Opublikowano 14.05.2021

Najpopularniejsze czasowniki frazowe, które trzeba znać

Kategorie:

Nauka angielskiego

Czasownik opiekować się w języku angielskim, złożony jest z dwóch wyrazów: lookafter. Jeśli przetłumaczylibyśmy go dosłownie na język polski, to byłby on pozbawiony logiki. Jednak w języku angielskim połączenia te tworzą spójną, zrozumiałą całość. Takie właśnie „czasowniki połączone” zwane są czasownikami frazowymi.

Co to są czasowniki frazowe?

Czasowniki frazowe (phrasal verbs) to połączenie czasownika z przyimkiem lub przysłówkiem, który zmienia znaczenie czasownika. Tego typu konstrukcje używane są na ogół w mowie potocznej, chociaż mogą występować też w tekstach literackich. Czasownik frazowy może mieć także formę idiomu.

Użycie czasowników frazowych

W omawianych połączeniach najczęściej występują następujące czasowniki:

pytać ask
być be
łamać, psuć break
przyjść come
upaść fall
znaleźć find
otrzymać get
dać give
ruszyć go
zatrzymać keep
spojrzeć look
zrobić make
pociągnąć pull
włożyć put
stać stand
zostać stay
wziąć take
obrócić się turn
pracować work

Najczęściej dodawane do czasowników przyimki i przysłówki to: at, by, down, in, off, on, under.

Warto jednak pamiętać, że nie są to wszystkie przykłady, lecz tylko te najpowszechniejsze w mowie i piśmie. 

Przysłówki frazowe na ogół dodawane są na końcu zdania lub w drugiej części zdania, np.

Her computer has broken down. Jej komputer się zepsuł.
You need to calm down! Musisz się uspokoić!
Please, come back! Proszę, wróć!
Our friend passed away last year. Nasz kolega zmarł w ubiegłym roku. 
It’s 6 o’clock, wake up! Jest 6:00, wstawaj!

Jak skutecznie zapamiętać phrasal verbs

Najlepszym sposobem na zapamiętanie czasowników frazowych jest wyłapywanie ich np. podczas oglądania filmów czy seriali i słuchania tekstów piosenek, a następnie używanie. Wspomniane już wake up to popularna fraza z lubianego utworu zespołu Wham! Lista czasowników tego typu jest dość obszerna, ale naukę warto rozpocząć od przyswojenia tych najpopularniejszych, które słyszymy najczęściej.

Ćwiczenia i przykładowe wyrażenia z czasownikami frazowymi

Warto podkreślić, że czasowniki frazowe podlegają odmianie. Zależnie od czasu, mogą one występować z wieloma końcówkami. W różnych formach mogą być poprzedzone operatorem have/had.

Przykładowe wyrażenia:

 • czasownik frazowy z ask:
ask about My mom asked about you. Moja mama pytała o ciebie.
 • czasownik frazowy z be:
be into  She is really into cooking. Ona naprawdę pasjonuje się gotowaniem.
 • czasownik frazowy z break:
break into Someone broke into our neighbors house last night! Ktoś się włamał do domu sąsiadów wczoraj w nocy.
 • czasownik frazowy z come:
come back I must come back earlier today. Muszę dziś wcześniej wrócić.
 • czasownik frazowy z fall:
fall apart My favorite cup fell apart during washing. Mój ulubiony kubek rozpadł się podczas mycia.
 • czasownik frazowy z find:
find out They found out about us. Dowiedzieli się o nas.
 • czasownik frazowy z get:
get out Get out of this place! Wyjdź stąd!
 • czasownik frazowy z give:
give up She always gives up easily. Ona zawsze szybko się poddaje.
 • czasownik frazowy z go:
go off You just need to go off the script this time. Tym razem musisz improwizować.
 • czasownik frazowy z keep:
keep away Keep this material away from fire. Trzymaj ten materiał zdała od ognia.
 • czasownik frazowy z look :
look after I must look after my younger sister. Muszę opiekować się moją młodszą siostrą.
 • czasownik frazowy z make:
make up After arguing I finally made up with my husband. Po kłótni wreszcie pogodziłam się z mężem.
 • czasownik frazowy z pull:
pull over Can you pull over here? Czy możesz się tu zatrzymać?
 • czasownik frazowy z put:
put back When you finish reading this book, put it back on the shelf. Kiedy skończysz czytać książkę, odłóż ją na półkę.
 • czasownik frazowy ze stand:
stand up Please, stand up. Proszę wstać.
 • czasownik frazowy ze stay:
stay off Stay off of him! Trzymaj się z dala od niego.
 • czasownik frazowy z take:
take down They’re going to take down these two buildings before something tragic happens. Zburzą te dwa budynki, zanim wydarzy się coś tragicznego.
 • czasownik frazowy z turn:
turn back If I could turn back time. Gdybym mógł cofnąć czas.
 • czasownik frazowy z work:
work out I work out every day. Ćwiczę każdego dnia.

Nauka czasowników frazowych może być żmudna i utrudniona z racji różnic w tłumaczeniu ich na język polski oraz sporej ich ilości, dlatego warto wprowadzać je od tych najpopularniejszych, najczęściej używanych. Dobrym pomysłem jest nauka prawidłowego używania tych i innych fraz w szkole internetowej. Angielski online przynosi bowiem szybkie efekty. Bardzo skutecznym ćwiczeniem jest też szukanie phrasal verbs w tekstach popularnych piosenek, zwłaszcza w muzyce pop. Niekwestionowaną królową tekstów, które pełne są czasowników frazowych jest Taylor Swift!

Umów bezpłatną lekcję próbną

Wypełnij formularz kontaktowy i ciesz się darmową lekcją próbną! Przekonaj się, że angielski online jest dla Ciebie!