On napisał trzy książki przed 1867 rokiem.
Three books had been written before 1867. Trzy książki zostały napisane przed rokiem 1867.

W zdaniu skonstruowanym w stronie biernej możemy podać wykonawcę czynności (zwanego the agent) oraz obiekt, na którym czynność jest wykonywana (zwany obiektem). Co za tym idzie, nie każde zdanie możemy zamienić na stronę bierną. Są czasowniki, które w niej nie występują i nazywa się je czasownikami nieprzechodnimi, czyli intransitive. Analogicznie, te, które występują w stronie biernej, zwą się transitive.

Najważniejsze jest jednak to, że sama budowa strony biernej opiera się na użyciu operatora be oraz trzeciej formy czasownika (Past Participle) lub czasownika z końcówką ‑ed w przypadku czasowników nieregularnych. Warto też zauważyć jeszcze jedną rzecz. Jeśli chcemy podkreślić, że ktoś wykonał jakąś czynność, to na końcu zdania musimy poprzedzić wykonawcę czynności określeniem by (przez). Przykładowo:

Three books had been written before 1867 by him. Trzy książki zostały napisane przed 1867 przez niego.

Dla poszczególnych czasów budowa strony biernej będzie wyglądać następująco.

Present Simple:

Podmiot + to be (am/are/is) + czasownik z końcówką -ed lub 3. forma czasownika.
I clean an attic once a year. Sprzątam strych raz w roku.
Attic is cleaned once a year. Strych jest sprzątany raz w roku.

Present Continuous:

Podmiot + am/are/is being + czasownik z końcówką ‑ed lub 3. forma czasownika.
Attic is being cleaned at the moment. Strych jest sprzątany w tej chwili.
A new house is being built right now next to my. Nowy dom jest właśnie budowany obok mojego.

Present Perfect:

Podmiot + have/has been + czasownik z końcówka +ed lub 3. forma czasownika.
The treats has been eaten by dogs. Przysmaki zostały zjedzone przez psy.
The office had been cleaned. Biuro zostało posprzątane.

Past Simple:

Podmiot + was/were + czasownik z końcówką -ed lub 3. forma czasownika.
The Old Man and the Sea was written by Hemingway. Stary człowiek i morze został napisany przez Hemingwaya.
This house was built by my grandfather. Ten dom został zbudowany przez mojego dziadka.

Past Continuous:

Podmiot + was/were being + czasownik z końcówką -ed lub 3. forma czasownika.
He was being treated for depression when he won the lottery. On był leczony na depresję, kiedy wygrał na loterii.
While we were talking, the bike was being stolen. Kiedy rozmawialiśmy, rower został skradziony.

Past Perfect:

Podmiot + had been + czasownik z końcówką -ed lub 3. forma czasownika.
The smartphone had been lost. Smartfon został zgubiony.
All the windows had been cleaned before the storm. Wszystkie okna zostały umyte przed burzą.

Future Simple:

Podmiot + will be + czasownik z końcówką -ed lub 3. forma czasownika.
The car will be repaired tomorrow. Samochód zostanie naprawiony jutro.
The book will be read till midnight Książka zostanie przeczytana do północy.

Future Perfect:

Podmiot + will have been + czasownik z końcówką -ed lub 3. forma czasownika.
This order will have been delivered by the end of the week. To zamówienie zostanie dostarczone do końca tygodnia.
The e‑mail will have been send by tomorrow. E‑ail zostanie wysłany do jutra.
Podmiot + czasownik modalny + niezmieniona forma to be + czasownik z końcówką -ed lub 3. forma czasownika.
It can be done. To może być zrobione.
This programme must be finished today. Ten program musi być dziś skończony.

Trzeba też pamiętać, że strona bierna występuje także w połączeniu z czasownikami modalnymi, na przykład z: can, must, will, could itd. W tym przypadku zdania tworzy się, dodając do czasownika modalnego nieodmienioną formę to be i 3. formę czasownika.

Mowa w stronie biernej ‒ jak się uczyć?

Dobrze jest ćwiczyć i próbować przekładać zdania ze strony biernej na czynną i odwrotnie. Aby to zrobić, dobrze jest przypomnieć sobie budowę czasów. Jeśli jej nie pamiętasz, dobrym rozwiązaniem jest nauka języka angielskiego online w naszej szkole, gdzie możemy nie tylko powtórzyć gramatykę, ale także poćwiczyć słownictwo i porozmawiać z lektorami. Dodatkowo na stornie szkoły znajdują się materiały, które pozwolą na łatwe przyswojenie wiedzy. Powodzenia.

Umów bezpłatną lekcję próbną

Wypełnij formularz kontaktowy i ciesz się darmową lekcją próbną! Przekonaj się, że angielski online jest dla Ciebie!