Opublikowano 08.12.2023

Metoda True-Life English 360° Adults

Kategorie:

Dla dorosłych

Nauka angielskiego

Wyjaśnienie metody nauczania Tutlo

Będąc osobami dorosłymi mamy dużo bardziej określone cele. Wiemy, dlaczego chcemy lub po prostu wiemy, dlaczego musimy nauczyć się języka angielskiego. Mamy na to jednak zazwyczaj mniej czasu niż inne grupy wiekowe. Na domiar złego zapamiętywanie nowych słówek czy gramatyki jest trochę trudniejsze. Ale nie ma co się załamywać, wszystko jest możliwe – o ile tylko chcemy i jesteśmy w stanie poświęcić na naukę trochę czasu, no i oczywiście stosujemy odpowiednią metodę.

Spis treści

Kluczem do sukcesu jest nawyk

Rola nawyku w nauce angielskiego

Jak nauczyć się angielskiego? W Tutlo od samego początku podkreślamy, że w nauce kluczowy jest nawyk. Dlaczego? Nawyk sprawia, że uczymy się języka we własnym zakresie, ale przede wszystkim regularnie. Osłuchujemy się z nim, powtarzamy poza zajęciami, mamy z nim codzienny kontakt. Wtedy sam proces nauki automatycznie się przyspiesza. Z czasem nie traktujemy tego jak przykry obowiązek, ale po prostu coś co przychodzi nam naturalnie. Czy 15-20 minut dziennie to wiele? Na początku tak, bo lepiej byłoby obejrzeć film, poczytać coś interesującego albo po prostu przeglądać social media. Po dwóch, trzech tygodniach, regularnej nauki nawet nie zauważysz, że codziennie robisz coś po angielsku. Ok, do sedna… Dlaczego mówimy tyle o tym nawyku? Ponieważ w Tutlo opracowaliśmy metodę True-Life English 360°, która opiera się na regularnej nauce i zaangażowaniu ze strony ucznia. Przyjrzyjmy się historiom dwóch różnych mężczyzn.

Jak nauczyć się angielskiego: historia Tomasza

Tomasz uczy się angielskiego dwa razy w tygodniu po dwie godziny z polskim lektorem i tak już od trzech lat. Poza lekcjami nie robi nic – żadnej pracy domowej. Muzyki po angielsku słucha jak prowadzi samochód (co nie jest uważnym słuchaniem!). Filmy dalej ogląda z lektorem. W pracy porozumiewa się tylko po polsku, a na wakacje jeździ zazwyczaj z biurem podróży, mającym polskiego rezydenta. No i ten jego angielski od trzech lat jest na dość podobnym poziomie. Oczywiście Tomasz robi jakieś postępy, uczy się nowych słówek i troszkę śmielej się porozumiewa. Nie jest to jednak proces tak sprawny, jakiego oczekiwałby sam Tomasz.

Jak nauczyć się angielskiego: historia Marcina

Marcin uczy się angielskiego trzy razy w tygodniu po 20-30 minut, zazwyczaj z lektorami z zagranicy. Zaczął od zera rok temu. Jak ma wątpliwości co do gramatyki, zdarza mu się połączyć z polskim lektorem aby coś sobie przegadać. Kiedy nie ma zajęć, stara się codziennie wykonywać ćwiczenia interaktywne, które albo przygotowują go do następnych zajęć. Dzięki temu na bieżąco uczy się słówek, zapamiętuje nowe wyrażenia i nie musi ich powtarzać z lektorem podczas lekcji. Mając to na uwadze, Marcin na lekcjach ćwiczy przede wszystkim mówienie. Poza tym ogląda filmy po angielsku z polskimi napisami czyta książki po angielsku, dopasowane do jego obecnego poziomu. W pracy czasami zdarzy mu się napisać jakiegoś maila po angielsku, a gdy wyjeżdża za granicę, to organizuje wszystko sam. Dzięki temu Marcin zawsze sprawdza, czego nauczył się już w praktyce. Marcin wie, że jeszcze wiele przed nim, ale już po roku takiej systematycznej nauki czuje, że bez problemu dogaduje się w restauracji, hotelu czy na lotnisku.

Morał

Marcin dużo lepiej niż Tomasz rozumie esencję nauki języka. Nie jest to znane nam z czasów szkolnych wkuwanie słówek, zaliczenie kartkówki i zapomnienie materiału. Nauka języka obcego to aktywne obcowanie z tymże językiem. Pomaga nam ono lepiej zrozumieć jego naturę, esencję oraz styl. Do tego właśnie aktywnego obcowania potrzebny jest nawyk. Mając to na uwadzę w Tutlo stworzyliśmy autorską metodę True-Life English 360°, która koncentruje się na regularnej nauce i zaangażowaniu ucznia. Nasza metoda została oparta na najbardziej skutecznych technikach nauczania, dostępnych obecnie na rynku. Fundamentem naszej metody jest aktywne pozostawianie w kontakcie z językiem obcym, który z czasem staje się dla Ciebie naturalny. Jak to osiągnąć? Poniżej opisaliśmy istotę naszego podejścia, które przyspieszy Twoje postępy w nauce angielskiego.

Fundamenty metody True-Life English 360°

Wyjaśnienie metody nauki w Tutlo

Nasza autorska metoda nauczania języka angielskiego jako języka obcego jest wyjątkowa dzięki połączeniu najlepszych rozwiązań metodologicznych, które obejmują szereg zarówno innowacyjnych, jak i nieco bardziej tradycyjnych technik nauczania. Dodatkowo, nasz program kładzie duży nacisk na komunikatywne podejście, co pomaga uczniom w rozwijaniu umiejętności mówienia i rozumienia ze słuchu poprzez praktyczne sytuacje komunikacyjne.

Metoda naturalna (the Natural Approach)

Metoda naturalna to przyswajanie języka poprzez komunikację werbalna i pisemną. Skupia się ona na komunikacji i zrozumieniu tego co chce przekazać druga osoba. Przyswojenie zasad gramatycznych i słownictwa następuje naturalnie jako konsekwencja chęci porozumienia się, podobnie jak w procesie nabywania ojczystego języka jako dziecko. Korekcja błędów nie jest najważniejsza, następuje samoczynnie poprzez ekspozycję na poprawne struktury językowe. Lekcje odbywają się wyłącznie w j. obcym, nie używa się j. ojczystego ucznia.

Koncept SRS (Spaced Repetition System)

Spaced repetition System czyli system regularnego powtarzania to nie tyle metoda nauki języka co… wszystkiego. Polega on na rozłożeniu w czasie powtórek materiału, tak aby trwale go zapamiętać. Jeżeli rozłożymy powtórki materiału w czasie jesteśmy w stanie więcej zapamiętać. Dlatego w naszych kursach słowa i konstrukcje powracają regularnie w różnych kontekstach. Nowy materiał powraca na początku częściej. Gdy już się utrwali, również powraca, ale rzadziej lub w bardziej zaawansowanej formie, robiąc miejsce nowym słowom i konstrukcjom.

Communicative Language Teaching (podejście komunikacyjno-konwersacyjne)

Communicative Language Teaching, w skrócie CLT, to podejście, które bazuje na tym, że celem nauki języka angielskiego jest efektywna komunikacja. W trakcie nauki ważne jest to aby korzystać z autentycznych materiałów i osadzać struktury gramatyczne i słownictwo w odpowiednim kontekście. CLT zakłada integrację czterech umiejętności: mówienie, słuchanie, czytanie i pisanie. Nadrzędną rolę odgrywa też płynność (fluency). Co ważne, CLT nie skupia się tylko na komunikacji jako samym języku, ale też takich umiejętnościach jak zachowanie się w różnych kontekstach np. formalnym i potocznym. Metodyka CLT zachęca uczniów do podejmowania wyzwań, podejmowania prób komunikacji, robienia błędów, a potem uczenia się na nich. W CLT lektor nie jest w centrum uwagi, a odgrywa bardziej rolę wspomagającą proces nauczania. Dlatego też jest to jedno z bazowych podejść, które stosujemy w naszej metodzie True-life English 360° Adults. Nasze materiały zachęcają ucznia do podjęcia rozmowy nawet z niewielkim zakresem słownictwa czy struktur gramatycznych.

Content-Based Instruction (nauczanie języków obcych w oparciu o treści niejęzykowe)

Content-Based Instruction (CBI) jest podejściem w nauczaniu języków obcych, które zakłada, że proces nauczania powinien być zbudowany na treściach innych niż językowe. Co to znaczy w praktyce? Tematem lekcji nie jest jest czas teraźniejszy w języku angielskim, ale codzienne czynności i przyzwyczajenia. W trakcie takich zajęć nauczymy się odpowiednich struktur i słów aby to wyrazić. Na wyższych poziomach tematy lekcji skupiały się będą na dyskusjach opartych np. o ekologię, podróże czy problemy współczesnego świata, a nie długich listach słownictwa z tego zakresu. Dzięki temu, uczeń od razu uczy się wykorzystania danych struktur gramatycznych i słów w praktyce, a nie teorii.

Microlearning

Microlearning to strategia edukacyjna, której celem jest podział złożonych tematów na krótkie samodzielne jednostki nauki, które z założenia nie trwają dłużej niż 3-20 minut. W microlearningu wykorzystujemy m.in. quizy, ankiety, video, gry czy ikonografiki. Dzięki temu, że jednostki lekcyjne nie są długie i uczeń ma możliwość skorzystania w nich we własnym zakresie zwiększa się motywacja i odpowiedzialność za proces nauki. Treści są różnorodne, zawierają określone i ukierunkowane informacje a uczeń nie jest ‘zawalony’ zbyt wieloma informacjami na raz.

Grywalizacja

Grywalizacja to zastosowanie w nauczaniu różnych mechanizmów znanych z gier w celu rozwiązania określonego problemu. Powoduje ona zwiększenie zaangażowania i motywacji. W przypadku dorosłych może też wpływać na kreatywność, zwiększenie systematyczności i samozaparcia. W naszej metodzie z dorosłymi grywalizację stosujemy głównie w lekcjach do pracy własnej (ćwiczenia interaktywne i gry online).

Elementy metody audiolingwalnej (Audio-Lingual Method)

W metodzie audiolingwalnej nauka odbywa się poprzez przyswajanie nie tyle pojedynczych słów co całych fraz, a także gotowych wzorców komunikacyjnych. Dzięki temu nauka odbywa się głównie poprzez słuch i mowę. Nacisk kładzie się na praktykę. Nauka obejmuje bowiem te zdania i słownictwo, z których typowy native speaker korzysta na co dzień. W metodzie True- life English 360 Adults stosujemy elementy tej metody w szczególności na niższych poziomach zaawansowania. Zamiast uczenia słówek uczymy całych zdań i zwrotów w kontekście, np. “What’s your name?”, “Would you like something to drink” czy “You’re welcome’.

Strategia Flipped Learning

Strategia Flipped Learning znana również jako Flipped classroom ( inaczej “odwrócone nauczanie” lub “odwrócona klasa”) zakłada odwrócenie tradycyjnego modelu nauczania gdzie nauczyciel jest w centrum uwagi. W modelu Flipped Learning to uczeń jest w centrum uwagi. Zapoznaje się on z materiałem przed lekcją np. oglądając krótkie wideo, a nauczyciel podczas lekcji, zamiast prowadzić wykład, poświęca czas na odpowiedzi na pytania studentów i wprowadzanie ćwiczeń. Metoda sprzyja większemu spersonalizowaniu nauki i przekłada się ona na większe zaangażowanie uczniów i lepsze efekty edukacyjne. Zwiększa motywację i zmniejsza stres przed lekcją dzięki częściowemu wprowadzeniu materiału, który będzie przerabiany. Pozwala też uczniowi spędzić tyle czasu na przygotowanie ile potrzebuje.

Jak wyglądają nasze lekcje?

Opis lekcji w Tutlo

Podążając za metodyką odwróconej klasy, nasza jednostka lekcyjna została podzielona na 3 segmenty:

  • Część pierwsza to tzw. pre-teaching, w którym obejrzysz wideo z naszym lektorem, a potem zrobisz ćwiczenia interaktywne samodzielnie aby przygotować się do lekcji – nauczyć się nowych słówek lub struktur gramatycznych. Przewidujemy, że zajmie Ci to 20 minut, ale możesz wykorzystać tyle czasu ile potrzebujesz i nie będziesz potem stresować się, że coś zaskoczy Cię na lekcji!
  • Część druga, czyli lekcja z lektorem na żywo, jest w 100% poświęcona praktyce i konwersacji. Dzieje się tak, ponieważ wcześniej już wiesz o czym ona będzie i w trakcie zajęć nie musisz tracić czasu na zrozumienie nowych konceptów, ale ćwiczysz wiedzę przyswojoną w części pierwszej. Lektor oczywiście wyjaśni wszelkie wątpliwości jeżeli takie się pojawią.
  • Część trzecia – tzw. self-study, w której oferujemy kolejne, inne ćwiczenia interaktywne tak aby wzmocnić Twoją wiedzę i zapewnić wystarczającą liczbę powtórek.

Dlaczego to działa?

Dlaczego True-Life English 360 działa?

Po pierwsze dlatego, że naszym priorytetem jest nauczyć Cię mówić, a nasze materiały to odzwierciedlają. Robimy wszystko aby uczyć Cię pełnych zdań, przedstawiać autentyczne scenariusze i pokazywać jak stosować nowe słówka i gramatykę w kontekście. Nasze lekcje są indywidualne więc lektor dopasuje tempo i techniki nauczania do Ciebie i Twoich potrzeb. Dzięki dodatkowym ćwiczeniom możesz otaczać się angielskim każdego dnia, przygotowywać do zajęć, powtarzać i utrwalać wiedzę we własnym tempie. Dzięki temu, że nasze lekcje trwają tylko 20 minut, a lektorzy dostępni są przez cały dzień, zawsze znajdziesz chwilę na naukę, wystarczy tylko trochę chęci i motywacji. Dostęp do tak szerokiej grupy lektorów anglojęzycznych z całego świata sprawi, że przełamiesz swoją barierę przed rozmową z Native Speakerem z komfortu swojego fotela.

Ale to nie koniec korzyści.

  • Masz jeszcze większą elastyczność bo możesz realizować dodatkowe zadania w dowolnym czasie.
  • Zdobywasz większą pewność siebie podczas zajęć bo możesz się do nich przygotować.
  • Zostaje Ci więcej czasu na konwersacje z lektorami bo nie muszą oni tłumaczyć Ci nowych zagadnień w trakcie lekcji na żywo.
  • Napędzamy Twoją motywację do nauki języka angielskiego codziennie ponieważ zestawy ćwiczeniowe są interaktywne, przyjemne i przewidziane jedynie na 20 minut!

Podsumowanie

Zakończmy z jasnym przesłaniem: Sukces w nauce języka angielskiego jako dorosły leży tylko i wyłącznie w Twoich rękach. Nie znaczy to jednak, że nie możemy ci pomóc w osiągnięciu tegoż właśnie sukcesu. W Tutlo doskonale rozumiemy wyzwania, z jakimi borykają się dorośli uczący się – w końcu sami kiedyś uczyliśmy się angielskiego od zera! Dlatego właśnie stworzyliśmy metodę True-Life English 360° Adults. To więcej niż tylko podkładka pod suchy kurs językowy. To holistyczne podejście, które uwzględnia Twoje indywidualne potrzeby i harmonogram, jednocześnie kładąc nacisk na codzienną praktykę i zaangażowanie. Nasza metoda zmienia paradygmat nauki w przyjemną i skuteczną część Twojego życia. Zacznij swoją podróż z językiem angielskim razem z nami i dołącz do grona zadowolonych uczniów, którzy, podobnie jak Marcin, odnoszą realne sukcesy. W Tutlo nie każemy kuć słówek na blachę – otwieramy drzwi do świata płynnej komunikacji w języku angielskim. Zacznij teraz i sprawdź, jak daleko możesz zajść!

Umów bezpłatną lekcję próbną

Wypełnij formularz kontaktowy i ciesz się darmową lekcją próbną! Przekonaj się, że angielski online jest dla Ciebie!

Go to top