Test poziomujący angielski

Sprawdź się "za friko"!

Weź udział w naszym darmowym teście poziomującym i sprawdź, czy z angielskim jesteś za pan brat!

Jak działa test?

Metodyka działań

Podczas testu poziomującego zadamy ci szereg pytań zamkniętych z dziedziny gramatyki, rozumienia ze słuchu, znajomości związków frazeologicznych i słownictwa. Tylko jedna odpowiedź jest poprawna. Za poprawną odpowiedź otrzymasz 1 punkt, a za błędną odpowiedź - 0 punktów. Po wypełnieniu testu wynik uzyskasz od razu, a na Twojego maila wyślemy mały prezent - darmowe materiały edukacyjne dopasowane do wyniku Twojego testu!

Ciekawi Cię Twój poziom angielskiego?

Rozpocznij test próbny bez żadnych opłat i bez zobowiązań!

Poziom angielskiego w pigułce

A1, B2, C2, a może E420? Kojarzysz te kombinacje, ale nie wiesz do końca, jak ma się do nich Twój poziom angielskiego? Już spieszymy z pomocą! Poniżej znajdziesz opis każdego poziomu językowego wg. Europejskiego System Opisu Kształcenia Językowego (CEFR).

Poziom podstawowy A1 (Elementary)

Osoba posługująca się językiem na tym poziomie rozumie i potrafi stosować podstawowe zwroty potoczne i wyrażenia dotyczące życia codziennego. Potrafi przedstawiać siebie i innych oraz formułować pytania z zakresu życia prywatnego, dotyczące np. miejsca, w którym mieszka, ludzi, których zna i rzeczy, które posiada. Potrafi prowadzić prostą rozmowę, pod warunkiem, że rozmówca mówi wolno, zrozumiale i jest gotowy do pomocy.

Więcej informacji: Angielski A1 – Jaki to poziom?

Poziom podstawowy A2 (Pre-Intermediate)

Osoba posługująca się językiem na tym poziomie rozumie wypowiedzi i często używane wyrażenia związane z życiem codziennym (np. podstawowe informacje dotyczące osoby rozmówcy i jego rodziny, zakupów, otoczenia, pracy). Potrafi porozumiewać się w prostych, rutynowych sytuacjach komunikacyjnych, wymagających jedynie prostej, bezpośredniej wymiany informacji na tematy znane i typowe. Potrafi w prosty sposób opisywać swoje pochodzenie, otoczenie, a także poruszać sprawy związane z najważniejszymi potrzebami życia codziennego.

Więcej informacji: Angielski A2 – Jaki to poziom?

Poziom średniozaawansowany B1 (Intermediate)

Osoba posługująca się językiem na tym poziomie rozumie znaczenie głównych wątków przekazu zawartego w jasnych, standardowych wypowiedziach, które dotyczą znanych jej spraw i zdarzeń typowych dla pracy, szkoły, czasu wolnego itd. Potrafi radzić sobie z większością sytuacji komunikacyjnych, które mogą się zdarzyć podczas podróży w rejonie, gdzie mówi się danym językiem. Potrafi tworzyć proste, spójne wypowiedzi na tematy, które są jej znane lub które ją interesują. Potrafi opisywać doświadczenia, wydarzenia, marzenia, nadzieje i aspiracje, krótko uzasadniając bądź wyjaśniając swoje opinie i plany.

Więcej informacji: Angielski B1 – Jaki to poziom?

Poziom średniozaawansowany B2 (Upper-Intermediate)

Osoba posługująca się językiem na tym poziomie rozumie znaczenie głównych wątków przekazu zawartego w złożonych tekstach na tematy konkretne i abstrakcyjne, łącznie z rozumieniem dyskusji na tematy techniczne z zakresu jej specjalności. Potrafi porozumiewać się na tyle płynnie i spontanicznie, by prowadzić normalną rozmowę z rodzimym użytkownikiem danego języka, nie powodując przy tym napięcia u którejkolwiek ze stron. Potrafi formułować przejrzyste wypowiedzi ustne i pisemne w szerokim zakresie tematów, a także wyjaśniać swoje stanowisko w sprawach będących przedmiotem dyskusji, rozważając wady i zalety różnych rozwiązań.

Więcej informacji: Angielski B2 – Jaki to poziom?

Poziom zaawansowany C1 (Advanced)

Osoba posługująca się językiem na tym poziomie rozumie szeroki zakres trudnych, dłuższych tekstów, dostrzegając także znaczenia ukryte, wyrażone pośrednio. Potrafi wypowiadać się płynnie, spontanicznie, bez większego trudu odnajdując właściwe sformułowania. Skutecznie i swobodnie potrafi posługiwać się językiem w kontaktach towarzyskich i społecznych, edukacyjnych bądź zawodowych. Potrafi formułować jasne, dobrze zbudowane, szczegółowe wypowiedzi dotyczące złożonych problemów, sprawnie i właściwie posługując się regułami organizacji wypowiedzi, łącznikami i wskaźnikami zespolenia tekstu.

Więcej informacji: Angielski C1 – Jaki to poziom?

Poziom zaawansowany C2 (Proficient)

Osoba posługująca się językiem na tym poziomie może z łatwością zrozumieć praktycznie wszystko, co usłyszy lub przeczyta. Potrafi streszczać informacje z innych źródeł, pisanych lub mówionych w sposób spójny, odtwarzając zawarte w nich tezy i wyjaśnienia. Potrafi wyrażać swoje myśli bardzo płynnie, spontanicznie i precyzyjnie, subtelnie różnicując odcienie znaczeniowe nawet w bardziej złożonych wypowiedziach.

Więcej informacji: Angielski C2 – Jaki to poziom?

Poznaj nasze kursy

Najczęściej wybierany

New Travel English for Beginners

Poziom podstawowy A1

Liczba lekcji:

Typ kursu: Lekcje indywidualne

Hot off the press

Poziom zróżnicowany

Liczba lekcji:

Typ kursu: Lekcje indywidualne

New Conversational English

Poziom zróżnicowany

Liczba lekcji:

Typ kursu: Lekcje indywidualne

New Intermediate Grammar

Poziom zróżnicowany

Liczba lekcji:

Typ kursu: Lekcje indywidualne