Opublikowano 31.01.2024

Liczebniki w języku angielskim

Kategorie:

Nauka angielskiego

Nie można wyobrazić sobie funkcjonalności żadnego języka, bez liczebników. Liczebniki po angielsku są potrzebne do wyrażania i określenia ilości czegoś, podawania kolejności, daty, godziny. To część mowy, która pozwala nam liczyć, mierzyć, wyrażać wielkość itp. Każdy język ma swoje zasady tworzenia liczebników, podobnie język angielski. Przedstawiamy krótki poradnik, jak tworzy się liczebniki po angielsku.

Rodzaje liczebników w języku angielskim

Rodzaje liczebników

Możemy wyróżnić kilka rodzajów liczebników, które towarzyszą nam w życiu codziennym. Angielskie liczebniki są dla nas ważne, ponieważ ich znajomość jest potrzebna w pracy, w sklepie, podczas wypoczynku czy też podróży. Angielskie liczebniki możemy podzielić m.in. na: liczebniki główne (cardinal numbers) i porządkowe (ordinal numbers). Określimy nimi ułamki (fractions), daty (dates), procenty (percentage), odległości (distance), prędkości (speed), czas (time), itp.

Liczebniki główne

Liczebniki główne

 

Wskazują na ilość – jeden, dwa, trzy. Na przykład: One boy. Two apples. Three dogs. Pierwsze dwanaście liczebników głównych ma swoje nazwy, których po prostu musimy się nauczyć. Od nich budowane są potem kolejne. Liczenie po angielsku nie jest trudne, musimy tylko nauczyć się podstaw.

1 one 11 eleven
2 two 12 twelve
3 three 13 thirteen
4 four 14 fourteen
5 five 15 fifteen
6 six 16 sixteen
7 seven 17 seventeen
8 eight 18 eighteen
9 nine 19 nineteen
10 ten 20 twenty

Znając dwanaście pierwszych, łatwo zbudujemy liczebniki od trzynaście do dziewiętnaście. W tym przypadku tworzymy je regularnie, dodając końcówkę ‑teen (naście) do rdzenia, czyli jednego z pierwszych dziewięciu liczebników głównych. Powyżej widać, że czternaście to połączenie cztery (four) oraz ‑teen (naście), podobnie jest z liczebnikami od szesnaście do dziewiętnaście. Mamy tu jednak dwa wyjątki. Trzynaście to thirteen, a piętnaście to fifteen.

Liczebniki powyżej 20

Liczebniki powyżej 20

Teraz warto zobaczyć, jak tworzymy kolejne liczebniki. Ponieważ dziesięć już znamy (ten), to skupmy się na wielokrotnościach liczby dziesięć. W tym przypadku znów tworzymy je przez dodanie do rdzenia z pierwszej dziewiątki końcówki -ty. Wyglądać to będzie następująco:

30 thirty
40 forty
50 fifty
60 sixty
70 seventy
80 eighty
90 ninety

W tym przypadku wyjątek stanowią liczebniki dwadzieścia, trzydzieści, czterdzieści i pięćdziesiąt, gdzie pierwszego członu nie stanowią liczebniki od jeden do dziewięć. Musimy się ich nauczyć.

Budowa pozostałych liczebników również jest bardzo prosta. Wystarczy, że do wielokrotności liczby dziesięć dodamy jedności w postaci liczebników od jeden do dziewięć. Całość zapisujemy z łącznikiem. Przykładowo: dwadzieścia jeden to twenty-one.

21 twenty-one
24 twenty-four
25 twenty-five
36 thirty-six
49 forty-nine

Na koniec jeszcze warto zapamiętać, jak zapiszemy wielokrotności liczebników sto, tysiąc oraz milion.

100 hundred
200 two hundred
300 three hundred
1000 thousand
4000 four thousand
1000000 one milion

W przypadku dużych liczebników, powyżej sto i tysiąc, trzeba także pamiętać o odstępach między członami. Ich budowa jest prosta. Najpierw podajemy ilość setek, czy też tysięcy, następnie dodajemy ilość dziesiątek oraz jedności z zachowaniem odpowiedniej interpunkcji. W języku angielskim liczebniki złożone rozdzielamy za pomocą słówka and (przed dziesiątkami i jednościami) i przecinka (przed setkami). Przykładowo:

101 one hundred and one
299 two hundred and ninty-nine
647 six hundred and forty-seven
1001 one thousand and one
5345 five thousand, (przecinek) three hundred and forty-five

Liczebniki porządkowe po angielsku

Liczebniki porządkowe po angielsku

Liczebniki porządkowe mówią o kolejności – pierwszy, drugi, piąty, dziesiąty itd. Budowa liczebnika porządkowego po angielsku nie jest skomplikowana ma jednak kilka wyjątków. Osoby, które grają w gry lub oglądają zawody sportowe, mogą zauważyć, że miejsca od pierwszego do trzeciego mają nieregularną formę i opisywane są w następujący sposób:

1st first pierwszy
2nd second drugi
3rd third trzeci

W zapisie liczbowym do liczebnika zawsze dodajemy końcówkę, która sygnalizuje, że jest to właśnie liczebnik porządkowy. Jak widzimy w powyższej tabeli, pierwsze trzy liczebniki zapisujemy nieco inaczej niż pozostałe. Te wyjątki po prostu musimy zapamiętać. W zapisie wszystkich kolejnych liczebników należy dodać końcówkę -th. Na przykład:

15th fifteenth piętnasty
11th eleventh jedenasty
28th twenty-eighth dwudziesty ósmy
155th one hundred fifty fifth sto pięćdziesiąty piąty

Trzeba też pamiętać o jeszcze jednym wyjątku. W przypadku liczebników, które są wielokrotnością liczby dziesięć i mają końcówkę -y, musimy przed dodaniem końcówki -th zmienić w liczebniku porządkowym końcówkę -y na -ie:

twenty → twentieth
forty → fortieth
sixty → sixtieth
eighty → eightieth

Ułamki i procenty w języku angielskim

Ułamki i procenty w angielskim

Iloraz dwóch liczb można przedstawić w postaci ułamka zwykłego, na przykład 1/2, lub dziesiętnego, na przykład 0,5. Po angielsku ułamki zwykłe nazywają się vulgar fractions i zapisuje się je w następujący sposób:

1/2 one half jedna druga (połowa)
1/3 one third jedna trzecia
1/4 one quarter jedna czwarta (ćwierć)
3/4 three quarters trzy czwarte (trzy ćwierci)
1/5 one fifth jedna piąta
5/6 five sixths pięć szóstych
1 1/4 one and a quarter jeden i jedna czwarta
1 12 one and half jeden i pół

Jak czytamy takie ułamki? To dość proste. Licznik czytany jest jak liczebnik główny, czyli one, two, five, six itd. Mianownik jest zaś liczebnikiem porządkowym – third, fifth, sixth. Jeśli jednak czytamy ułamki, które mają licznik o wartości większej niż jeden, to mianownik dodatkowo przyjmuje liczbę mnogą, czyli dodajemy końcówkę -s. Przykładowo sixths, fifths, quarters.

By utworzyć, dobrze zapisać i odczytać ułamki dziesiętne, czyli decimal fractions, wystarczy znajomość liczebników głównych. Ułamek dziesiętny zbudowany jest z cyfry przed kropką oraz cyfr po kropce. Tak więc liczby dziesiętne czytamy, wymawiając separator dziesiętny „point”, a następnie odczytujemy każdą cyfrę oddzielnie. Ważne jest, by zauważyć, że zmienia się sposób czytania cyfry zero, którą wymawiamy jak nought [no:t] lub oh [ou]

Przykładowo:

0.5 point five
0.06 point oh/nought six
0.72 point seven two
2.91 two point nine one
1.05 one point oh/nought five

Odczytywanie procentów w języku angielskim jest tak samo proste, jak czytanie liczb po angielsku, ba nawet chyba jeszcze prostsze. Jeśli bowiem znamy liczby, to bez problemu poradzimy sobie z odczytywaniem procentów. Wystarczy, że wymówimy liczbę i dodamy do niej wyraz „percent”. Przykładowo:

0.5% point five percent
0.06% point zero six percent
2% two percent
2.91% two point nine one percent
100% one hundred percent

Nauka liczebników po angielsku

Nauka liczebników po angielsku

Jeśli musimy szybko nauczyć się liczebników po angielsku, to na pomoc na pewno przyjdą nam wszelkiego rodzaju lekcje i rozmowy, które pozwolą nam się nimi bawić. Warto spróbować porozmawiać z lektorem o datach czy godzinach, rozwiązać z nim zadania językowe. Można zapisać się na nasz kurs angielskiego online, gdzie wybierzemy interesujące nas tematy lekcji, na przykład wspomniane liczebniki.

Możemy też skorzystać z bezpłatnych materiałów szkoleniowych online, które dostępną są na stronach szkoły. Są to między innymi ebooki oraz infografiki. Materiały są obszerne i pozwalają uczyć się różnych zagadnień bez konieczności wychodzenia z domu. Czytanie liczb po angielsku, mówienie i korzystanie z liczebników jest niezbędne w codziennej pracy, życiu, przy okazji różnych obowiązków. Zaczynajmy od podstaw i starajmy się zapamiętać wyjątki. To dobry pierwszy krok.

Umów bezpłatną lekcję próbną

Wypełnij formularz kontaktowy i ciesz się darmową lekcją próbną! Przekonaj się, że angielski online jest dla Ciebie!