Opublikowano 07.04.2022

Jak wesprzeć dziecko w przygotowaniu do Egzaminu Ósmoklasisty

Kategorie:

Dla rodziców

Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany przez Centralną Komisję Edukacyjną. To pierwszy poważny egzamin, który zdają nasze dzieci, który decyduje często o ich przyszłości. Jest to test pisemny, kończący drugi etap edukacyjny. W odróżnieniu od matury nie ma na tym egzaminie części ustnej, więc nie można nadrobić braków w wiedzy błyskotliwością.

Od wyniku z Egzaminu Ósmoklasisty pośrednio zależy, do jakiej szkoły dostanie się Twoje dziecko. Wynik ten jest szczególnie istotny wówczas, gdy liczba chętnych do wybranej szkoły ponadpodstawowej jest wyższa niż liczba miejsc. Tak jest niestety w przypadku większości renomowanych szkół.

W sieci znaleźć można wiele poradników dla rodziców. Mają one uzupełnić braki i przekazać wiedzę psychologiczną dotyczącą wspierania dziecka w przygotowaniu do Egzaminu Ósmoklasisty. Nie wnoszą jednak zbyt wiele.

W Tutlo wierzymy, że nic tak nie wspiera, jak udzieleniu dziecku informacji, które je uspokoi. Stąd przedstawiamy zbiór informacji, które odczarowują MIT trudnego egzaminu. 

Ile trzeba mieć punktów z Egzaminu Ósmoklasisty?

Wynik procentowy z Egzaminu przekłada się na wynik rekrutacyjny. 

Wynik rekrutacyjny zależy od zgromadzonej przez absolwenta szkoły podstawowej ogólnej liczby punktów. Łącznie uczeń może otrzymać aż 200 punktów, wliczając w to dodatkowe punkty za wolontariat czy dokonania artystyczne. Te punkty zdobywa się w następujących kategoriach: 

  • Punkty ze świadectwa:

Punkty za oceny z czterech przedmiotów: j.polskiego, matematyki i dwóch wybranych przedmiotów (wskazanych przez szkołę ponadpodstawową) oblicza się wg następującego przelicznika: 

ocena celująca – 18 pkt 

ocena bardzo dobra – 17 pkt 

ocena dobra – 14 pkt 

ocena dostateczna – 8 pkt 

ocena dopuszczająca – 2 pkt 

Za świadectwo z wyróżnieniem (średnia ocen równa lub wyższa od 4,75) można otrzymać 7 punktów. 

  • Wynik z Egzaminu Ósmoklasisty 

Liczbę punktów procentowych za egzamin z j. polskiego i matematyki należy pomnożyć przez 0,35. Za wynik 100% np. z egzaminu z j. polskiego uczeń może otrzymać maksymalnie 35 punktów do rekrutacji. 

W przypadku egzaminu z języka angielskiego (bądź innego języka obcego nowożytnego), wynik procentowy mnoży się przez 0,3. Stąd, maksymalnie można otrzymać 30 punktów z tego tytułu. 

Czy Egzaminu Ósmoklasisty można nie zdawać? 

Tak, w dwóch przypadkach.

  1. Ze względu na problemy zdrowotne czy znaczną niepełnosprawność
  2. Gdy uczeń jest laureatem kuratoryjnego konkursu przedmiotowego. To zwolnienie dotyczy jedynie przedmiotu objętego egzaminem ósmoklasisty. Zwolnienie to jest równoznaczne z uzyskaniem najwyższego wyniku.  

Odczarujmy mit egzaminu — garść informacji, jakimi możesz uspokoić swoje dziecko

  1. Egzaminu Ósmoklasisty nie można nie zdać. Nawet z wynikiem 1% egzamin jest uznawany za zdany.
  2. W związku z sytuacją epidemiczną i nauczaniem zdalnym Centralna Komisja Egzaminacyjna obniżyła wymagania egzaminacyjne. Na egzaminie nie pojawią się treści takie jak np. reported speech czy strona bierna Present Perfect. 

Warto zauważyć, że powyższa zmiana została wprowadzona we wrześniu 2021 r. Dostępne na rynku podręczniki i repetytoria nie uwzględniają tych zmian. Za to kurs przygotowujący do egzaminu w Tutlo #GR8! już tak. Pomagamy pracować sensowniej, nie ciężej i skupiamy się na aktualnych wymaganiach. 

  1. Podczas Egzaminu Ósmoklasisty można robić błędy i wciąż uzyskać maksymalną liczbę punktów. Dotyczy to jednak tylko niektórych zadań. W kursie #GR8! – Egzamin Ósmoklasisty z Tutlo wskazujemy gdzie.
  2. Egzaminator nie może odjąć uczniowi punktów za brak akapitów, czy brak podpisu w pracy pisemnej. Praca pisemna wywołuje paraliżujący strach w znacznej liczby uczniów. Podczas kursu #GR8! odczarowujemy i to zadanie. Uczeń dowiaduje się, za co będzie oceniany i podczas zajęć 1- na 1 z tutorem  poprawia błędne prace, ucząc się na cudzych błędach. 
  3. Na każde zadanie egzaminacyjne istnieje strategia. W arkuszach często pojawiają się słowa (tzw. hackwords), które ze 100% precyzją wskazują nam poprawną odpowiedź. Takie egzaminacyjne hacki wystarczy poznać, żeby cieszyć się wysokim wynikiem z egzaminu. 
  4. Na Egzaminie wciąż pojawiają się podobne polecenia i podobne słowa. Nie trzeba wkuwać wszystkich słów z podręcznikowych WORDBANKS, a podejść do tego sensownie. W kursie #GR8! zamiast ściany tekstu uczymy 20-30 słów z każdego z 14 określonych Podstawą Programową działów. Wybrane słowa najczęściej pojawiają się na egzaminie i są niezbędne do udzielenia poprawnej odpowiedzi na pytania.

Umów bezpłatną lekcję próbną

Wypełnij formularz kontaktowy i ciesz się darmową lekcją próbną! Przekonaj się, że angielski online jest dla Ciebie!